عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

سایر مقالات

تفاوت فرهنگ غرب در نگاه به دین

تفاوت فرهنگ غرب در نگاه به دین
پیروان و معتقدان فرهنگ غربی، با دین همانند یک فن و هنر ظریف معامله می‌کنند و متدین را همانند شاعری می‌دانند که با خودش خلوت می‌کند و به خیال‌پردازی می‌پردازد و گاهی ماه و خورشید و مانند آن‌ها را مخاطب خویش قرار می‌دهد. ادامه ...

دنیای فیلسوفانه فیزیک

دنیای فیلسوفانه فیزیک
یک تجربة ذهنی مسلماً یک تجرید است؛ با این حال، هر تجرید، همان قدر که یک جهان خارجی واقعی موجودیت دارد، به عنوان یک فرض انتزاعی، برای تجربه‌گر و نظریه پرداز از اهمیتی اساسی برخوردار است. هنگامی که وقوع یک ادامه ...

فیزیک فلسفی

فیزیک فلسفی
این واقعیت که یک رویداد فیزیکی با ابزار اندازه‌گیری خود تداخل می‌کند، برای فیزیک کلاسیک امری آشنا بود ؛و در وهلة اول روشن نیست که چرا بهبود های فزاینده در روش‌های اندازه‌گیری سرانجام به ما امکان نداد که پیشاپیش میزان ادامه ...

فلسفه و فیزیک

فلسفه و فیزیک
اجازه دهید از پخته ترین و دقیق ترین علوم یعنی از ریاضیات، نمونه ای ساده بیاوریم. ریاضیات دربارة اندازة بزرگی اعداد بحث می‌کند. به منظور انجام بررسی و ممیزی همة اعداد، روش بدیهی، طبقه بندی انها برحسب اندازة ادامه ...

فلسفة جهان در عالم فیزیک

فلسفة جهان در عالم فیزیک
کشف نظریة کوانتوم توسط ماکس پلانک یکی از بزرگترین دستاوردهای فیزیک قرن بیستم بود، و این کشف چنان توجه همگان را به خود جلب کرد که از توجه به نوشته‌های فلسفی او درباره‌ی ادراک علم فیزیک به عنوان یک کل، کاسته ادامه ...

جهان فلسفی فیزیک

جهان فلسفی فیزیک
فیزیکدانان، در راهی که قدم گذارده بودند پیش می‌رفتند. آن ها به کار بستن اصل تفرقه انداز و حکومت کن را که در اینجا باید به اصل«تقسیم کن و فرمان‌بران» تعبیر شود، ادامه دادند. پس از آن که رویدادها از ابزارهای اندازه‌گیری جدا ادامه ...

جهان چونان یک کل (2)

جهان چونان یک کل (2)
امّا موجودات سطح کروی احتیاج ندارند به سفر دور دنیا بپردازند تا پی ببرند که در یک جهان اقلیدسی زندگی نمی‌کنند. می‌توانند در هر بخش از «دنیا»یشان خود را به این امر متقاعد سازند، به‌شرط آن که به تکة خیلی کوچکی از این دنیا ادامه ...

جهان چونان یک کل (1)

جهان چونان یک کل (1)
منصفانه است اگر بگوییم کیهان‌شناسی نوین هنگامی زاده شد که آلبرت آینشتاین در مقاله مشهور سال 1917 خود کوشید با استفاده از معادلات خود درباره میدان و فرض اینکه کل ماده در سراسر فضا به‌طور یکنواخت گسترده شده است، ادامه ...

جهان بینی فیزیکی

جهان بینی فیزیکی
فیزیک از لحاظ علمی مبتنی بر این اصل است که نباید هیچ تناقضی در خود داشته باشد که زبان علم اخلاق به معنای شرافت و صداقت داشتن است. و این کیفیات برای همة ملل متمدن و همة زمان‌ها معتبر است؛ به طوری که تصل علمی ادامه ...

قیمت فلسفه

قیمت فلسفه
وقتی دانشجو بودیم بولتسمان قهرمان ما بود، حتی مثلاً بیش از اینشتین، چون ما شیمیدان بودیم و بولتسمان بیشتر با شیمی ارتباط مستقیم داشت، قانون توزیع بولتسمان و معادله شیوای او S=klogW برای ما اهمیت اساسی داشت. چگونه می‌شد ادامه ...