عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

اصطلاح شناسی ادبی

ادبیات شفاهی

ادبیات شفاهی
موضوع، گسترده است، و محدود کردنش، دشوار. به فرهنگ عامه مربوط می‌شود اما در حوزه‌ی مردم شناسی و جامعه شناسی نیز هست. در واقع، ادبیات شفاهی فقط مزیّت جوامع کهن یا ابتدایی نیست، بلکه مابه‌الاشتراک جوامع ادامه ...

(قصیده) رؤیاهای شیرین صلح: شعری برای ایستر

تصویر دراماتیك بالاد

تصویر دراماتیك بالاد
تا زمانی كه دوستم آموس وایلدر از من خواست نسخه‌ی دراماتیك اثر بالاد را برای چاپ در این بخش ارائه كنم، به آن هم چون یك مقوله‌ی گروتسك نگاه نكرده بودم، حتی آن را غیر گروتسك نیز نمی‌پنداشتم و تنها آن را به عنوان یك ادامه ...

ابعاد مذهبی گروتسك

ابعاد مذهبی گروتسك
هر كجا كه ذهن و روان آدمی سالم و در تمامِ ابعادْ نیرومند و در تخیلات و احساسات مانند یك نابغه عمل می كند، گروتسك (بی‌تناسبی) با تمام قوا وجود خواهد داشت. فهرستی از نویسندگان قرن بیستم مطمئناً شامل تعدادی از آنهاست كه ادامه ...

استفاده‌ی بیکن از تصویر مصلوب شدن

استفاده‌ی بیکن از تصویر مصلوب شدن
بیکن در استفاده از مصلوب شدن بر این امر اصرار دارد که او به عنوان فرد غیر معتقد به این مسئله رویکرد داشته و تنها از نظر نوعی شیوه‌ی رفتار با دیگری جذب آن شده است. هنگامی که به تاریخ هنر اروپا نگاهی می‌اندازیم، می‌بینیم ادامه ...

هملت و دیدگاه گروتسک

کنایه‌ی مرگ

کنایه‌ی مرگ
تراژدی در بُعد دیر پای خود حکم مابعدالطبیعه‌ی مرگ را دارد. مرگی که به عنوان بُعدی جاودانی، سکوت یا بهتر بگوییم یک راز و معما نگریسته می‌شود. «عبور از طبیعت و رسیدن به ابدیت» «و باقی سکوت است» ادامه ...

نگاره‌های گروتسک و مفاهیم مذهبی

نگاره‌های گروتسک و مفاهیم مذهبی
جان راسل می‌نویسد که سه طرح پیکرها بر اساس آیین مصلوب شدن جدای از هر نوع نقد و بررسی در باره‌ی آثار دیگر بیکن است. این نقاشی در سال 1944 به اتمام رسید و یک سال بعد در گاری لوفور در لندن به معرض نمایش ادامه ...

گروتسک در بعد الهیات

گروتسک در بعد الهیات
هنر گروتسك به طرز غریبی با انعكاس‌های دینی موازی است. با نشان دادن بی‌تجانسی و ناهمخوانی و حتی سرشت هیولایی در قالب‌های گوناگون، هنر گروتسك می‌تواند انعكاس دهنده‌ی عناصرهای كج روی و آشفتگی در تجربیات ما ادامه ...

زیبایی زشت در هنر مسیحیت

زیبایی زشت در هنر مسیحیت
زشت یك واژه‌ی زشت سه حرفی است و تنها با خواندن آن، فرد، انگار كه یك سیگنال منفی دریافت كرده باشد، به یاد مفاهیم پیش فرضی می‌افتد. حتی ظاهر و آهنگ این واژه نیز بد است و هنگامی كه در تلفظ معمولی انگلیسی-آمریكایی ادامه ...

گروتسك و آینده‌ی ما

گروتسك و آینده‌ی ما
گروتسك چه ارتباطی با خطابه‌ی بالتیمور سرمون در سال 1819 به وسیله‌ی ویلیام الری چانینگ دارد؟ و ارتباط آن با آینده چیست؟ ادامه ...

تفسیر الهی شناسی گروتسك (2)

تفسیر الهی شناسی گروتسك (2)
جنبه‌ی سومی از اشاره‌ی گروتسك برای ادراك خلقت وجود دارد و آن احتمالی است كه برای قدرت خلاقیت بشر در نظر می‌گیرد. ما موجوداتی خود متعالی هستیم كه در این آزادی ناشی از برتری‌مان، قادر به خلق چیزهای جدید هستیم. ادامه ...