عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • توصیه های رهبر انقلاب درباره تحصیل بانوان
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

سید رضی

پایان زندگی طوفانی سید رضی (ره)

پایان زندگی طوفانی سید رضی (ره)
از کودکی زندگی پر شوری دارد و در نوجوانی با بزرگان دانش و ادب کوس برابری می کوبد. در ده سالگی با قصیده ای شگفت انگیز و پخته بدخواهان پدر را با تیر زبان به سختی هدف قرار می دهد و نیاکان خود از امامان بزرگوار و ادامه ...

بازتاب پیشامدهای روزگار در شعر سیّد رضی (ره)

بازتاب پیشامدهای روزگار در شعر سیّد رضی (ره)
دوره ی نخست حکومت عباسیان (132-232 ه‍) به تثبیت قدرت و پایه گذاری سلطنت گذشت. در این دوره هارون الرشید و مأمون علوم عقلی زمان را فراگرفته خود به ترویج علوم عقلی زمان را فراگرفته خود به ترویج علوم عقلی و ادامه ...

اشعار حِکمی در شعر سیّد رضی (ره)

اشعار حِکمی در شعر سیّد رضی (ره)
سیّد رضی دانشمندی است تمام عیار در همه ی رشته های علوم روزگار خود، و در همه ی آنها از فقه و اصول و کلام و فلسفه و تفسیر و حدیث گرفته تا علوم بلاغ و ادبی و لغوی. اما شاعریت او بر همه ی عواطف و احساساتش غلبه ادامه ...

مراسلات و اخوانیات در شعر سیّد رضی (ره)

مراسلات و اخوانیات در شعر سیّد رضی (ره)
یکی از برجسته ترین ویژگی و پدیده ی یگانه ای که در اشعار سیّد می درخشد، قصاید - رسائلی است که میان او و دوستانش مبادله می شود، آنچنان که گویی به گفته ی عبداللطیف شراره: «پژوهشگر در می یابد که شعر، به دست شریف ادامه ...

حجازیات (وصف و غزل) در شعر سیّد رضی (ره)

حجازیات (وصف و غزل) در شعر سیّد رضی (ره)
ادیبان گفته اند: «ادبیات شخص به کمال نمی رسد مگر هنگامی که هاشمیات کمیت، خمریات أبی نواس، زهدیات ابوالعتاهیه، تشبیهات ابن المعتز، مدایح بحتری و حجازیات شریف رضی را حفظ کند». (1) ادامه ...

فخریات در شعر سیّد رضی (ره)

فخریات در شعر سیّد رضی (ره)
از آنجا که نیاکان سیّد رضی امامان بزرگوار هستند و پدر او شخصیتی است که خلفا و امرای آل بویه و دانشمندان و بزرگان احترام بسیاری برای او قائل هستند، پیوسته در اشعار خود، از مدح گرفته تا مرثیه و حتی غزل، به آنان افتخار ادامه ...

مرثیه در شعر سید رضی (ره)

مرثیه در شعر سید رضی (ره)
مرثیه نیز همان مدح است، با این تفاوت که مدح، ذکر نیکی ها و ستایش شخص زنده است، و مرثیه، بیان خوبی ها و آثار خیر شخص درگذشته است. ادامه ...

مدایح در شعر سیّد رضی (ره)

مدایح در شعر سیّد رضی (ره)
شاعران سنتی همگی مدح گفته اند، و آنان را با نوع مدحیه و ممدوحان می شناسند. سیّد رضی 108 قصیده ی مدحیه دارد که به ترتیب زیر گفته است: 33 قصیده در مدح پدرش. ادامه ...

نگاهی به شعر سید رضی (ره)

نگاهی به شعر سید رضی (ره)
شعر گفتن موهبتی است خدادادی، و از فطرت انسان سرچشمه می گیرد، لیکن طبع روان و موهبت رحمان به تنهایی کافی نیست، قواعد و آیینی دارد که به تدریج از تجارب گذشتگان به دست آمده هرچه بر تجربیات افزوده می شود، شعر ادامه ...

آثار علمی سیّد رضی (ره)

آثار علمی سیّد رضی (ره)
سیّد رضی از دانشمندان بزرگ علوم بلاغت است و اشارات و کنایات بلاغی کتاب خدا و سخنان پیامبر بزرگوار و امیرالمؤمنین را به خوبی دریافته و زیبایی های سخن هر سه را در سه کتاب گزینش کرده است که در زیر آن سه کتاب ادامه ...