عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

سایر مقالات

تاریخ فرهنگی چیست؟

تاریخ فرهنگی چیست؟
«معاصر، پاره‌ای از زمان گذشته است که ما آن را امری متعلق به زمان حالمان تشخیص می‌دهیم». (During, 2005: 62) ادامه ...

تأثیر فرهنگ بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تأثیر فرهنگ بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی
نظریه‌های حاضر پیرامون شیوه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تأثیر فرهنگ بر روی آن، به صورت کلی بر این فرض قرار گرفته است که انسان‌ها فرهنگ ویژه‌ی خود را مجزا از مناسبات ملی و ساختارهای صنعتی گسترش می‌دهند. ادامه ...

چگونه با همکاران خود ارتباط برقرار بکنید

چگونه با همکاران خود ارتباط برقرار بکنید
اجتماعی شدن در اداره و گسترش شبکه‌ی ارتباط اجتماعی‌ به شما این اطمینان را می‌دهد که در جنبه‌ی خوشایندی از زندگی حرفه‌ای خود می‌مانید. بنابراین شما چگونه با همکاران خود ارتباط برقرار می‌کنید و تعادل خوبی را بین کار و ادامه ...

سرمایه فرهنگی و سیاست فرهنگی

سرمایه فرهنگی و سیاست فرهنگی
مفهوم سرمایه فرهنگی به عنوان یک محور اساسی در بحث‌های نابرابری‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. بخصوص در اثر معروف و جهانی پیر بوردیو توجه و علاقه به اهمیت سرمایه فرهنگی در سال‌های اخیر به ادامه ...

سرمایه فرهنگی و توانایی‌ها

سرمایه فرهنگی و توانایی‌ها
در این مقاله چهار مجموعه یا خوشه از شاخص‌ها مشخص شده است که این امکان را به ما خواهد داد به سمت چارچوبی ادراکی و یکپارچه (اگر چه نه غیر قابل نفوذ) از تحلیلی سیاسی حوزه فرهنگی حرکت کنیم. ادامه ...

همسویی ارزش‌ها و مزیت رقابتی

همسویی ارزش‌ها و مزیت رقابتی
امروزه کسب مزیت رقابتی در گرو این است که سازمان‌ها در ابعاد مختلف به سمت سرآمدی و برتر شدن حرکت کنند. برای ایجاد کسب مزیت رقابتی، راهکارهای زیادی وجود دارد که لازم است به تناسب شرایط فرهنگی، سیاسی، انسانی ادامه ...

سرمایه فرهنگی و مدیریت فرهنگی

سرمایه فرهنگی و مدیریت فرهنگی
هر فرهنگی دارای الگویی مشترک برای اندیشیدن است، این الگو همچون چسبی است که تمامی فرهنگ را استوار نگه می‌دارد و به آن کلیت و یکپارچگی می‌بخشد. مشخصه اندیشیدن در هر فرهنگ از برداشتی که در آن فرهنگ از واقعیت ادامه ...

سرمایه فرهنگی و توسعه

سرمایه فرهنگی و توسعه
سرمایه فرهنگی مجموعه‌ای از روابط، معلومات، اطلاعات و امتیازاتی است که فرد برای حفظ یا به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده می‌کند. در دنیای کنونی سرمایه‌های مبتنی بر آگاهی و دانش از اهمیت بیشتری برخوردار ادامه ...

اندازه گیری سرمایه فرهنگی

اندازه گیری سرمایه فرهنگی
برای تحقق سیاست‌گذاری و مدیریت استراتژیک فرهنگی در یک کشور و یا جامعه، شناخت بستر و سرمایه‌های فرهنگی جامعه مورد نظر حتمی و ضروری به نظر می‌رسد. سرمایه فرهنگی مجموعه‌ای از روابط، معلومات، اطلاعات و ادامه ...

امنیت اجتماعی در ایران

امنیت اجتماعی در ایران
امنیت یک نیاز اولیه، اساسی و هدفی متعالی برای زندگی اجتماعی است. نظام اجتماعی به میزان برخورداری از امنیت، مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی پیدا می‌کنند؛ بالعکس نظام‌هایی که گرفتار ناامنی در اعمال اقتدار و تداوم و پایداری ادامه ...