نظریه‌های اقتصادی

بحران های اقتصادی، فرصتها و تهدیدات(بخش سوم)

بحران های اقتصادی، فرصتها و تهدیدات(بخش سوم)
چکیده این مقاله، بخش سوم و پایانی مقاله "بحران های اقتصادی، فرصتها و تهدیدات" است که در مجله مدرسه کسب و کار هاروارد به چاپ رسیده است. در دو بخش ابتدایی، مولف ابتدا سه سوال مهم مطرح نمود که کارافرینان و کارکنان کسب و کارهای نوپا، هنگام بروز بحران های اقتصادی باید به آنان پاسخ دهند تا بتوانند برای آینده‌ی کاری خود تصمیم بگیرند و سپس به تشریح دو سوال اول پرداخته شد. اکنون به سراغ سوال سوم می رویم تا ببینیم کارافرینان در دنیای واقعی، چگونه به این سول پاسخ دادند و نتیجه ی کار آنها چه بوده است. ادامه ...

بحران های اقتصادی، فرصتها و تهدیدات (بخش اول)

بحران های اقتصادی، فرصتها و تهدیدات (بخش اول)
چکیده تصور کنید که نه تنها پول خود را بر روی پروژه ای سرمایه گذاری کرده اید، بلکه تمام هم و غم خود و زمانتان را هم بر سر آن گذاشته اید. زمانی که شما بیشترین و بهترین سالهای عمر خود را در یک شرکت سرمایه گذاری کرده اید، تغییرات در محیط کلان اقتصادی ممکن است موجب ایجاد تحولاتی شود که به سختی میتوان آن را پیش بینی و جهت یابی کرد. بحث ما در این مقاله این است که وقتی بحران بعدی اقتصادی آغاز شود، کارآفرینان باید از خودشان سه سوال مهم بپرسند. در بخش اول این مقاله، سوال اول مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. ادامه ...

بحران های اقتصادی، فرصتها و تهدیدات (بخش دوم)

بحران های اقتصادی، فرصتها و تهدیدات (بخش دوم)
چکیده این مقاله، بخش دوم از یک مقاله طولانی است که در مجله کسب و کار هاروارد به چاپ رسیده است و در مورد بحران های اقتصادی و تصمیماتی که کارافرینان و کارکنان کسب و کارهای نوپا با آن مواجه هستند را مورد بررسی قرار می دهد. در بخش اول مقاله، به این سوال پاسخ داده شد که " پس از اینکه پذیرفتید تلاشهای پیشین شما به نتایج قابل ملاحظه ای نرسیده است، به شخصه چقدر حاضرید بازهم تلاش کنید؟". در این قسمت، پس از بیان مقدمه کلی، به سراغ سوال دوم می رویم و آن را مورد بررسی قرار می دهیم. ادامه ...

مبانی نظری میلتون فریدمن در نظریه مصرف

مبانی نظری میلتون فریدمن در نظریه مصرف
در نوشته‌های فریدمن تنها به مبانی روش‌شناسی او در علم اقتصاد تصریح شده است و به مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، خداشناسی، اعتقادی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی او در نظریه مصرف اشاره ای نشده است؛ ادامه ...

نظریه تابع مصرف فریدمن

نظریه تابع مصرف فریدمن
بی شک اختلاف در مبانی نظری یک نظریه، اعم از مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، اعتقادی، انسان‌شناسی و مبانی ارزش‌شناسی به تفاوت در روش‌شناسی و نتایج به دست آمده از آن نظریه سرایت می‌کند؛ ادامه ...

مبانی و روش‌شناسی نظریه ذی‌نفعان

مبانی و روش‌شناسی نظریه ذی‌نفعان
تمام نظریات علوم اجتماعی دارای چهار مبنای معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی است. این اصول موضوعه به طور خودآگاه یا ناخودآگاه بر نظریات اندیشمندان علوم اجتماعی تاثیر دارد. ادامه ...

روش‌های سنجش و‌ اندازه‌گیری اثربخشی سازمان در نظریه ذی‌نفعان فریمن

روش‌های سنجش و‌ اندازه‌گیری اثربخشی سازمان در نظریه ذی‌نفعان فریمن
با توجه به بزرگ بودن سازمان محاسبه آن ها چندان ساده نیست. برای سنجش و اندازه گیری سازمان روش های متعددی وجود دارد که با توجه به هرکدام مقیاس متفاوتی از عملکرد سازمان به دست می دهد؛ این روش ها عبارتند از: روش مبتنی بر هدف؛ روش مبتنی بر تامین منابع؛ روش مبتنی بر فرآیند درونی؛ روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه‌های ذی‌نفع. ادامه ...

مقایسه مبانی اجتماعی تئوری تقاضا

مقایسه مبانی اجتماعی تئوری تقاضا
در مبانی اجتماعی تئوری تقاضا در سه مبنای ارزش شناسی، فلسفه اجتماع و مبانی روش شناختی بررسی می شود. در مبانی ارزش شناختی اقتصادی نئوکلاسیک لذت گرایی یک امر ارزشی است زیرا انسان ایده آل انسان سعادت خواه است و سعادت را لذت حداکثری و نامحدود تعریف کرده اند. ادامه ...

مقایسه مبانی اسلامی و نئوکلاسیک در تئوری تقاضا

مقایسه مبانی اسلامی و نئوکلاسیک در تئوری تقاضا
در تئوری تقاضا مبانی متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. اولین مبنا بر اساس معرفت شناسی است، هرچند این مبنا در خارج از محدوده علم اقتصاد وجود دارد. هرچند بسیاری از اقتصاددانان از ارتباط مبانی معرفت شناسی آن با فلسفه اطلاعی ندارند اما باید اقتصاد را به نوعی وام دار فلسفه دانست. ادامه ...

برآیند جایگزینی مبانی و روش شناسی اسلامی تئوری تقاضا

برآیند جایگزینی مبانی و روش شناسی اسلامی تئوری تقاضا
برای اطلاع یافتن از عملکرد تئوری تقاضا ابتدا باید مفاهیمی کلی از این تئوری و عوامل تشکیل دهنده این تئوری ارائه شود. در تئوری تقاضا چند عامل پدیدآورنده این تئوری هستند. در اینجا قانون تقاضا به این معنا که وقتی قیمت کالایی کاهش پیدا می کند، تقاضا برای آن افزایش می یابد یا وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای آن کاهش می یابد؛ ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...