بسیج

وصاياي شهدا به مردم در مورد بسيج (5)

وصاياي شهدا به مردم در مورد بسيج (5)
احمدرضا طاهري بروجني : پيام دوم به مردم شهرم است كه دو دستگي ها را از بين ببرند و با وحدت خود دشمن را نابود كنند و اگر جبهه ها احتياج داشت به سوي جبهه هجوم آورند و هرگز ارتباط خود را با سپاه و بسيج قطع نكنند. ادامه ...

وصاياي شهدا به مردم در مورد بسيج (4)

وصاياي شهدا به مردم در مورد بسيج (4)
علي اسمعيلي : اميدوارم با جهاد و شهادتم بتوانم زمينه اي براي خدمت به اين مردم مستضعف بسازم از مردم مي خواهم كه قدر امامشان بدانند و قدر آزادي را اينها نعمت هايي است كه خداوند بزرگ در اختيار ما نهاده و بايد قدر آنها را ادامه ...

وصاياي شهدا به مردم در مورد بسيج (3)

وصاياي شهدا به مردم در مورد بسيج (3)
رضا تمهيدي : صبر را پيشه كنيد و اميد را توشه راه و با دلي محكم به راه پر خون شهدا گام نهيد و استوار بمانيد كه پيروزي با اسلام و اسلاميان است - در مقابل جريانات انحرافي و خصوصاً جرياناتي كه به نام اسلام قصد نابودي اسلام ادامه ...

وصاياي شهدا به مردم در مورد بسيج (2)

وصاياي شهدا به مردم در مورد بسيج (2)
اصغر امان : از برادران بسيجي تقاضا دارم كه ادامه دهنده[ي] راه شهدا باشند و از برادر محمدزاده و برادر زرجويان و برادر ملكي و علي اكبري و فاطمي و برادران شانديزي و همه[ي] اعضاي بسيج و انجمن اسلامي استاد علامه ادامه ...

وصاياي شهدا به مردم در مورد بسيج (1)

وصاياي شهدا به مردم در مورد بسيج (1)
ابراهيم احمديان : از شما عاجزانه مي خواهم كه سنگر بسيج و مسجد را رها نكنيد كه همان طور كه امام عزيزمان فرمودند : «مسجد سنگر است سنگرها را حفظ كنيد» اميدوارم در اين امر كوتاهي نكنيد و هيچگاه نگذاريد خون شهيدانمان ادامه ...

وصيت شهدا به بسيجيان (6)

وصيت شهدا به بسيجيان (6)
بهرام دلاور : از برادران عزيز بسيجي مي خواهم كه همچون گذشته، حضور در جبهه ها و همچنين در توده هاي مردم، در پشت جبهه را فراموش نكند و همواره امام را ياري كنند، اگر مشكلاتي مي بيند، سعي در رفع آن بكنند نه آن كه آن ادامه ...

وصيت شهدا به بسيجيان (5)

وصيت شهدا به بسيجيان (5)
فتح اله پوررمضاني : خطاب به برادران بسيجي و سپاهي، اي سپاه و بسيج جان بر كف، اي حماسه آفرينان كه دشمنان از شنيدن نام مقدستان مي لرزند، اي پاكبازاني كه بر كفار و منافقين خشم كرده ايد، اي عاشقان علي و آل علي، اي ادامه ...

وصيت شهدا به بسيجيان (4)

وصيت شهدا به بسيجيان (4)
عباس علي اوسطي : هيچ وقت هم امام را تنها نگذاريد برادران بسيجي دور سر من [سربند] به نام يا حسين شهيد ببنديد و در نماز شبتان و دعاي توسل و ديگر عبادت ها شهيدان فراموش نكنيد و من دوست ندارم كسي كه [با] امام بد است ادامه ...

وصيت شهدا به بسيجيان (3)

وصيت شهدا به بسيجيان (3)
داريوش احمدي : خواهران گرامي حرف امام را گوش كنيد و هر موقع كه امام دستور بسيج خواهران را داد بدون درنگ بر عليه دشمنان اسلام بسيج شويد ولي اميدوارم كه جنگ به آن مراحل كشيده نشود و به همين زودي هاي زود اسلام ادامه ...

وصيت شهدا به بسيجيان (2)

وصيت شهدا به بسيجيان (2)
احمد عليزاده : اي برادران پاسدار و بسيج، اي كه امام بر حق شما فرموده كه « اي كاش من هم يك پاسدار بودم». شما هم امروز نور چشم اين ملت هستيد امام را در هيچوقت تنها نگذاريد و از اسلام خوب پاسداري كنيد. ادامه ...

آخرین مقالات
از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...

مدرنیسم و پسامدرنیسم در داستان

مدرنیسم-و-پسامدرنیسم-در-داستاناین مقاله به ارزیابی مؤلفه‌های داستان‌های مدرن و پسامدرن می‌پردازد و اشتراک‌ها و افتراق‌های آنها را می‌پژوهد. ادامه ...

چرا داستان‌های ما جهانی نمی‌شوند؟

چرا-داستان-های-ما-جهانی-نمی-شونداین مقاله به عوامل تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگیِ جهانی شدنِ ادبیاتِ داستانیِ یک کشور می‌پردازد و آنگاه، ادامه ...

انحصار گرایی یا برگزیدگی بنی اسرائیل (1)

انحصار-گرایی-یا-برگزیدگی-بنی-اسرائیل-(1)آیا یهودیت دینی همه نگر و جهان شمول است یا اینکه اختصاص به بنی اسرائیل دارد، عنوان عام قوم برگزیده بیانگر ادامه ...

انحصار گرایی یا برگزیدگی بنی اسرائیل (2)

انحصار-گرایی-یا-برگزیدگی-بنی-اسرائیل-(2)آیا یهودیت دینی همه نگر و جهان شمول است یا اینکه اختصاص به بنی اسرائیل دارد، عنوان عام قوم برگزیده بیانگر ادامه ...

انحصار گرایی یا برگزیدگی بنی اسرائیل (3)

انحصار-گرایی-یا-برگزیدگی-بنی-اسرائیل-(3)آیا یهودیت دینی همه نگر و جهان شمول است یا اینکه اختصاص به بنی اسرائیل دارد، عنوان عام قوم برگزیده بیانگر ادامه ...

تولد مرگ

تولد-مرگنوشتن از مرگ لزوماً به منزله‌ی نفی زندگی، تأیید تقدیر و بی‌اعتنایی به تغییر نیست؛ و نیز نه ارائه‌ی راه‌حل ادامه ...