عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: اگر می‌‏توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به‌هم هدیه دهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید. دعائم‌الاسلام، ج۲ ص۳۲۶
  • آیا معنای نام خود را می‌دانید؟
  • فریب آواکس های آمریکایی
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان

اصطلاح‌شناسی فلسفی

رابطه‌ی واجب و ممکن

رابطه‌ی واجب و ممکن
یکی از فروعات مهم قانون علّیت، قاعده‌ی سنخیت است که مبتنی بر آن علل معیّن همواره دارای معلول‌هایی معیّنی خواهند بود و نمی‌توان هرمعلولی را مستند به هرعلتی دانست. پذیرش اصل علیت بدون اعتبار قاعده‌ی سنخیت گرچه به ادامه ...

تطابق عین و ذهن در بحث وجود ذهنی

تطابق عین و ذهن در بحث وجود ذهنی
درباره‌ی فلسفه‌ی پیدایش و شکل‌گیری بحث وجود ذهنی، دو نظریه وجود دارد. برخی بر این در مقابل، گروهی معتقدند وجود ذهنی، بحثی وجودشناختی و در مقام اثبات وجود ذهنی در کنار وجود خارجی است. در این نشست استاد ادامه ...

بررسی دو دیدگاه درباره‌ی مستقلّات عقلیّه

بررسی دو دیدگاه درباره‌ی مستقلّات عقلیّه
طبق یک نظر رایج، آنچه که ما آن را «مستقلّات عقلیّه» نامیدیم، از «مشهورات» محسوب می‌شود. مرحوم علّامه مظفّر در کتاب «المنطق»، در بحث از مبادیِ هشت گانه‌ی اقیسه (مانند یقینیّات و مظنونات و...)، مشهورات را ادامه ...

جستاری درباره‌ی مستقلّات عقلیّه

جستاری درباره‌ی مستقلّات عقلیّه
انسان به نور عقل، خوبی‌ها و بدی‌هایی را می‌فهمد. به بیان دیگر، کشف خوبیِ خوب‌ها و بدی بدی‌ها در اثر منوَّر شدن دل به نور عقل حاصل می‌شود. آنچه را که به نور عقل فهمیده‌ایم، معقول می‌نامیم و از وجود معقول به وجود ادامه ...

نور علم

تنبّه یافتن به نور علم و عقل

نور علم
مقصود از فقر ذاتی عالم را دریافتیم. وقتی من، خود را به عنوان عالم درنظر می‌گیرم، می‌یابم که در عالم شدنِ خود، نقشی ندارم. علم از خودم نیست، امّا در عین حال خود را عالم می‌یابم. بی درنگ این سؤال مطرح می‌شود: پس ادامه ...

«من» چیستم؟

«من» چیستم؟
نکته‌ی مهم آن است که این «من»، در همه‌ی تحوّلاتی که هر فردی دارد، ثابت است و تغییری نمی‌کند. به عبارت دیگر، همه تغییرات بر «من» عارض می‌شود. ادامه ...

بررسى دو تعریف مشهور از عقل

بررسى دو تعریف مشهور از عقل
یکی از تعاریف مشهور فلاسفه از عقل، آن است که عقل مُدرِک کلّیّات است. گویند: ادراک کلّیّات، مربوط به قوّه‌ی عاقله‌ی انسان است؛ در مقابلِ قوای حسّ و خیالی که مُدرِک جزئیّات می‌باشند. در زمانی که محسوس نزد ادامه ...

توصیف عقل (بیان ویژگی‌های آن)

توصیف عقل (بیان ویژگی‌های آن)
اگر به سراغ عاقل رویم، معنای ادراک عقلی را به خوبی درک می‌کند و در شناخت آن منتظر هیچ تعریفی نمی‌ماند. بلکه هرچه را در توصیف آن می‌شنود، به آنچه خود وجداناً از عقل می‌فهمد ارجاع می‌دهد، تا صحّت یا سقم آن را ادامه ...

بررسی یک اشتباه درباره‌ی رابطه‌ی علم و عقل

بررسی یک اشتباه درباره‌ی رابطه‌ی علم و عقل
عقل و علم، تفاوت وجدانی دارند. یعنی می‌یابیم که ما دو گونه معلوم داریم و فرق بین علم و عقل نیز به فرق میان این دو نوع معلوم برمی‌گردد. معلومی که در آن حُسن و قبحی ذاتی مطرح است، معقول نام دارد؛ امّا علمی که ادامه ...

عقل چیست؟

عقل چیست؟
قبل از هر چیز نظری گذرا بر مباحث دانشمندان لغت شناس درباره‌ی عقل می‌افکنیم. امّا توجّه داریم که در این جستجوی لغوی، از مبنای اساسی بحث خود یعنی «وجدان» عدول نمی‌کنیم، زیرا قصد ما از این کاوش، یافتن تعریفی ادامه ...