عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

مسیحیت صهیونیستی

صهيونيسم مسيحي در نگاهي گذرا

صهيونيسم مسيحي در نگاهي گذرا
صهيونيسم مسيحي، به واسطه ي حمايت فعال و علني خود از بازگشت يهوديان به فلسطين، دست كم 60 سال پيش از پيدايش صهيونيسم يهودي وجود داشته است. ادامه ...

پيامدهاي سياسي صهيونيسم مسيحي (6)

مخالفت با صلح و تسريع آرماگدون

مخالفت با صلح و تسريع آرماگدون
صهيونيسم مسيحي با اميد به بازگشت همه ي يهوديان به سرزمين شان و به سوي خداوندشان در آينده، كه مايه ي بركت براي كل جهان است، به نقطه ي اوج خود مي رسد. در حالي كه در قرن نوزدهم بريتانيا مسبب و حامي اصلي ادامه ...

پيامدهاي سياسي صهيونيسم مسيحي (5)

معبد سليمان و احساس يگانگي با صهيونيسم مذهبي

معبد سليمان و احساس يگانگي با صهيونيسم مذهبي
صهيونيست هاي مسيحي تدبيرگرا، به طور خاص، بر اين باورند كه معبد يهوديان بايد تجديد بنا شود زيرا فرجام شناسي آينده گرا آنان را بدين باور سوق داده است كه دجال درست پيش از رجعت مسيح به آن هتك حركت خواهد كرد. ادامه ...

پيامدهاي سياسي صهيونيسم مسيحي (4)

بيت المقدس و اعمال فشار براي شناسايي بين المللي

بيت المقدس و اعمال فشار براي شناسايي بين المللي
در هسته ي حمايت صهيونيست هاي مسيحي از ادعاي اسرائيل بر مناطق اشغالي، اين عقيده نهفته است كه بيت المقدس پايتخت انحصاري و يكپارچه يهوديان است و بايد پس از اين نيز باشد. تلاش ها براي نيل به توافق در منازعه گسترده ادامه ...

پيامدهاي سياسي صهيونيسم مسيحي (3)

سرزمين اسرائيل و تداوم شهرك سازي ها در كرانه غربي

سرزمين اسرائيل و تداوم شهرك سازي ها در كرانه غربي
از نظر صهيونيسم مذهبي، اعم از يهودي و مسيحي، مرزهاي قانوني اسرائيل بسيار گسترده تر از مرزهاي كنوني مورد نزاع با سوريه، اردن و مقامات فلسطيني است. در 1917، اعلاميه ي بالفور، وطن آباء و اجدادي در داخل ادامه ...

پيامدهاي سياسي صهيونيسم مسيحي (2)

بازگشت گرايي و تسهيل مهاجرت يهوديان

بازگشت گرايي و تسهيل مهاجرت يهوديان
از روزگار سفرهاي جوزف ولف براي يافتن قبايل گمشده ي اسرائيل در دهه 1870، مسيحيان صهيونيست اعتقاد يافته اند كه بازگشت يهوديان به اسرائيل اراده ي خداست زيرا اين سرزمين براي هميشه به فرزندان ابراهيم اعطا شده است. ادامه ...

پيامدهاي سياسي صهيونيسم مسيحي (1)

قوم برگزيده و حمايت از سياست استعماري اسرائيل

قوم برگزيده و حمايت از سياست استعماري اسرائيل
اين عقيده كه قوم يهود به گونه اي جدا از كليسا، قوم برگزيده ي خدا هستند، ريشه هاي عميقي در صهيونيسم مسيحي دارد. بررسي اخير مسيحيت امروز درباره ي آراي پروتستان هاي انجيلي درباره ي اسرائيل نشانگر قدرت ادامه ...

هفت آموزه ي اساسي صهيونيسم مسيحي (7)

فرجام شناسي صهيونيسم مسيحي

فرجام شناسي صهيونيسم مسيحي
از ميان گرايش هاي صهيونيسم مسيحي، هردو گرايش مهم عهدگرا و تدبيرگرا به طرز لاينفك درباره ي آينده ي پيش از بازگشت مسيح بدبين هستند. اما گرايش تدبيرگرا با تقديرهاي جداگانه اش براي اسرائيل و كليسا و آموزه هاي ادامه ...

هفت آموزه ي اساسي صهيونيسم مسيحي (6)

معبد سليمان در قلب بيت المقدس

معبد سليمان در قلب بيت المقدس
بسياري از صهيونيست هاي مسيحي امروزه قوياً معتقدند كه [ بناي ] معبد يهودي ديگر نه تنها در كتاب مقدس دستور داده شده است بلكه تجديد بناي آن قريب الوقوع است. از اين رو، آنان از كساني كه در جهت نيل به اين امر اقدام كرده اند، فعالانه ادامه ...

هفت آموزه ي اساسي صهيونيسم مسيحي (5)

بيت المقدس؛ پايتخت ابدي و انحصاري يهوديان

بيت المقدس؛ پايتخت ابدي و انحصاري يهوديان
جايگاه و غايت اورشليم يا « صهيون » آن گونه كه گهگاه خوانده مي شود، در چارچوب صهيونيسم مسيحي عميقاً احساس مي شود. در حالي كه خانم بريئرلي قبول دارد كه سرزمين و اورشليم هيچكدام ذاتاً قداستي ندارد، با اين حال تأكيد دارد ادامه ...