عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

مسکن و شهرسازی

عوامل مؤثر بر شکل گیری طراحی شهری در قرن 21

عوامل مؤثر بر شکل گیری طراحی شهری در قرن 21
قرن حاضر شاهد تحولات بی‌سابقه‌ای در زمینه‌های گوناگون سیاسی، علمی، فنی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی بوده است. شکل‌گیری و فروپاشی نظامهای اشتراکی، فروافتادن دیوار برلن، نفوذ انسان از یک طرف به قلب ادامه ...

شناخت فضاهای شهری

شناخت فضاهای شهری
فضاهای شهری به مفهوم صحنه‌ای است که فعالیتهای عمومی زندگی شهری در آن‌ها بوقوع می‌پیوندند. خیابانها، میادین و پارکهای یک شهر فعالیتهای انسانی را شکل می‌دهند. این فضاهای پویا در مقابل فضاهای ثابت و ادامه ...

تصوّر ذهنی از شهر

تصوّر ذهنی از شهر
هنگامی که طراح شهر از رابطه بین انسان و محیط صحبت می‌کند منظور «ادراک محیطی» است که در درجه اول به شناخت محیط بعد به درک آن توسط شهروندان مربوط می‌شود. انسان در هر زمان و هر فضا تنها ادامه ...

معنی و سازگاری بین شکل و عملکرد شهری

معنی و سازگاری بین شکل و عملکرد شهری
در نظر گرفتن محیط کالبدی بعنوان یک وسیله و حوزه ارتباطی که امکان می‌دهد اطلاعاتی درباره نظام فعالیت‌ها بما منتقل شود می‌تواند شیوه‌های ایجاد محیط‌های معنی دارتری را ارائه دهد. روشی که در زیر تشریح ادامه ...

شکل شهر

شکل شهر
کار اصلی طراحی شهری، تعیین شکل مطلوب برای شهر است. گرچه طراحی شهری به غیر از مقیاس شهر و مناطق شهری در دو مقیاس طراحی پروژه و طراحی شبکه نیز کاربرد دارد، لیکن مباحث نظری مربوط به ادامه ...

نماها در شهر

نماها در شهر
ظاهر بناها مانند ظاهر افراد و اشیاء نمایانگر و نماینده درون آنها است. درو دیوار و چهره‌ی ساختمانها به عنوان یک وسیله‌ی قوی انتقال معانی و شبکه نافذ ارتباطی، پیامهای گوناگونی را بطور مستمر به بینندگان آن منتقل ادامه ...

مبلمان شهری

مبلمان شهری
موفقیت فضاهای شهری و میزان کارآیی آنها بستگی مستقیم به کیفیت آن فضاها دارد و این امر نیز تابع امکانات و تجهیزاتی است که در آن فضاها تعبیه شده است. ادامه ...

رنگ در شهر

رنگ در شهر
رنگ‌ها می‌توانند با سردی و گرمی خود، با تظاهر یا فروتنی خود، ایجاد تنش و یا آرامش کرده و بهر حال در فضا وزن ایجاد نمایند. ادامه ...

درخت کاری و منظرسازی در شهر

درخت کاری و منظرسازی در شهر
تاریخچه‌ی معاصر طراحی شهری حاکی از آنست که تا این اواخر کمتر توجهی به استفاده از درخت در طراحی فضاهای شهری شده است. شواهد نشان می‌دهد که در مصر باستان در حدود 2800 تا 2100 قبل از میلاد ادامه ...

تابلوها در شهر

تابلوها در شهر
هر چقدر انسان بیشتر خود را در خانه احساس کند نیاز کمتری به منابع اطلاعاتی آگاهانه طراحی شده در محیط کالبدی دارد. در کانون زیستی پیش از انقلاب صنعتی تابلوی کنترل ترافیک، علائم شناسائی، چراغ راهنمایی و ادامه ...