عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • مشکل جنسی یک سوم زنان
  • خطر صهیونیزم رسانه‌ای

آسیب‌های اجتماعی

توانمندسازی (1)

توانمندسازی (1)
امروزه همه دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، شهروندان را در رأس امور می بینند. توانمندسازی شهروندان بی گمان یكی از مهم ترین وظایف دولت ها محسوب می شود. در كشورهای مختلف جهان بخش ادامه ...

توانمندسازی (2)

توانمندسازی (2)
گرچه تعاریف متعددی از توسعه پایدار ارائه شده ولی ظاهرأ اجماع کلی وجهانی بر سر آن حاصل نیامده است و تعاریف ارائه شده از توسعه پایدارعمدتاً بیانگر نگرش از زوایای مختلف است. شاید جامع ترین تعریف ادامه ...

گامی مؤثر در جهت افزایش سهم نقش زنان در جامعه (1)

گامی مؤثر در جهت افزایش سهم نقش زنان در جامعه (1)
امروزه زنان به عنوان نیمی از شهروندان و كسانی كه در فرهنگ سازی جامعه نقش عمده ای دارند، مورد توجه ویژه قرار گرفته اند و لازم است جهت نیل به توسعة پایدار به توانمندسازی آن ها توجه خاص مبذول شود. در ادامه ...

گامی مؤثر در جهت افزایش سهم نقش زنان در جامعه (2)

گامی مؤثر در جهت افزایش سهم نقش زنان در جامعه (2)
همچنین باید به این موضوع نیز اشاره کرد که اغلب زنان انعکاس های رفتار برونی خود را ملاک سنجش خویش قرار می دهند و فقط تعداد اندکی از آنان معیار ارزیابیشان منشاء درونی دارد. به هر حال هیچ زنی هویت ادامه ...

شیوه‌های مؤثر در توانمندسازی زنان (1)

شیوه‌های مؤثر در توانمندسازی زنان (1)
ارائه خدمات مشاوره ای نقش مؤثری در کمک به زنان در عبور موفق از این موانع خواهد داشت. معمولاً مشاورین به زنان توصیه می کنند که ابتدا به انجام کاری هر چند کوچک و پیش با افتاده اقدام نمایند که علیرغم ادامه ...

شیوه‌های مؤثر در توانمندسازی زنان (2)

شیوه‌های مؤثر در توانمندسازی زنان (2)
از نظر بسیاری از صاحبنظران فقهی، اندیشه اسلامی به انسان بودن زن و مرد در نظام آفرینش از دیدگاه واحدی می نگرد و فقط نقش ها و مسئولیت ها بین آن دو تقسیم می شود و آیات متعددی در قرآن برعدم برتری جنسیتی ادامه ...

زیمل ، جامعه شناس بی وارث

زیمل ، جامعه شناس بی وارث
اگرچه اصحاب مکتب کنش متقابل همواره به دینی که زیمل بر گردن این مکتب داشته است معترف بوده‌ا‌ند، همگان بر این اعتقادند که امروزه چیزی به نام زیملیسم همچون مارکسیسم وجود ندارد. ادامه ...

نگاهی به جامعه شناسی صوری جورج زیمل

نگاهی به جامعه شناسی صوری جورج زیمل
زیمل از ابتدای کار خود در پی به وجود آوردن گونه ای جدید از تحلیل و بررسی بود که بر دیدگاهی معین از واقعیت مبتنی باشد . اگر امکان جدا ساختن و به وجود آوردن چنین پایه انتزاعی فراهم می شد آنگاه جامعه شناسی از چنین نقطه نظری ادامه ...

مروری بر «فلسفه پول» جورج زیمل (3)

مروری بر «فلسفه پول» جورج زیمل (3)
در قسمت اول کتاب زیمل در بخشى با عنوان رابطه میان کیفیت و کمیت زیمل به شرح موضوع کمیت پول مى پردازد و در واقع آن را بازنمایى انتزاعى شدن هر چه بیشتر تجربه ها و تفکر بشر مى داند. به طور مثال زیمل پول را بنا به سرشت ادامه ...

مروری بر «فلسفه پول» جورج زیمل (2)

مروری بر «فلسفه پول» جورج زیمل (2)
پول پدیده اى تاریخى و جزیى است (و از دل شرایطى خاص برآمده است) که اثراتى انضمامى و عینى بر حیات درونى افراد به طور خاص و بر فرهنگ به طور عام مى گذارد. اما با توجه به روش زیمل پول را نمى توان فقط به منزله ابژه اى ادامه ...