عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

نظریه های جامعه شناسی

نظریه‌های توانمندسازی (2)

نظریه‌های توانمندسازی (2)
در نظریه گیدنز، عاملیت و ساختار، برای کوچکترین مسأله مانند ذهنیت فرد تا نظام های جهانی قابل کار بست است. در نظریه ساختاری شدن، حیطه اصلی مطالعه علم اجتماعی نه تجربه فرد کنشگر و نه وجود هیچ شکلی ادامه ...

نظریه‌های توانمندسازی (1)

نظریه‌های توانمندسازی (1)
توانمندسازی با تعاریف متفاوتی همراه است و در چارچوب های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی معانی متفاوتی می یابد. اما در تعاریف متعدد از آن، اصطلاحات مشترکی وجود دارد. از جمله این اصطلاحات می توان به ادامه ...

بررسی رویکرد بوم شناسی (اكولوژی) از نظر رابرت ازرا پارک

بررسی رویکرد بوم شناسی (اكولوژی) از نظر رابرت ازرا پارک
واژه بوم شناسی(اكولوژی) برای اولین با توسط ارنست هاكل زیست شناس و فیلسوف آلمانی وارد مباحث علمی گردید.وی بوم شناسی را همبستگی متقابل بین موجود زنده و محیط بیرونی آن می شناخت. هچنین اکولوژی را بعنوان روبط ادامه ...

آرا و اندیشه های رابرت ازرا پارک (3)

آرا و اندیشه های رابرت ازرا پارک (3)
ظهور جامعه‌شناسی شهری: جامعه‌شناسی شهر و شهرنشینی با مکتب بوم‌شناختی یا مکتب شیکاگو پا به عرصه وجود نهاد. مکتب شیکاگو در جهان علوم اجتماعی بیش از هر حوزه با دو نام جامعه‌شناسی شهری و نظریه کنش متقابل ادامه ...

آرا و اندیشه های رابرت ازرا پارک (2)

آرا و اندیشه های رابرت ازرا پارک (2)
پارک با الهام از مفهوم داروینی «بافت زندگی»، یک نوع سامان زیستی مشترک میان حیوانات و گیاهان را در نظر گرفته بود و اصطلاح «اجتماع زیستی» را در مورد آن به کار بسته بود. او می نویسد که ویژگی های اساسی یک اجتماع ادامه ...

آرا و اندیشه های رابرت ازرا پارک (1)

آرا و اندیشه های رابرت ازرا پارک (1)
هر جامعه ای تمهیدات و راهكارهایی به منظور مصونیت در برابر ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی در نظر می گیرد كه این نشأت گرفته از دو چیز است: اول در درون افراد جامعه و دیگر در قدرت نیروهای بازدارنده است. توجیه و ادامه ...

زندگی نامه رابرت ازرا پارک

(14 فوریه 1844- 7 فوریه 1944)

زندگی نامه رابرت ازرا پارک
رابرت اِزرا پارک، جامعه‌شناس شهری و از چهره‌های برجسته در تاریخ اولیه جامعه‌شناسی در آمریکا و مکتب جامعه‌شناسی شیکاگو است. ادامه ...

رابرت ازرا پارک و دوران طلایی مکتب شیکاگو (2)

رابرت ازرا پارک و دوران طلایی مکتب شیکاگو (2)
در جامعه شناسی شیکاگو روابط مشاور کار آموز درآموزش و چگونگی هدایت تحقیقات اجتماعی بسیار حائز اهمیت بود. مالینوفسکی و بواس انسان شناسان زیادی را برای انجام کارهای میدانی تشویق می کردند، قوم نگاری شهری ادامه ...

رابرت ازرا پارک و دوران طلایی مکتب شیکاگو (1)

رابرت ازرا پارک و دوران طلایی مکتب شیکاگو (1)
زمینه‌هاى اجتماعى ظهور مکتب شیکاگو و تأسیس آن در نتیجه انقلاب صنعتی شمار فراوانی از مردم در سده های نوزدهم و بیستم از خانه های روستایی شان کنده شده و به محیط های شهری سرازیر شدند. در ۱۸۹۰شیکاگو دومین شهر ادامه ...

باورها و تحولات اجتماعی

باورها و تحولات اجتماعی
از آنجا که باورهای موجود در یک جامعه با چگونگی تحولات آن جامعه ارتباط مستقیم دارد، اگر بخواهیم تحولات یک جامعه را بررسی و علت وقوع حوادث و رویدادها را پیدا کنیم، باید از محتوای باطنی انسان‌های آن جامعه آگاه شویم، ولی ادامه ...