عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

نظریه های جامعه شناسی

باورها و تحولات اجتماعی

باورها و تحولات اجتماعی
از آنجا که باورهای موجود در یک جامعه با چگونگی تحولات آن جامعه ارتباط مستقیم دارد، اگر بخواهیم تحولات یک جامعه را بررسی و علت وقوع حوادث و رویدادها را پیدا کنیم، باید از محتوای باطنی انسان‌های آن جامعه آگاه شویم، ولی ادامه ...

نگاهی به جامعه‌شناسی دینی (1)

نگاهی به جامعه‌شناسی دینی (1)
دین یکی از مؤثرترین و دائمی ترین پدیده هایی است که از دیرباز تا کنون در جوامع انسانی حضور داشته، بر افراد و همچنین تحولات فرهنگی و اجتماعی جوامع اثر گذاشته است. بحث «منشأ دین» یکی از مباحث فلسفه دین و کلام جدید می ادامه ...

نگاهی به جامعه‌شناسی دینی (2)

نگاهی به جامعه‌شناسی دینی (2)
دورکیم معتقد بودکه به جای پرداختن به الگوی دور از دسترس دین ابتدایی، باید به الگوی زنده و موجود روی آوریم و با بررسی آن، حقیقت دین را بازشناسیم. این الگو باید ساده ترین صورت حیات دینی باشد و با بررسی آن بتوانیم پیچیدگی ادامه ...

رندال کالینز و روشنفکری در جهان امروز (1)

رندال کالینز و روشنفکری در جهان امروز (1)
رندال کالینز جامعه شناس آمریکایی است که به عنوان نظریه پرداز جدید و نوآور و خلاق پیرامون پارادایم ترکیبی تعریف اجتماعی و نظریه تقابل (کشمکش) از شهرت برخوردار است. وی دوران کودکی و نوجوانی خود را در روسیه ، آلمان ، ادامه ...

رندال کالینز و روشنفکری در جهان امروز (3)

رندال کالینز و روشنفکری در جهان امروز (3)
روشنفکر در دید رندال کالینز ، کسی است که برای اندیشیدن و کسب آگاهی زندگی می کند و به طور دقیق تر ، روشنفکران به مثابه افرادی هستند که اید ها را در بالاترین سطح رقابتی درون یک اجتماع تولید می کنند ، اجتماعی که خود تولید ادامه ...

رندال کالینز و روشنفکری در جهان امروز (2)

رندال کالینز و روشنفکری در جهان امروز (2)
در سر دیگر طیف، آنتونیو گرامشی منتقد و روشنفکر ایتالیایی قرار دارد. او با پیوند دادن قدرت و دانش، مفهوم عدم وابستگی و استقلال روشنفکر را رد می کند. از نظرگاهی مارکسیستی، گرامشی شکل گیری روشنفکران ارگانیک را درون ادامه ...

نگاهی به نظریه‌ی خودکشی

نگاهی به نظریه‌ی خودکشی
برنامه تحقیقی دورکیم و جان کلام آثار او، به سرچشمه های سامان و بی سامانی اجتماعی و نیروهایی راجعند که تنظیم یا عدم تنظیم هیئت اجتماعی را موجب می شوند. اثر دورکیم درباره خودکشی که بحث و تحلیل بی هنجاری یک از بخش های ادامه ...

نگاهی به نظریه‌ی تقسیم کار اجتماعی

نگاهی به نظریه‌ی تقسیم کار اجتماعی
دورکیم سه نظریه مهم درباره "تقسیم کار، خودکشی و دین" مطرح کرده است. اگر چه هر یک از این نظریه ها هدف اختصاصی را پیگیری می کند، ولی وجه مشترک هر سه نظریه مطرح شده توسط دورکیم انکار و رد نظریه روان شناسان بود که ادامه ...

تفکرات کلی امیل دورکیم (2)

تفکرات کلی امیل دورکیم (2)
گروه ها از نظر درجه یکپارچگی با یکدیگر متفاوتند؛ یعنی این که برخی گروه ها بر اعضای فردی شان تسلط کامل دارند و آن ها را در چهارچوب گروهی شان کاملاً یکپارچه می سازند؛ اما گروه های دیگری هستند که به اعضای شان تا اندازه ادامه ...

مفاهیم اساسی اندیشه دورکیم (2)

مفاهیم اساسی اندیشه دورکیم (2)
4. همبستگی اجتماعی؛ برنامه پژوهشی دورکیم و جان کلام آثار او، به سرچشمه های سامان و بیسامانی اجتماعی و نیروهایی راجع است که تنظیم و یا عدم تنظیم هیئت اجتماعی را موجب می شوند. دورکیم سه کتاب نوشته است که هر کدام به ادامه ...