عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

سایر مقالات

تاریخ فرهنگی چیست؟

تاریخ فرهنگی چیست؟
«معاصر، پاره‌ای از زمان گذشته است که ما آن را امری متعلق به زمان حالمان تشخیص می‌دهیم». (During, 2005: 62) ادامه ...

تأثیر فرهنگ بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تأثیر فرهنگ بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی
نظریه‌های حاضر پیرامون شیوه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تأثیر فرهنگ بر روی آن، به صورت کلی بر این فرض قرار گرفته است که انسان‌ها فرهنگ ویژه‌ی خود را مجزا از مناسبات ملی و ساختارهای صنعتی گسترش می‌دهند. ادامه ...

چگونه با همکاران خود ارتباط برقرار بکنید

چگونه با همکاران خود ارتباط برقرار بکنید
اجتماعی شدن در اداره و گسترش شبکه‌ی ارتباط اجتماعی‌ به شما این اطمینان را می‌دهد که در جنبه‌ی خوشایندی از زندگی حرفه‌ای خود می‌مانید. بنابراین شما چگونه با همکاران خود ارتباط برقرار می‌کنید و تعادل خوبی را بین کار و ادامه ...

سرمایه فرهنگی و سیاست فرهنگی

سرمایه فرهنگی و سیاست فرهنگی
مفهوم سرمایه فرهنگی به عنوان یک محور اساسی در بحث‌های نابرابری‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. بخصوص در اثر معروف و جهانی پیر بوردیو توجه و علاقه به اهمیت سرمایه فرهنگی در سال‌های اخیر به ادامه ...

سرمایه فرهنگی و توانایی‌ها

سرمایه فرهنگی و توانایی‌ها
در این مقاله چهار مجموعه یا خوشه از شاخص‌ها مشخص شده است که این امکان را به ما خواهد داد به سمت چارچوبی ادراکی و یکپارچه (اگر چه نه غیر قابل نفوذ) از تحلیلی سیاسی حوزه فرهنگی حرکت کنیم. ادامه ...

همسویی ارزش‌ها و مزیت رقابتی

همسویی ارزش‌ها و مزیت رقابتی
امروزه کسب مزیت رقابتی در گرو این است که سازمان‌ها در ابعاد مختلف به سمت سرآمدی و برتر شدن حرکت کنند. برای ایجاد کسب مزیت رقابتی، راهکارهای زیادی وجود دارد که لازم است به تناسب شرایط فرهنگی، سیاسی، انسانی ادامه ...

سرمایه فرهنگی و مدیریت فرهنگی

سرمایه فرهنگی و مدیریت فرهنگی
هر فرهنگی دارای الگویی مشترک برای اندیشیدن است، این الگو همچون چسبی است که تمامی فرهنگ را استوار نگه می‌دارد و به آن کلیت و یکپارچگی می‌بخشد. مشخصه اندیشیدن در هر فرهنگ از برداشتی که در آن فرهنگ از واقعیت ادامه ...

سرمایه فرهنگی و توسعه

سرمایه فرهنگی و توسعه
سرمایه فرهنگی مجموعه‌ای از روابط، معلومات، اطلاعات و امتیازاتی است که فرد برای حفظ یا به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده می‌کند. در دنیای کنونی سرمایه‌های مبتنی بر آگاهی و دانش از اهمیت بیشتری برخوردار ادامه ...

اندازه گیری سرمایه فرهنگی

اندازه گیری سرمایه فرهنگی
برای تحقق سیاست‌گذاری و مدیریت استراتژیک فرهنگی در یک کشور و یا جامعه، شناخت بستر و سرمایه‌های فرهنگی جامعه مورد نظر حتمی و ضروری به نظر می‌رسد. سرمایه فرهنگی مجموعه‌ای از روابط، معلومات، اطلاعات و ادامه ...

امنیت اجتماعی در ایران

امنیت اجتماعی در ایران
امنیت یک نیاز اولیه، اساسی و هدفی متعالی برای زندگی اجتماعی است. نظام اجتماعی به میزان برخورداری از امنیت، مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی پیدا می‌کنند؛ بالعکس نظام‌هایی که گرفتار ناامنی در اعمال اقتدار و تداوم و پایداری ادامه ...