عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

حقوق کار و اداری

آداب کسب

آداب کسب
یکی از مشخصات جامعه بشری آن است که انسانها ناگزیر از زندگی دسته جمعی هستند، و چون لازمه بقا و استمرار آن، نیازمند یک سری امکانات زیستی می باشد و تمام ابنای بشر نمی توانند تمام نیازهای خود را شخصاً برآورده ادامه ...

شفعه

شفعه
«شفعه» این است که یکی از دو شریک، مال مشاع بین خود را به فرد ثالثی بفروشد که شریک او حق شفع دارد و می تواند اعمال حق کند و ملک را از مشتری گرفته و وجه آن را به مالک یا خریدار بپردازد. ادامه ...

صلح در معامله

صلح در معامله
«صلح» آن است که انسان با دیگری توافق کند که مقداری از مال یا سود خود را ملکِ او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد تا او هم مقداری از مال یا سود مال خود را به او واگذار نماید تا از طلب و حق او بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه ادامه ...

حقوق قراردادهاي دولتي

حقوق قراردادهاي دولتي
بحث ما راجع به حقوق قراردادهاي دولتي است . با وجود اينكه نظام حقوقي قراردادهاي دولتي بسيار متفاوت از قراردادهاي خصوصي ( غير دولتي ) است ؛ ولي اين بحث كمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه هاي آموزشي دانشگاههاي كشور ما جاي نگرفته است . البته در دروسي مثل حقوق اداري اشاراتي به مسائل قراردادهاي دولتي ادامه ...

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(4)

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(4)
اولاً كارگر و كارفرما اصولاً يكديگر را آزادانه انتخاب مي كنند حتي در كشورهايي كه دفاتر كاريابي وجود دارد مراجعه بدين دفاتر اختياري بوده و انتخاب قطعي و نهايي بوسيله خود طرفين بعمل مي آيد . البته نمي توان منكر اين واقعيت شد كه توافق طرفين در تنظيم قراردادكار و شرائط آن در حقيقت عبارت از الحاق بيك اساسنامه جمعي و آئين نامه ادامه ...

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(3)

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(3)
نظرات و انتقادات گوناگوني كه بر رابطه قراردادي در مورد كار انساني وارد شد در حقوق برخي كشورها و بويژه حقوق آلمان تأثيراتي بجاي گذاشت كه ابتداء با تغيير نام قرارداد ، از اجاره اشخاص به قرارداد كار متجلي شد و سپس صورت حادتري پيدا كرد تا آنجا كه رابطه كار را جانشين قرارداد كار مي دانستند . اما اين نظريه كه كارگاه را سازماني ادامه ...

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(2)

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(2)
عوامل گوناگوني موجب شدند كه به تدريج نارسائي قرارداد كار بعنوان منبع اساسي وانحصاري حاكم بر روابط كار روشن شود . مكاتب مختلف فلسفي، اجتماعي ، اقتصادي با تشريح عيوب و نواقص سيستم ليبرال كه منجر به فقر و فاقه طبقه كارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط كار و لزوم وضع قوانين حمايتي براي بهبود وضع ادامه ...

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(1)

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(1)
روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي ادامه ...

ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ها

ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ها
بسياري از مراجعين به شهرداريها افرادي هستند كه سروكار آنان ا كميسيونهاي ماده صد شهرداري است و مشكل آنان بايد در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار گيرد . بخشي از افرادي كه پرونده آنها در اين كميسيونها رسيدگي مي شود كساني هستند كه بدون داشتن پروانه ساختماني ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ يعني ادامه ...

قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران

قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران
قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود، شروط مذكوردر قرارداد كار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد. ادامه ...