عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

اطلاعات و ارتباطات

به سوی حکمت اخلاقی مسئولیت جهانی

به سوی حکمت اخلاقی مسئولیت جهانی
آیا یک بعد هنجاری یا اخلاقی در نوع جدید عمومیتی که رسانه‌ها آفریده‌اند، وجود دارد؟ این پرسش ممکن است از نظر بعضی به شکلی غریب از مد افتاده بنماید، چرا که در برخی از محافل نظریه‌ی اجتماعی و فرهنگی چنین مرسوم شده ادامه ...

به سوی نوسازی سیاست دموکراتیک

به سوی نوسازی سیاست دموکراتیک
دموکراسی به صورت یک اندیشه، و ظاهراً تنها اندیشه‌ای درآمده است که قابلیت عهده‌گیری اِعمال مشروع قدرت سیاسی را در اواخر قرن بیستم داراست. داستان پیروزی چشمگیر این اندیشه- از مبدأ محلی و محدود از نظر جغرافیایی‌اش ادامه ...

عمومیت در فراسوی حکومت

عمومیت در فراسوی حکومت
با شکل‌گیری حکومت مدرن، اصطلاح «عمومی» به طور فزاینده‌ای برای اشاره به فعالیت مربوط به حکومت به کار رفت، حال آنکه اصطلاح خصوصی مرجوع به حیطه‌ی فعالیت اختصاصی و روابط شخصی گردید که خارج از کنترل ادامه ...

رؤیت‌پذیری در فراسوی مکان

رؤیت‌پذیری در فراسوی مکان
عمومیت در سطحی نهادی، یعنی در سطح به وجود آوردن نهادهای رسانه‌ای که در فراسوی حکومت قرار دارد و در فرهنگ چندگونه و کثرت‌گرای رسانه‌ها سهیم است، اما معنای دیگری هم از عمومیت وجود دارد که در این مرحله نیاز ادامه ...

زیستن در جهان رسانه‌ای

زیستن در جهان رسانه‌ای
در جهانی که به شکلی فزاینده مشحون از اشکال رسانه‌ای اطلاعات و ارتباطات است، زیستن چگونه است؟ در جهانی که تجربه‌ی رسانه‌ای نقشی اساسی و رو به گسترش در زندگی روزمره‌ی افراد ایفا می‌کند، بر سر خویشتن چه می‌آید؟ ادامه ...

جدایی‌زدایی و وساطت تجربه

جدایی‌زدایی و وساطت تجربه
شکل‌گیری روابط صمیمانه‌ی نامتقابلِ با دیگرانِ دور، تنها وجه تجربه‌ای نیست که افراد از طریق رسانه‌ها اتخاذ می‌کنند. به عبارت کلی‌تر، رسانه‌ها دامنه‌ای از تجربیات را که افراد معمولاً در بافتهای عملی زندگی روزمره به دست ادامه ...

صمیمیت نامتقابل از فاصله دور

صمیمیت نامتقابل از فاصله دور
دو جنبه از شبه تعامل رسانه‌ای وجود دارد که برای ماهیت روابط شخصی، که می‌تواند از طریق رسانه‌ها شکل گیرد، از اهمیت خاصی برخوردار است. نخست آنکه، چون شبه تعامل رسانه‌ای در طول مکان و زمان گسترده است، شکلی ادامه ...

پروژه‌ی نمادین خویشتن

پروژه‌ی نمادین خویشتن
یکی از میراثهای کم شانس‌تر نظریه‌ی اجتماعی انتقادی در دهه‌های اخیر- بویژه آن اشکال نظریه‌ی اجتماعی که بیشترین تأثیر را بر مطالعات انتقادی رسانه‌ها داشتند- مفهوم بی‌توش و توان خویشتن بوده است. برای مؤلفانی که به سنت ادامه ...

سرچشمه‌های تعارض فرهنگی

سرچشمه‌های تعارض فرهنگی
ریشه‌کنی و ریشه‌گیری سنتها، به شیوه‌هایی پیچیده با دیگر گرایشها و خصوصیات تحولی جوامع مدرن همبافت شده است. یک خصوصیت که بویژه از این لحاظ اهمیت دارد، مهاجرت، جابه جایی و اسکان مجدد جمعیتهاست. همچنان که ادامه ...

آیا سنتها از میان رفته‌اند؟

آیا سنتها از میان رفته‌اند؟
می‌خواهم کاوش در تأثیر رسانه‌ها بر ماهیت و نقش سنت را با بررسی استدلالات یک اثر کلاسیک (گذر جامعه سنتی نوشته‌ی دانیل لرنر) آغاز کنم. این اثر مطالعه‌ی مفصل فرآیند مدرن‌سازی در خاورمیانه است و در عرصه‌ی ادامه ...