حقوق اساسی

احراز صلاحیت از دیدگاه قانون و مبانی حقوقی

احراز صلاحیت از دیدگاه قانون و مبانی حقوقی
هر از چند گاهی با نزدیک شدن به زمان انتخابات و به‌خصوص انتخابات مجلس، بحث احراز صلاحیت‌ها بالا می‌گیرد و به نظر می رسد آنچه در هیجانات سیاسی، حقیقت را حفظ و اذهان را آگاه می‌کند، پایبندی به ادله و مبانی است. ادامه ...

ساختار مجلس شوراي اسلامي درنظام جمهوري اسلامي ايران

ساختار مجلس شوراي اسلامي درنظام جمهوري اسلامي ايران
ساختار مجلس شوراي اسلامي درنظام جمهوري اسلامي ايران مجلس شوراي اسلامي مهم ترين واصلي ترين ركن قانونگذاري ونظارت درنظام جمهوري اسلامي ايران است كه نمايندگانش به صورت مستقيم وبا رأي مخفي مردم انتخاب مي شوند. دوره ي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهارسال و دوره ي نمايندگي نمايندگان نيز همزمان با دوره ي مجلس شوراي اسلامي است. پس اگر نماينده اي ازطريق انتخابات ميان دوره اي به نمايندگي انتخاب شود، مدت نمايندگي او محدود به پايان دوره ي مجلس خواهد بود. ادامه ...

متن کامل منشور اخلاقی انتخابات

متن کامل منشور اخلاقی انتخابات
وَ هُوَالذی جَعَلَکُم خَلائِف الارض وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوقَ بَعْضَ دَرَجاتٌ لِیَبْلوَکُمْ فیما آتیکُمْ ›› ‹‹ و او کسی است که شما را جانشینان و نمایندگان خود در زمین قرار داد و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را بوسیله آنچه در اختیارتان قرار داد، بیازماید. ›› ‹‹ آبه 165 سوره انعام ›› ادامه ...

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(10)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(10)
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(10) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي بند چهارم . در تاسيس شوراي عالي امنيت كشور در اصل 110 سابق تشكيل شوراي عالي دفاع ملي بر عهدة رهبري، در مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، قرار داشت . اين شورا مركب از رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران ، وزير دفاع و دو مشاوره به تعيين رهبر بود كه در خصوص امور لشكري و نظامي (دفاعي ) اتخاذ تصميم مي نمود. هر چند كه ظاهر تركيب شوراي عالي... ادامه ...

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(9)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(9)
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(9) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي دوم . در نصب و عزل وزيران در بازنگري قانون اساسي، با انتقال وظايف نخست وزير ، ابتكار هدايت و اداره قوه مجريه كلاً در اختيار رئيس جمهور قرار ميگيرد. بدين ترتيب ، نصب (اصل 133)و عزل (اصل 136)و قبول استعفاي (اصل 135) وزيران در قوه مجريه با رئيس جمهور است و آنان فرداً و جمعاً در مقابل وي مسئول اند (اصل 137) در خصوص عزل، رئيس جمهور راساً اقدام ميكند، اما به هر حال ،... ادامه ...

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(8)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(8)
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(8) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي بند دوم: قوه مجريه و طرح نوين رياست جمهوري وجود دو نهاد مجزاي «رياست جمهوري » و «دولت»مقرر در قانون اساسي 1358 ، از همان آغاز شكل گيري نظام ، براي جامعه ما مساله ساز و مشكل آفرين شده بود. اين دو نهاد، هم از لحاظ تفكيك صلاحيت ها، هم از لحاظ برخورد صلاحيت ها و هم از نظر سلسله مراتب نمي توانست وافي به مقصود و كارساز باشد. اشكالات عملي گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعيت... ادامه ...

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(7)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(7)
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(7) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي بخش دوم: تغييرات و تتميم در قواي عاليه كشور در بازنگري قانون اساسي تغييرات عمده و اضافاتي در وظايف و اختيارات قواي ثلاثه صورت گرفته است كه اهم آنها بدين ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرد: بند اول : در قوه مقننه اول . در مورد نام مجلس نام مجلس در قانون اساسي 1358 «مجلس شوراي ملي» پيش بيني شده بود. مناقشات سياسي سال اول انقلاب ، مقام رهبري را... ادامه ...

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(6)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(6)
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(6) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي دوم : فرمان همه پرسي همه پرسي يا مراجعه مستقيم به آراء عمومي در سه صورت متصور است : 1 . همه پرسي اساسي، كه براي تجديد نظر در قانون اساسي صورت مي گيرد. 2 . همه پرسي سياسي، وقتي است كه رئيس كشور براي اتخاذ تصميمات سياسي فوق العاده با مراجعه به اكثريت آراء مردم اعتماد آنها را نسبت به خود جلب ميكند. 3 . همه پرسي تقنيني ، وقتي است كه مجلس شوراي ملي در مسائل مهم... ادامه ...

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(5)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(5)
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(5) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي بررسي و تحليل اهم مصوبات شوراي بازنگري 1368 شوراي بازنگري منصوب از سوي مقام رهبري انقلاب طي چهل يك جلسه خود اصلاحات ، تغييرات و جابجايي را در چهل و هشت اصل مدون به عمل آورد . در اين شورا اولاً وظايف و اختيارات رهبري را به طور قابل توجهي افزايش يافت ، ثانياًدر سيستم مديريت قواي مجريه و قضاييه و همچنين صدا و سيما تغييرات كلي واساسي صورت گرفت ، ثالثاً نام « مجلس شوراي... ادامه ...

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(4)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(4)
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(4) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي بند دوم: تاسيس اصل بازنگري قانون اساسي اول. مساله بازنگري اشكالات ناشي از پراكندگي امور در تجربه ده ساله نشان داد كه با مديريت غير منسجم، امور به درستي به سامان نمي رسد و مسئوليتها لوث مي گردد . بدين خاطر بود كه انديشه بازنگري و اصلاح قانون اساسي قوت گرفت، در حالي كه در قانون اساسي اين امر به وضوع پيش بيني نشده بود. تنها اشاره اي كه در اين خصوص وجود داشت... ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...