عضویت العربیة English
امام على علیه‌ السلام: فاطمه علیها السلام، همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود. امالى طوسى، ص 155
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان
  • ماجرای غم انگیز فدک

فرهنگ شهرنشینی

چالش های فرهنگی شهرنشینی در ایران

چالش های فرهنگی شهرنشینی در ایران
شهر و شهرنشینی از جدی ترین و مهم ترین مباحثی است که توجه جدی بدان می شود پایه های توسعه ایران مدرن و اسلامی را بنا کند. در این راستا به نظر می رسد توجه به فرهنگ در امر مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار ادامه ...

فرهنگ جامعه نباید دستکاری شود

فرهنگ جامعه نباید دستکاری شود
در تبلیغات آموزشی، اطلاع رسانی با هدف معرفی قوانین و ضوابط شهری، فرهنگ سازی و بهبود رفتارهای اجتماعی شهروندان صورت می گیرد و هدف از تبلیغات تجاری نیز فروش کالا و خدمات بوده و این نوع از تبلیغات بر روابط ادامه ...

اثرات تبلیغات افراطی

اثرات تبلیغات افراطی
امروز تبلیغات به حیطه های مجازی راه یافته و یا افزایش تعداد کاربران اینترنتی، شرکت های بزرگ به تبلیغات اینترنتی روی آورده اند و این عرصه به رقیب تبلیغات محیطی تبدیل شده است. ادامه ...

سنجش کیفیت سرزندگی شهر

سنجش کیفیت سرزندگی شهر
تاکنون به ویژگی سرزندگی محیطهای شهری در مطالعات، تحقیقات و پروژه های طراحی شهری در ایران و تهران توجه جدی نشده است و بیشتر عرصه های عمومی که امروزه در سطح شهرها دیده می شوند، محیطهای کسل کننده و غیرجذابی می ادامه ...

اصلاحات ارضی و بحران مدنیّت

اصلاحات ارضی و بحران مدنیّت
شهر در کیفیت کالبدی اش، از آن جنس که ما در برنامه ریزی شهری می شناسیم (کاربری ها، تراکم، پراکندگی و...) لکه های رنگی را تشکیل می دهد که دور هم جمع می شوند و شهر را می سازند. در این حیثیت،‌ مدیران شهری و جامعه تخصصی ادامه ...

پرسه زنی در شهر به مثابه امری فرهنگی

پرسه زنی در شهر به مثابه امری فرهنگی
ما با نوعی تداوم «عدم مشروعیت» پرسه زنی در نظام های مدرن که خود این کنش را به وجود آورده اند نیز روبرو هستیم و این ما را نسبت به موقعیتی که بالاتر در جوامع پیش صنعتی به آن اشاره کردم در جایگاه متفاوتی قرار می دهد. ادامه ...