عضویت العربیة English
امام حسین علیه السلام: به یقین، شیعیان ما آنانند که دلهایشان از هر نوع فریبکاری، کینه و دشمنی پاک و سالم باشد. بحارالانوار، ج 68، ص 156
  • کمبود ویتامین ب 12: عوامل و درمان
  • آمریکا و انقلاب مخملی
  • چگونه بهره‌مندی جنسی زوجین افزایش می‌یابد؟
  • آیا علت مشکلات اقتصاد ما، عدم تعامل با دنیا است؟
  • چگونه فرزندان سالم و زیبایی داشته باشیم؟

جهانی شدن

جهانی شدن و بازگشت به خویشتن (1)

جهانی شدن و بازگشت به خویشتن (1)
از لحاظ روش شناختی در نظریه‌ها عواملی مانند نابرابری‌ها و تبعیض‌های فزاینده، دیگر تا کارآمدی‌ها و کاستی‌های تجدد، تناقض‌های موجود در شیوه‌ی تولید سرمایه‌‌داری و نخبگان سیاسی و غیرسیاسی چونان متغیرهای مستقل یا علل ادامه ...

جهانی شدن و بازگشت به خویشتن(2)

جهانی شدن و بازگشت به خویشتن(2)
افراد هنگامی خود را دارای هویت و زندگی معنادار می‌دانند که نیاز آنها به تداوم، ثبات، تمایز، همانندی با اجتماع، برتری و امر مطلق به ‌اندازه قابل قبولی تأمین شود. به بیان دیگر حصول هویت و معنا در شرایطی ممکن است که افراد ادامه ...

بنیادگرایی دینی

بنیادگرایی دینی
گرچه خاص‌گرایی قومی دربرگیرنده‌ی یک دسته نمودها و مصداق‌های پرشمار و گوناگون خاص‌گرایی فرهنگی است، اما به نظر می‌رسد در بنیادگرایی دینی خاص‌گرایی فرهنگی پر رنگ‌تر و برجسته‌تر است. در انواع خاص‌گرایی‌های ادامه ...

عام‌گرایی فرهنگی

عام‌گرایی فرهنگی
عام‌گرایی اساساً معطوف است به اصول، ارزش‌‌ها و معیارهایی که درباره‌ی همه‌ی مردم و در همه جا معتبر باشد. اعتبار چنین اصول، ارزش‌ها و معیارهایی به علایق و تعلقات محلی، قومی، زبانی، نژادی و دینی فرد بستگی ندارد و ادامه ...

قوم‌گرایی و جهانی شدن

قوم‌گرایی و جهانی شدن
پژوهش‌گران اجتماعی سده‌ی بیستم توجه خود را عمدتاً به مسائل مرتبط با طبقه‌ی اقتصادی معطوف کرده بودند. آنها همواره به این موضوع می‌اندیشیدند که چگونه می‌توان مسائل ناشی از نابرابری‌های طبقاتی را با تعدیل نابرابری‌ها یا ادامه ...

فرهنگی شدن جهان

فرهنگی شدن جهان
جهانی شدن را می‌توان مهم‌ترین و برجسته‌ترین موضوع جامعه‌ی جهانی به شمار آورد. امروزه مقامات حکومتی مشکلات اقتصادی کشور خود را به فشارهای ناشی از جهانی شدن نسبت می‌دهند؛ گردانندگان بنگاه‌های اقتصادی گوناگون، ادامه ...

سویه‌ی فرهنگی جهانی شدن

سویه‌ی فرهنگی جهانی شدن
جهانی شدن عبارت است از فرایند فشردگی فضا و زمان، کوچک شدن پدیدارشناسانه‌ی جهان و شکل‌گیری جامعه‌ای جهانی. به بیان دیگر، جهانی شدن را می‌توان کاهش چشم‌گیر هزینه‌ها و محدودیت‌هایی دانست که فضا و زمان بر زندگی ادامه ...

سویه‌های فرهنگی جهانی شدن

سویه‌های فرهنگی جهانی شدن
دانیل بل حدود پانزده سال پیش، مدعی شد که نهاد دولت- ملت برای مسائل بزرگ زندگی بسیار کوچک است و برای مسائل کوچک زندگی بسیار بزرگ» :(Bell, 1987:14). گرچه تردید در کارآیی و شایستگی مهمترین نهاد و سازمان ادامه ...

سویه‌ی اقتصادی جهانی شدن

سویه‌ی اقتصادی جهانی شدن
گرچه هنوز تعریفی جامع و دقیق از جهانی شدن اقتصادی- که در جامعه‌ی علمی مقبولیت نسبی داشته باشد- وجود ندارد ولی پیرو تنوع در تعریف فرایند جهانی شدن، تعریف‌‌های گوناگونی از جهانی شدن اقتصادی عرضه شده است. این ادامه ...

نظریه‌های جهانی شدن

نظریه‌های جهانی شدن
فرایند پرشتاب و گسترده‌ی جهانی شدن در دهه‌های اخیر زمینه‌ای مناسب و انگیزه‌ای نیرومند برای بررسی و تحلیل این فرایند پدید آورده و امروزه اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و عالمان سیاسی پرشماری درباره‌ی جنبه‌های گوناگون جهانی ادامه ...