عضویت العربیة English
امام على علیه‌ السلام: فاطمه علیها السلام، همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود. امالى طوسى، ص 155
  • جایگاه امامت در احادیث اسلامی
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان

دشمن شناسی

حضور مردم، مأیوس‏ كننده دشمنان

برداشت‏‌هایی از بیانات امام خمینی (ره)

حضور مردم، مأیوس‏ كننده دشمنان
این جانب از شما ملت شریف ایران متواضعانه می‌خواهم كه در عین حال كه در صحنه حاضرید آرامش را حفظ كنید. حضور شما مردم عزیز و مسلمان در صحنه است كه توطئه‌های ستمگران و حیله‌گران تاریخ را خنثی می‌كند. حضور شما ادامه ...

آرام نبودن دشمن در دشمنی

برداشت‏هایی از بیانات امام خمینی (ره)

آرام نبودن دشمن در دشمنی
ما به این نكته نه فقط در جنگ تحمیلی، كه از روز نخست شروع مبارزه و از 15 خرداد تا بیست و دوم بهمن رسیده‌ایم و بخوبی دریافته‌ایم كه برای هدف بزرگ و آرمانی اسلامی، الهی باید بهای سنگینی پرداخت نماییم و شهدای گرانقدری ادامه ...

دوستان جاهل، دشمنان عاقل

برداشت‏هایی از بیانات امام خمینی (ره)

دوستان جاهل، دشمنان عاقل
ما این گرفتاریها را داریم. ما بین راه هستیم. ما بعد از این هم گرفتاری راجع به رئیس جمهورش داریم: یكی می‌گوید لازم نیست مسلمان باشد. یكی می‌گوید لازم نیست شیعه باشد. یكی می‌گوید لازم نیست نمی دانم چه باشد. طرفدار اسلام ادامه ...

توجه نكردن به توجیهات اسلامی دشمن

برداشت‏هایی از بیانات امام خمینی (ره)

توجه نكردن به توجیهات اسلامی دشمن
من فكر می‌كردم كه اسلام‌شناسی [چیست]. قبلاً یك مقاله‌ای كسی می‌نوشت، می‌شد اسلام‌شناس؛ چند تا مقاله در روزنامه، در یك‌جا می‌نوشت، می‌شد اسلام‌شناس؛ گاهی یك كسی یك تاریخی می‌نوشت، می‌شد اسلام‌شناس،‌ بعد كتابسوزی هم ادامه ...

توجه به بهانه ندادن به دشمن

برداشت‏هایی از بیانات امام خمینی (ره)

توجه به بهانه ندادن به دشمن
اینطور نیست كه اگر من شكست بخورم، شما شكست بخورید، بیاورند بگویند زید شكست خورده. یا اگر من خلاف بكنم، بیایند، بگویند فلانی خلاف كرده، اینجور نیست. از فرد به نوع و از نوع به اصل مقصد می‌كشانند. دشمن اصل ادامه ...

توجه به اختلاف طبیعی و اختلاف موردپسند دشمن

برداشت‏هایی از بیانات امام خمینی (ره)

توجه به اختلاف طبیعی و اختلاف موردپسند دشمن
كتابهای فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف‌نظرها و سلیقه‌ها و برداشتها در زمینه‌های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی، تا آنجا كه در مسائلی كه ادّعای اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد و ادامه ...

توجه به فرصت ‏طلبی دشمن

برداشت‏هایی از بیانات امام خمینی (ره)

توجه به فرصت ‏طلبی دشمن
توجه كنید كه تكلیف همه ما زیاد است در این زمان. اگر فرصت پیدا بكنند و شما توجهتان كم بشود اسلام را امروز ریشه‌‌كن خواهند كرد. امروز غیر از دیروز است. دیروز نفهمیده بودند قدرت اسلام را، امروز فهمیدند كه در یك جای ادامه ...

توجه به حضور دشمن پشت صحنه‌ی اغتشاشات

برداشت‏هایی از بیانات امام خمینی (ره)

توجه به حضور دشمن پشت صحنه‌ی اغتشاشات
روز كارگر را به ملتهای زحمتكش و خصوص كارگران به واژه اعم، تبریك عرض می‌كنم. كارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه‌ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای كارگران در حركت و چرخش ادامه ...

عدم غفلت از كید دشمن

برداشت‏هایی از بیانات امام خمینی (ره)

عدم غفلت از كید دشمن
به همه ملت بزرگوار ایران و مسئولین عرض می‌كنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترین ساده ‏اندیشی این است كه تصور كنیم جهانخواران - خصوصاً امریكا و شوروی - از ما و اسلام عزیز دست برداشته اند؛ لحظه‌ای نباید از كید ادامه ...

توجه به غایت اصلی دشمن

برداشت‏هایی از بیانات امام خمینی (ره)

توجه به غایت اصلی دشمن
الآن دستهایی در كار است كه می‌خواهند این رمز را از دست ما بگیرند، دستهای زیاد، دستهایی كه مع الاسف اغفال كرده‌اند دوستان ما را؛ نه همان دشمنها، دوستان را هم اغفال كرده‌اند؛ و دارند بذر نفاق و جدایی را در این مملكت پخش ادامه ...