کودک و فلسفه

تربیت تفکرمحور کودکان

درآمدی بر مسئله‌ی آموزش فلسفه به کودکان

تربیت تفکرمحور کودکان
انگلیسی‌ها تربیت را «training» ترجمه می‌کنند و آن را آموزش یک مهارت یا رفتار خاص از طریق تمرین مداوم و آموزش می‌دانند. فارسی‌زبان‌ها نیز تربیت را «پرورش» معنا می‌کنند و آن را «ادب و اخلاق را به کسی آموختن» ادامه ...

فلسفه و ادبیات کودکان و نوجوانان

فلسفه و ادبیات کودکان و نوجوانان
«هر طفلی به محض اینکه به زبان می آید، برحَسب یک تعلیم الهی هرچه را می بیند از حقیقت و سبب آن جویا می شود و کشف ماهیت آن را می خواهد. اگر مربیان و معلمان او دانا باشند و حقایق هر چیزی را به او خاطرنشان کنند، همان ادامه ...

آموزش فلسفي کودکان در نظام تعليم و تربيت اسلامي

آموزش فلسفي کودکان در نظام تعليم و تربيت اسلامي
در دو دهه اخير، بعد از ورود مباحث آموزش فلسفي کودکان به عرصه مطالعات و پژوهش هاي اهل نظر در ايران، به ويژه با استقبالي که از رويکرد P4C (philosophy for children) به عمل آمد، تلاشهايي در تحليل و بررسي و ادامه ...

جايگاه برنامه ی درسي فلسفه براي کودکان

در نظام آموزش و پرورش ايران

جايگاه برنامه ی درسي فلسفه براي کودکان
آموزش و پرورش يکي از مهمترين فعاليتهاي بشر در تمامي جوامع مي باشد. گسترش روزافزون ساختارهاي اجتماعي و نياز به تربيت و آماده سازي افراد براي زندگي در جامعه در حال رشد از يکسو، و تعدد ديدگاهها در خصوص ادامه ...

ماهيت و قلمرو آموزش فلسفه براي کودکان

ماهيت و قلمرو آموزش فلسفه براي کودکان
از زماني که موضوع آموزش فلسفه براي کودکان در ايران مطرح شده است، چالشهايي بر سر ماهيت، پيش فرضها و قلمرو آن پديدار گشته است و بدون روشن سازي بنيادهاي اساسي آن، به موضع گيري درباره ي آن پرداخته، طرفداري يا ادامه ...

بررسي قدرت تفکر ميان دختران و پسران در طرح فلسفه و کودک

بررسي قدرت تفکر ميان دختران و پسران در طرح فلسفه و کودک
شروع بلوغ فکري انسان، عبور از احساسات خام به تعقل است. اين مسير که بتدريج انجام مي شود از حساسيت هاي خاصي برخوردار است. در اين دوران بايد به تقويت فعاليت هاي عقلاني فرزندان پرداخت تا ( هنگام ورود به جامعه ) ادامه ...

فلسفه برای کودکان و نوجوانان

فلسفه برای کودکان و نوجوانان
این مقاله به بررسی فلسفه برای کودکان و نوجوانان در برنامه های آموزشی می پردازد. شاید این طور به نظر آید، که تفکر فلسفی برای دوره ی پیش از نوجوانی امکان پذیر نیست. دو دلیل برای پذیرش این دیدگاه پیشنهاد می شود: 1) ادامه ...

تأدیب کودکان بزهکار در سایه فلسفه و کودک

تأدیب کودکان بزهکار در سایه فلسفه و کودک
نگرانی راجع به مجازات حبس که این روزها به شدت فراگیر شده، موضوع جدیدی نیست. سلب آزادی و نگهداری مجرمان به دور از جامعه، ظاهراً ساده ترین راهی ست که به فکر قانونگذار می رسد؛ اما این سؤال پیش می آید که آیا ادامه ...

کودک و داستان های فکری در شاهنامه

کودک و داستان های فکری در شاهنامه
از دیرباز انسان از طریق قصه گویی و داستان سرایی، تمایلات و تفکرات مخاطب را برانگیخته و به عنوان ابزاری مهم در امر تعلیم و تربیت موثر بوده است. داستان وسیله ای برای تهییج تفکر، ایجاد پرسش و خلاقیت در انسان بوده و ادامه ...

ظرفیت ها و موانع فلسفه اسلامی برای تربیت کودک

ظرفیت ها و موانع فلسفه اسلامی برای تربیت کودک
پرسش مقاله حاضر این است که فلسفه اسلامی، چه ظرفیت هایی را برای تربیت از کودکی پیشنهاد می دهد؟ اگر چنین ظرفیت هایی در تاریخ فلسفه اسلامی، آشکارا بکار گرفته نشده است، آیا می توان از موانعی نام برد که کار تربیت را بر ادامه ...

آخرین مقالات
بهترین مجسمه‌ی دنیا

بهترین-مجسمه-ی-دنیامستند «بهترین مجسمه‌ی دنیا» درباره‌ی شهید «دریاقلی سورانی» است. در مقاله‌ی حاضر کوشش می‌شود تا تحلیلی ادامه ...

فرزند خرمشهر

فرزند-خرمشهرسینمای مستند ایران در طول دوران جنگ و پس از آن، فیلم‌هایی فراهم کرده که اکنون به متن‌هایی برای مطالعه‌ی ادامه ...

آخرین روزهای زمستان

آخرین-روزهای-زمستانآخرین روزهای زمستان، یکی از مهم‌ترین آثاری است که در مورد دفاع مقدس، شهدا و یکی از بزرگ‌ترین فرماندهان ادامه ...

آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...