عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: با هیچ آزمندى مشورت مکن، که بدى را بر تو آسان مى‌نماید و حرص و ولَع را در نظرت مى‌آراید. غرر الحکم، ح10353

فلسفه غرب

دنیای فیلسوفانه فیزیک

دنیای فیلسوفانه فیزیک
یک تجربة ذهنی مسلماً یک تجرید است؛ با این حال، هر تجرید، همان قدر که یک جهان خارجی واقعی موجودیت دارد، به عنوان یک فرض انتزاعی، برای تجربه‌گر و نظریه پرداز از اهمیتی اساسی برخوردار است. هنگامی که وقوع یک ادامه ...

فیزیک فلسفی

فیزیک فلسفی
این واقعیت که یک رویداد فیزیکی با ابزار اندازه‌گیری خود تداخل می‌کند، برای فیزیک کلاسیک امری آشنا بود ؛و در وهلة اول روشن نیست که چرا بهبود های فزاینده در روش‌های اندازه‌گیری سرانجام به ما امکان نداد که پیشاپیش میزان ادامه ...

فلسفه و فیزیک

فلسفه و فیزیک
اجازه دهید از پخته ترین و دقیق ترین علوم یعنی از ریاضیات، نمونه ای ساده بیاوریم. ریاضیات دربارة اندازة بزرگی اعداد بحث می‌کند. به منظور انجام بررسی و ممیزی همة اعداد، روش بدیهی، طبقه بندی انها برحسب اندازة ادامه ...

فلسفة جهان در عالم فیزیک

فلسفة جهان در عالم فیزیک
کشف نظریة کوانتوم توسط ماکس پلانک یکی از بزرگترین دستاوردهای فیزیک قرن بیستم بود، و این کشف چنان توجه همگان را به خود جلب کرد که از توجه به نوشته‌های فلسفی او درباره‌ی ادراک علم فیزیک به عنوان یک کل، کاسته ادامه ...

جهان فلسفی فیزیک

جهان فلسفی فیزیک
فیزیکدانان، در راهی که قدم گذارده بودند پیش می‌رفتند. آن ها به کار بستن اصل تفرقه انداز و حکومت کن را که در اینجا باید به اصل«تقسیم کن و فرمان‌بران» تعبیر شود، ادامه دادند. پس از آن که رویدادها از ابزارهای اندازه‌گیری جدا ادامه ...

جهان چونان یک کل (2)

جهان چونان یک کل (2)
امّا موجودات سطح کروی احتیاج ندارند به سفر دور دنیا بپردازند تا پی ببرند که در یک جهان اقلیدسی زندگی نمی‌کنند. می‌توانند در هر بخش از «دنیا»یشان خود را به این امر متقاعد سازند، به‌شرط آن که به تکة خیلی کوچکی از این دنیا ادامه ...

جهان چونان یک کل (1)

جهان چونان یک کل (1)
منصفانه است اگر بگوییم کیهان‌شناسی نوین هنگامی زاده شد که آلبرت آینشتاین در مقاله مشهور سال 1917 خود کوشید با استفاده از معادلات خود درباره میدان و فرض اینکه کل ماده در سراسر فضا به‌طور یکنواخت گسترده شده است، ادامه ...

جهان بینی فیزیکی

جهان بینی فیزیکی
فیزیک از لحاظ علمی مبتنی بر این اصل است که نباید هیچ تناقضی در خود داشته باشد که زبان علم اخلاق به معنای شرافت و صداقت داشتن است. و این کیفیات برای همة ملل متمدن و همة زمان‌ها معتبر است؛ به طوری که تصل علمی ادامه ...

بینش هندی و بینش یونانی

بینش هندی و بینش یونانی
از اشخاص اهل فكر و نظر و ارباب علم و خبر البته هر فردی به شخصه یك سلسله عقاید و خیالات فلسفی مخصوصی دارد كه در دیگری عین آن عقاید طابقالنّعل بالنّعل ممكن نیست وجود داشته باشد و لابدّ اختلافی در طریقه‌ی نظر خواهد بود. ادامه ...

سقراط حکیم از دید حکمای ایرانی

سقراط حکیم از دید حکمای ایرانی
تاریخ شهادت می‌دهد که ملّت مسلمان و فرهنگ دوست ایران همواره طالب علم و حکمت بوده است، از هر موقعیتی که پیش آمده و از هر منبع و مأخذی که توانسته استفاده کرده و علم و حکمت آموخته است و اصولاً برای نفس علم و ادامه ...