عضویت العربیة English
امام على علیه‌ السلام: فاطمه علیها السلام، همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود. امالى طوسى، ص 155
  • ماجرای غم انگیز فدک
  • حضرت زهرا (س) از دیدگاه حضرت مهدی (ع)

جلال آل احمد

آشنایی اجمالی با زندگی و آثار جلال آل احمد

آشنایی اجمالی با زندگی و آثار جلال آل احمد
در میان نسل نسل جوان نویسندگان ایران، آل احمد به سبب تنوع نوشته‌ها، سبکی بسیار شخصی و ایمان ژرفی که در همه‌ی آثارش به چشم می‌آید، جایگاهی ویژه دارد. او در خانواده‌ای مذهبی زاده و پرورده شد، شغلش دبیری بود و در ادامه ...

جلال آل احمد در آغاز یک سیر استکمالی

به بهانه سالگرد جلال آل قلم

جلال آل احمد در آغاز یک سیر استکمالی
جلال آل احمد فرزند یک خانواده متدین سنتی بود. آل احمد متولد سال 1302 بود و در بیست سالگی که کوشید برای خود هویت فکری مستقلی تعریف نماید، روزگار نفوذ غرب توده و افکار چپ مارکسیستی (از نوع شوروی مدارانه توده ادامه ...

آنچه جلال را متمایز کرده است

به بهانه سالگرد جلال آل قلم

آنچه جلال را متمایز کرده است
جلال آل احمد، روشنفکری بود که در صیرورتی قرار گرفت تا از مرزهای روشنفکری بگذرد. اگرچه مرگ نابهنگام جلال مانع از به سرانجام رسیدن حرکت او شد؛ اما تکاپوی روشنگرانه جلال آل احمد در مقام نویسنده روشنفکری که ادامه ...

داستان های جلال هنوز جواب می دهند

داستان های جلال هنوز جواب می دهند
«... و حالا دیگر بحث از این ها گذشته. از این که ما سنگ ها را با خودمان واکنده ایم و تن به قضا داده ایم و سرمان را به کارمان گرم کرده ایم، که به جای اولادنا، ... اوراقنا اکبادنا. و از این اباطیل. حالا بحث در این است که یک زن و ادامه ...

جهان نگری و سبک جلال آل احمد

جهان نگری و سبک جلال آل احمد
آل احمد نویسنده ای است جستجو کننده. شوری درونی او را به کوشش، رفتن و یافتن می کشاند. همین شور درونی او را از خانه ی پدری و محیطی مذهبی به سوی محیطی سیاسی و غیرمذهبی می برد و به قطب دیگر. چند سالی را با دگرگون ادامه ...

نقد مقاله ها و ترجمه های جلال آل احمد

نقد مقاله ها و ترجمه های جلال آل احمد
در این متن از مقاله ها و ترجمه های آل احمد سخن می گوییم. او در مقاله های خود تند و طوفانی است و در حقیقت جلوه ی ممتاز سبک وی را در مقاله هایش باید جست. آل احمد در مقاله های خود بدون مقدمه وارد موضوع می شود و خواننده ادامه ...

نقد تک نگاری های جلال آل احمد

نقد تک نگاری های جلال آل احمد
آل احمد، در مقاله ها، ترجمه ها و پژوهش های فرهنگ مردم... خود نیز به دنبال تازگی ها و شناخت مشکل های فرهنگی و امروزین است. چند سال پایان زندگانی خود، مشکل های ادبی، هنری و مسائل فرهنگ مردم را از زاویه ای که می دید ادامه ...

نقد نفرین زمین آل احمد

نقد نفرین زمین آل احمد
نفرین زمین قصه ای است از زبانی معلمی به روستا رفته نقل می شود؛ ماجرای آنچه در مدت نُه ماه اقامت در دهی ویژه دیده و شنیده و آزموده و به صورت یادداشت های روزانه. یادداشت های او هنگامی که وی به روستای دیگری منتقل می ادامه ...

نقد خسی در میقات جلال آل احمد

نقد خسی در میقات جلال آل احمد
خسی در میقات سفرنامه ی حج آل احمد است و در زمینه ی کارهای او، چه از نظر سبک و چه از نظر درونمایه، جای نمایانی دارد. این کتاب فقط دربردارنده دیدنی های عادی زایر خانه ی خدا نیست، مسائل دیگری نیز در آن جلوه گر می شود ادامه ...

نقد داستان های تمثیلی جلال آل احمد

نقد داستان های تمثیلی جلال آل احمد
دو داستان از داستان های آل احمد به شیوه ی تمثیلی نوشته شده است: سرگذشت کندوها، نون و القلم. در داستان نخستین زنبورها بهانه ی نویسنده اند برای نشان دادن اندیشه ای اجتماعی و در داستان دوّم، آدم هایی با نام مستعار برای چنین ادامه ...