آئین دادرسی کیفری

حقوق کیفری در جهان اسلام

حقوق کیفری در جهان اسلام
از حقوق کیفری تعاریف گوناگونی شده است. بر پایه‌ی یکی از تعاریف، موضوع این شاخه از حقوق، مطالعه‌ی جرائم و اعمال ضد اجتماعی و قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها (اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی) به منظور ادامه ...

ورود شخص ثالث در دادرسي مدني ايران(2)

ورود شخص ثالث در دادرسي مدني ايران(2)
«ورود شخص ثالث در دادرسي مدني ايران» عنوان مقاله‌اي است كه بخش اول آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. در آن مقاله گفته شده بودكه شرط اول رسيدگي به دعواي ثالث سلبي است. و اين دعوا نبايد به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي به دعواي اصلي اقامه شده باشد.امروز بخش دوم و آخر اين مقاله را مي‌خوانيم. ادامه ...

ورود شخص ثالث در دادرسي مدني ايران(1)

ورود شخص ثالث در دادرسي مدني ايران(1)
منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه در دادخواست اصلي عنواني از خواهان و خوانده ندارند. ـ شخص ثالث مي‌تواند قبل از ختم دادرسي در مرحله بدوي يا در مرحله تجديدنظر در صورتي كه براي خود مستقلاً حقي قائل باشد يا خود را ذي‌نفع در محق شدن يكي از اصحاب دعواي اصلي بداند، دخالت كند. ادامه ...

گذری بر تطور حقوق کیفری در ایران

گذری بر تطور حقوق کیفری در ایران
بی گمان از هنگام تولد حقوق کیفری خواه در تمدن های باستانی نظیر بین ‌النهرین، ایران باستان، رم، مصر‌ و ‌یونان باستان و خواه در قرون جدید تا اواخر قرن هجدهم یعنی هنگام وقوع انقلاب‌ های بزرگ اجتماعی و در پی آن تولد حقوق و سیاست کیفری مدرن و مدون، سیاست جنایی در مفهوم کلی خود وجود داشته است، ولی این سیاست و اتخاذ آن، نا خودآگاه، ناروش‌مند و نانظام‌مند بوده است. ادامه ...

آزادي و قرار وثيقه

آزادي و قرار وثيقه
همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در ادامه ...

استمهال از دادگاه

استمهال از دادگاه
استمهال از دادگاه استمهال از دادگاه در چه مواردي موجه بوده و مورد پذيرش دادگاه واقع مي شود؟ مواردي كه قانونا مورد استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذيل ميباشد: ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه... ادامه ...

نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب(2)

نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب(2)
نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب(2) نويسنده: دكتر علي نجفي توانا ب: آيين نامه دستورالعمل اجرايي ماده۱۸ اصلاحي، مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵ درابتدا بايد گفت كه عنوان اين مصوبه نوعي ناهماهنگي را نشان مي دهد. زيرا در فرهنگ قانونگزاري بين آيين نامه و دستورالعمل تفاوت آشكاري وجود دارد. آيين نامه معمولاً دراجراي قانون و به تجويز قانون به تصويب مي رسد و با دستورالعمل كه نوعي دستور اداري است، متفاوت مي باشد. به كار بردن... ادامه ...

نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب(1)

نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب(1)
نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب(1) نويسنده: دكتر علي نجفي توانا نتايج منفي حاصل از اجراي ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/1381 و انتقاداتي كه به حق توسط دست اندركاران امور قضائي و استادان دانشگاه دراين زمينه به عمل آمد، خوشبختانه قواي قضائيه و مقننه را درنهايت برآن داشت كه درجهت تقويت احكام قطعي دادگاه ها و پذيرش اصل حاكميت... ادامه ...

اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري(2)

اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري(2)
اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري(2) نويسنده: دكتر منوچهر خزاني مبحث دوم: شرايط مربوط به اعتبار امر مختوم براي اين كه امر كيفري قابليت ايراد و استناد به قضيه محكوم بها را داشته باشد، وجود شرايطي بين دو دعوي اولي و ثانوي ضرورت دارد. اين شرايط عبارتند از: وحدت موضوع، وحدت طرفين، وحدت سبب كه هر يك جداگانه محتاج بررسي مي باشد. الف: وحدت موضوع: موضوع دعوي جزايي اصولاً اعمال مجازات به متهم است. بنابراين در دو يا هر چند دعوي كيفري... ادامه ...

اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري(1)

اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري(1)
اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري(1) نويسنده: دكتر منوچهر خزاني مقدمه: در هر سيستمي در زمينه آيين دادرسي كيفري، وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي ونهايي منتهي مي شود مي گويند: حكم، اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات در امر قضايي، دعاوي ميفري را قابل رسيدگي در مراحل مختلف بدوي و پژوهشي وفرجامي پيش بيني نموده است، امر كيفري پس از رسيدگي و صدور حكم و طي مراحل... ادامه ...

آخرین مقالات
بر روی خودتان سرمایه گذاری کنید!

بر-روی-خودتان-سرمایه-گذاری-کنیدچکیدهاین وظیفه¬ی همه ما است که برای توسعه قابلیت¬ها و مهارت¬های خود، وقت به خصوصی اختصاص دهیم، و در ادامه ...

سینمای ملی و تماشاگر ملی

سینمای-ملی-و-تماشاگر-ملیواژه‌ی «سینمای ملی» اغلب فقط برای توصیف فیلم‌هایی به کار می‌رود که در یک کشور خاص تولید شده‌اند. اگر ادامه ...

رویکردهایی در برابر هالیوود

رویکردهایی-در-برابر-هالیوودهالیوود ساختار سینمایی‌اش را به کشورهای دیگر صادر و در آن‌ها نهادینه کرده است: یک سرگرمی تخیلی که معمولاً ادامه ...

آشنائی با فِرَق تصوّف و عرفان اسلامی (شماره اول)

آشنائی-با-فِرَق-تصوّف-و-عرفان-اسلامی-(شماره-اول)شناخت انواع و گونه های سلاسل تصوف از اموری است که نباید از نظر یک پژوهشگر حوزه عرفان و تصوف مورد اهمال ادامه ...

الاهیات پنج گانه مارتین لوتر

الاهیات-پنج-گانه-مارتین-لوترمارتین لوتر یکی از مهم ترین شخصیت ها در مسیحیت و پایه گذار پروتستان است که مسیحیت را در مسیر دیگری هدایت ادامه ...

برگزیدگی به مثابت موهبت الهی(1)

برگزیدگی-به-مثابت-موهبت-الهی(1)برخی معتقدند در سراسر تورات آیه ای نمی توان یافت که دلالت داشته باشد خداوند از میان تمام اقوام جهان قوم ادامه ...

برگزیدگی به مثابت موهبت الهی(2)

برگزیدگی-به-مثابت-موهبت-الهی(2)برخی معتقدند در سراسر تورات آیه ای نمی توان یافت که دلالت داشته باشد خداوند از میان تمام اقوام جهان قوم ادامه ...

برگزیدگی به مثابت موهبت الهی(3)

برگزیدگی-به-مثابت-موهبت-الهی(3)برخی معتقدند در سراسر تورات آیه ای نمی توان یافت که دلالت داشته باشد خداوند از میان تمام اقوام جهان قوم ادامه ...

رابطه خدا با بنی اسرائیل

رابطه-خدا-با-بنی-اسرائیلاز نظر هوشع، خدا داماد است و اسرائیل عروس بی وفای او. خدا به هوشع امر کرد با زنی به نام جومر ازدواج کند. ادامه ...