حقوق بین الملل عمومی

فقه و حقوق بین الملل

فقه و حقوق بین الملل
با نگاهی دقیق به فقه آشكار می‌گردد كه فقه مجموعه قواعدی است كه عملاً بر كلیه جنبه‌های زندگی آدمی اعم از مادی و معنوی ناظر است. بر این مبنا، قواعد مربوط به طرز رفتار دولت‌ها در زمان جنگ و صلح و حالت بی‌طرفی نیز بخشی از ادامه ...

حقوق بین‌الملل عمومی در جهان اسلام

حقوق بین‌الملل عمومی در جهان اسلام
دولت‌ها، از آن‌رو که در مقام اِعمال حاکمیت‌اند، موضوع اصلی حقوق بین‌الملل عمومی به شمار می‌روند. پس از پدید آمدن سازمان‌های بین‌المللی، این سازمان‌ها نیز موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شدند. رؤسای کشورها و مأموران سیاسی ادامه ...

حقوق بين الملل و راهبري اينترنت

حقوق بين الملل و راهبري اينترنت
توسعه و گسترش سريع فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در سال هاي اخير، مسائل حقوقي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي متعددي را در سطوح ملي و بين المللي مطرح کرده است. براي عده اي از نويسندگان، اينترنت مترادف با ادامه ...

حقوق دریاها Law of the sea

حقوق دریاها Law of the sea
در گذر تاریخ، قواعد حاکم بر بهره برداری از اقیانوس ها را حقوق بین الملل عرفی مقرر می داشت که منظور از آن، رویه هایی است که بیش تر دولت ها هر از چندگاهی آن ها را از نظر حقوقی الزام آور می شناسند. ابهام های موجود در ادامه ...

حقوق بین الملل International Law

حقوق بین الملل International Law
مجموعه ای از هنجارها که اساساً از تعامل دولت های برخوردار از حاکمیت ریشه می گیرند و بازیگران بین المللی، آن ها را از نظر حقوقی الزام آور می شناسند. حقوق بین الملل معاصر بازتاب طیف گسترده ای از تلاش ها برای تعیین ادامه ...

جنایات جنگی War crime

جنایات جنگی War crime
نقض قوانین یا عرف های جنگ توسط هر فرد نظامی یا غیرنظامی. اما تمامی موارد نقض حقوق و عرف های جنگ جنایات جنگی شناخته نمی شوند. جنایات جنگی آن دسته از تخلفات از قوانین جنگ هستند که می توان فرد را به دلیل ادامه ...

جنایات علیه بشریت

جنایات علیه بشریت
در حقوق بین الملل کیفری، جنایات علیه بشریت جرمی بین المللی است و بر این اساس از جرم داخلی متمایز می شود که ارتکابش دامن کل بشریت را می گیرد. قربانیان چنین جرمی تنها کسانی که مستقیماً از ارتکاب آن لطمه می بینند نیستند ادامه ...

ماهیت حقوقی برنامه‌های ماهواره ای

ماهیت حقوقی برنامه‌های ماهواره ای
با پرتاب اولین ماهواره توسط شوروی سابق، آغاز رفتن به فضا شروع شد و از این زمان بود که دولت‌ها در صدد به تصویب رساندن موافقت نامه‌ها و قطعنامه‌های مختلف در این زمینه توسط مجمع عمومی سازمان ملل شدند، که در این ادامه ...

قوانین جنگ

قوانین جنگ
در متن هر درگیری مسلحانه ای موضوع جنایتهای جنگی به خصوص در گزارش‌های مربوط به تلفات نظامیان و غیرنظامیان و اسرای جنگی ضرورتاً مطرح می‌شود. ایده‌ی یک جنایت جنگی به نظر بسیار نامربوط می‌آید. بسیاری از ما با ادامه ...

دفاع مشروع در حقوق بین الملل

دفاع مشروع در حقوق بین الملل
حقوق دانان درباره فلسفه مشروع بودن دفاع نظرات متعددی ارائه داده اند. سوآرز (ezrauS) حق دفاع مشروع را نتیجهء غریزی حفظ جان و موجودیت می داند و چنین اظهار نظر می کندکه این تمایلات در حیوان و انسان امری بدیهی ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...