عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

جریان آقای منتظری

اگر کارتر نبود انقلاب پیروز نمی‌شد!

اگر کارتر نبود انقلاب پیروز نمی‌شد!
29 آذر سالگرد فوت شخصیتی است که نقش موثری در انقلاب اسلامی داشته تا جایی که امام راحل او را حاصل عمر خود می خواند، شخصیتی که به مرور زمان و پس از وقوع انقلاب با اقدامات نابخردانه و ساده لوحانه خود زمینه ایجاد ادامه ...

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (72)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (72)
احساس کردیم که نیروها، به خصوص ارتش، انگیزه داخل شدن درخاک عراق را ندارد، خودشان می گفتند ما تا حالا جنگ کردیم که دشمن را از کشورمان بیرون کنیم ولی حالا اگر بخواهیم در خاک عراق برویم، این کشورگشایی..!! ادامه ...

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (71)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (71)
از ادعاهایی که در خاطرات منسوب به آقای منتظری آمده این است که نامبرده درپی فتح خرمشهرخواهان پذیرش آتش بس و پایان جنگ بوده است!! متن آنچه در خاطرات آمده چنین است: ادامه ...

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (70)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (70)
تا روزی که آقای منتظری در خط امام حرکت می کرد، می بینیم در راه پاسداری از آرمان ها و اندیشه های انقلاب اسلامی، با جان و دل می کوشید، راه امام را پاس می داشت و کلام امام را : ادامه ...

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (69)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (69)
امام خمینی(ره) از روز پیروزی انقلاب اسلامی – همانند دوران نهضت و مبارزه – پیوسته دولت های حاکم بر کشورهای اسلامی را به وحدت و همدلی فرا می خواند و در پیام های خود دست اتحاد به سوی آنان دراز می کند و از آنان در ادامه ...

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (68)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (68)
رژیم صهیونیستی در درازای موجودیت نامشروع خود پیوسته از سیاست فتنه انگیزی و شعله ور ساختن آتش جنگ میان دشمنان خود بهره جسته و تلاش کرده است خطرهایی را که متوجه آن رژیم می شود، به دست دیگران برطرف ادامه ...

کجراهه های قدرت وگم گشتگی نشانه ها

کجراهه های قدرت وگم گشتگی نشانه ها
صدای حقیقتی که در نامه بهمن(1367)از مردانی رشید شنیده شد، سپیده دمی محبوب درشب تاریک فتنه و آشوب بود. اکثرمردم با زیرو رو شدن های شگفت آور جریانی به نام منتظری دربهت فرو رفته بودند. عزل قائم مقام رهبری به ادامه ...

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (67)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (67)
ت:آقای منتظری اگر به راستی بر این باور بودند که دادگاه ویژه روحانیت برخلاف قانون اساسی است، در تلفنگرام خود به امام که دنبال دستاویزی برای انصراف امام از تشکیل این دادگاه بودند، چرا روی این موضوع مهم انگشت ادامه ...

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (63)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (63)
با نگاهی گذرا به تاریخ به درستی می توان دریافت که عالمان شیعی و حوزه های دینی، استوارترین سد و سنگر در برابر زورمداران و استعمارگران بوده و در راه رویارویی با ستم ستمگران درون مرزی و فزونخواهی فزونخواهان برون ادامه ...

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (66)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (66)
در گفته‌ها، ادعاها و آورده‌های خاطرات منسوب به آقای منتظری درباره داگاه ویژه روحانیت، نکته‌هایی جلب‌نظر می‌کند که بایسته است مورد دقت و بررسی قرار گیرد : ادامه ...