عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: با هیچ آزمندى مشورت مکن، که بدى را بر تو آسان مى‌نماید و حرص و ولَع را در نظرت مى‌آراید. غرر الحکم، ح10353

آسیب های اجتماعی

زیمل ، جامعه شناس بی وارث

زیمل ، جامعه شناس بی وارث
اگرچه اصحاب مکتب کنش متقابل همواره به دینی که زیمل بر گردن این مکتب داشته است معترف بوده‌ا‌ند، همگان بر این اعتقادند که امروزه چیزی به نام زیملیسم همچون مارکسیسم وجود ندارد. ادامه ...

نگاهی به جامعه شناسی صوری جورج زیمل

نگاهی به جامعه شناسی صوری جورج زیمل
زیمل از ابتدای کار خود در پی به وجود آوردن گونه ای جدید از تحلیل و بررسی بود که بر دیدگاهی معین از واقعیت مبتنی باشد . اگر امکان جدا ساختن و به وجود آوردن چنین پایه انتزاعی فراهم می شد آنگاه جامعه شناسی از چنین نقطه نظری ادامه ...

مروری بر «فلسفه پول» جورج زیمل (3)

مروری بر «فلسفه پول» جورج زیمل (3)
در قسمت اول کتاب زیمل در بخشى با عنوان رابطه میان کیفیت و کمیت زیمل به شرح موضوع کمیت پول مى پردازد و در واقع آن را بازنمایى انتزاعى شدن هر چه بیشتر تجربه ها و تفکر بشر مى داند. به طور مثال زیمل پول را بنا به سرشت ادامه ...

مروری بر «فلسفه پول» جورج زیمل (2)

مروری بر «فلسفه پول» جورج زیمل (2)
پول پدیده اى تاریخى و جزیى است (و از دل شرایطى خاص برآمده است) که اثراتى انضمامى و عینى بر حیات درونى افراد به طور خاص و بر فرهنگ به طور عام مى گذارد. اما با توجه به روش زیمل پول را نمى توان فقط به منزله ابژه اى ادامه ...

مروری بر «فلسفه پول» جورج زیمل (1)

مروری بر «فلسفه پول» جورج زیمل (1)
این مقاله شرحى است کوتاه درباره پدیده پول و پیامدهاى جهانشمول و کلى آن در زندگى و فرهنگ. بخش اعظم مطالب زیر را مى توان به نحوى مبسوط و نظام مند در کتاب اصلى زیمل یعنى «فلسفه پول» یافت، که طبیعتاً هر نوع تأملى درباره ادامه ...

آرا و اندیشه‌های جورج زیمل (2)

آرا و اندیشه‌های جورج زیمل (2)
به نظر می رسد که جامعه شناسی تفهمی زیمل، اختصاصاً تأویلی- تفسیری است و نه تبیینی. جامعه شناسی زیمل پیوسته با یک رهیافت دیالکتیکی همراه است. رهیافتی که ارتباط متقابل و پویا و نیز درگیری های واحدهای اجتماعی مورد تحلیل ادامه ...

آرا و اندیشه‌های جورج زیمل (1)

آرا و اندیشه‌های جورج زیمل (1)
دكتر عباس كاظمی، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تهران درباره علایق زیمل به سه مرحله رشد اندیشه وی كه به تألیف سه كتاب خاص در این زمینه نیز منجر شده، اشاره كرد و این سه مرحله یا سه زمینه را چنین برشمرد: ادامه ...

زیمل، جامعه شناس فیلسوف (2)

زیمل، جامعه شناس فیلسوف (2)
بسیاری از آثار زیمل بنا به دلایل متعددی مثل از بین بردن به عمد توسط خودش، گمشدن و . . . به جا نمانده است. اما میزان قابل توجهی از آثارش نیز به دست دوستان و همسرش منتشر شده که حدود 24 کتاب در موضوعات مختلف است. با ادامه ...

زیمل، جامعه شناس فیلسوف (1)

زیمل، جامعه شناس فیلسوف (1)
جامعه شناسی از زمانی كه آگوست كنت این نام را برایش پیشنهاد كرد تا امروز راه بسیار پر پیچ و خمی را طی كرده است. شخصیت های بسیاری به این انگاره از علم خدمت كرده اند، هر چند پاره ای از آن ها از این كه آن ها را جامعه شناس ادامه ...

بهترین روش ترک سیگار

بهترین روش ترک سیگار
ترک یکباره سیگار 25 درصد موثرتر از ترک تدریجی سیگار است. محققان مدت‌ها بود به دنبال پاسخی برای بهترین راه کمک به ترک سیگار بودند. غالباً این تحقیقات در دو گزینه خلاصه می‌شوند: ترک یکباره یا ترک به روش کاهش تدریجی عادت سیگار ادامه ...