نقش سیاسی امامزادگان

نقش امام‌زاده‌ها در پیوند فرهنگی مازندران با دولت‌های مرکزی ایران

نقش امام‌زاده‌ها در پیوند فرهنگی مازندران با دولت‌های مرکزی ایران
ساختار جغرافیایی از جمله عوامل تاثیرگذار در شکل گیری دولت‌های محلی مستقل و نیمه مستقل در سیر تاریخی ایران و جهان بوده است. تمایز و جدا افتادگی جغرافیایی موجب انفکاک یک بافت اجتماعی یا سرزمینی از فرهنگ کلان ادامه ...

نقش و جایگاه بقعه متبرکه میر سید علی همدانی در ایجاد وحدت اجتماعی مسلمانان تاجیکستان و ایران

نقش و جایگاه بقعه متبرکه میر سید علی همدانی در ایجاد وحدت اجتماعی مسلمانان تاجیکستان و ایران
بقعه متبرکه میر سید علی همدانی یکی از مکان های مذهبی کشور تاجیکستان است که در میان مسلمانان این کشور از جایگاه ممتازی برخوردار است . اگر چه اغلب مسلمانان این کشور سنی مذهب هستند و ساخت آرامگاه بر روی مزار ذریه ادامه ...

نقش امامزادگان هم عصر ائمه(علیهم السلام) در وحدت جامعه شیعه

نقش امامزادگان هم عصر ائمه(علیهم السلام) در وحدت جامعه شیعه
اوضاع سیاسی عصر ائمه (علیهم السلام) و فشار حکام اموی و عباسی به هر یک از ائمه و جانشینان ایشان سبب شده بود که، جانشینان خود را علنی و صریح مشخص نکنند و برای حفظ جانشین واقعی خود، بعضاً دو یا چند نفر را به ادامه ...

نقش سادات کیایی در گسترش فرهنگی مذهب تشیع در قرن هشتم تا دهم هجری

نقش سادات کیایی در گسترش فرهنگی مذهب تشیع در قرن هشتم تا دهم هجری
حاکمان کیایی جملگی از سادات بودند و نسب آنان به امام سجاد(ع) می رسید. حکومتی که آنان در فاصله قرن های هشتم تا دهم هـ. ق در بخشی از گیلان ایجاد کردند حکومتی شیعی بود. ساختار حکومتی آنان متکی بر مذهب شیعه و ادامه ...

لواسانات و رودبار قصران: آوردگاه مبارزه و شهادت امامزادگان

لواسانات و رودبار قصران: آوردگاه مبارزه و شهادت امامزادگان
قسمت شمال و شمال شرقی شهر تهران، امروزه به نام لواسانات و رودبار قصران شناخته می شود که بخشی از شهرستان شمیرانات در بخش شمالی تهران است. در گذشته، این نواحی با اصطلاحات قصران داخل و قصران خارج شناخته ادامه ...

نقش امامزاده" بی بی هیبتِ باکو" در حفظ و تداوم اعتقادات اسلامی مردم جمهوری آذربایجان در دوره شوروی

نقش امامزاده" بی بی هیبتِ باکو" در حفظ و تداوم اعتقادات اسلامی مردم جمهوری آذربایجان در دوره شوروی
در دوره حکومت کمونیست ها، مسلمانان شوروی در به جای آوردن شعایر دینی خود با محدودیت ها و سختی های زیادی روبرو بودند. در این میان، مراکز زیارتی همچون مزار پیرها و بارگاه مقدس امامزادگان نقش تعیین کننده ای در ادامه ...

امامزادگان، سنگرهای حراست از اسلام در جمهوری خودمختار نخجوان

امامزادگان، سنگرهای حراست از اسلام در جمهوری خودمختار نخجوان
جمهوری خودمختار نخجوان بخشی از جمهوری آذربایجان به شمار می آید که در جنوب غربی منطقه قفقاز جنوبی و در همسایگی کشورهای ایران، ارمنستان و ترکیه واقع است. اهالی نخجوان مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند و فرهنگ ادامه ...

بررسی نقش و تأثیر امام زادگان در توسعه ی امنیت ملی

بررسی نقش و تأثیر امام زادگان در توسعه ی امنیت ملی
امنیت مقوله ای است بسیار گسترده و در ابعادی گوناگون که اگر ایجاد شود به دلیل تأثیری که بر روح و روان انسان می گذارد، ‌حصاری غیر قابل نفوذ در مورد انسان و جامعه هدف ایجاد می کند که ورود شیاطین و وساوس نفسانی و ادامه ...

مقایسه جایگاه مشاهد ائمه و امامزادگان در دوره های آل بویه تا سلجوقیان

مقایسه جایگاه مشاهد ائمه و امامزادگان در دوره های آل بویه تا سلجوقیان
پراکندگی نسبتاً سریع علویان و امامزادگان در شهرها و آبادیهای گوناگون سرزمین های اسلامی از سده دوم تا سده چهارم ه.ق و پایگاه بالای اجتماعی آنان به واسطه انتسابشان به خاندان پیامبر، زمینه هایی را به وجود آورد که به ویژه ادامه ...

حرمت حرم و نقش آن در خیزش های مردمی تاریخ معاصر ایران

حرمت حرم و نقش آن در خیزش های مردمی تاریخ معاصر ایران
نماد و اسطوره شدن دادگران، نشانی از خواست تاریخی عدالت اجتماعی در جامعه بشری است. در تاریخ ایران هرگاه حکومت وظیفه حمایت از طبقات فرودست را وا می‌گذاشت، آنان برای رفع ستم و تامین عدالت به راه‌های دیگری چون ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...