عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

فلسفه مشاء

غزالی حكیم معاند فلسفه

غزالی حكیم معاند فلسفه
هركه اندك آشنایی با تفكر اسلامی و توسعه و تحول تاریخی آن داشته باشد از نقد ابوحامد محمد غزالی از فلسفه‌ی ابن‌سینا و مخالفت شدید او با فلسفه‌ی مشائی اسلامی و نیز یونانی آگاه است و بر این امر واقف است كه غزالی ادامه ...

موقف غزّالی در برابر فلسفه و منطق (2)

موقف غزّالی در برابر فلسفه و منطق (2)
نظر غزّالی درباره‌ی منطق در مقایسه با نظر خصمانه‌ی او در مورد فلسفه كاملاً متفاوت است و نظری است بسیار مساعدتر. منطق را به هیچ روی معارض دین نمی‌داند، سهل است همواره از آن با اعجاب و شگفتی و ادامه ...

موقف غزّالي در برابر فلسفه و منطق (1)

موقف غزّالي در برابر فلسفه و منطق (1)
همين كه آثار فلسفي و علمي يوناني به عربي ترجمه شد، اعجاب و ستايش بسياري از متفكران اسلامي را برانگيخت و متفكران اسلامي پس از طي دوران ترجمه، به تفكر و غور در آن آثار پرداختند و خود مستقلاً در زمينه‌ي ادامه ...

غزّالی و ابن‌رشد

غزّالی و ابن‌رشد
كشمكش ابن‌رشد قاضی و فقیه و حكیم و طبیب قرطبی اندلسی با اقوال ابوحامد محمد غزّالی فقیه و متكلم و حكیم و صوفی طوسی خراسانی شاید همان اندازه كه از اختلاف در مشرب فلسفی و عقلی حاكی است، ناشی از تشابه و ادامه ...

گسترش اندیشه‌ی ابن سینا

گسترش اندیشه‌ی ابن سینا
می‌گویند ارسطو فیلسوف یونانی، بسیاری از بحث‌های فلسفی را در حال راه رفتن با شاگردان خود در میان می‌گذاشت به همین دلیل در زبان عربی ارسطو و پیروانش را مشائی نامیدند. ابوعلی سینا، فیلسوف ایرانی هم به ادامه ...

رجبعلی تبریزی

رجبعلی تبریزی
تبریزی، رجبعلی (م 1080 ق) متخلص به واحد، فیلسوف، عارف و شاعر ایرانی. از زادگاهش به اصفهان کوچید و در آنجا به تربیت شاگردان پرداخت. وی در حکمت و منطق از استادان روزگار خویش بود و نزد شاه عباس دوم صفوی ادامه ...

شواهدی از عرفان ابن سینا

شواهدی از عرفان ابن سینا
اغلب به رسالة العشق، سه داستان تمثیل حیّ بن یقظان، رسالة الطیر و سلامان و ابسال، قصیده‌ی عینیّه و سه نمط آخرالاشارات و التنبیهات، و احیاناً برخی از اشعار فارسی که به وی منسوب است استناد جسته‌اند. از آنجا که مندرجات ادامه ...

آیا ابن سینا عارف بود؟

آیا ابن سینا عارف بود؟
عصر ابن سینا دوران رواج تصوّف در جهان اسلام بود. فرقه‌ی معتزله که مسلمانان عقل‌گرا و به اصطلاح روشن فکر بودند و جماعتی از آنها کرامات اولیاء را انکار می‌کردند تضعیف شده بودند. کلام اشعری و ماتُریدی که با کرامات و اعمال ادامه ...

چه کسانی به ابن سینا خرده گرفتند؟

چه کسانی به ابن سینا خرده گرفتند؟
عارفان و صوفیان دیگری هم، با اعتراف به عظمت مقام علمی و فرهنگی شیخ تصریحاً یا تلویحاً او را طعن کرده‌اند، و برای نشان دادن نادرستی راه و روش و سستی اندیشه‌ها و گفته‌هایش سخن‌ها گفته و شعرها سروده‌اند. اصولاً علت ادامه ...

انتقاد دانش پژوهان کهن به فلسفه‌ی ابن سینا

انتقاد دانش پژوهان کهن به فلسفه‌ی ابن سینا
برخی کسانی که در شمار خرده گیران و منتقدان ابن سینا درآمده‌اند، اطلاق لفظ منتقد و معترض، به معنای متبادر لفظ، بر آنان روا نیست، چرا که آنان دانش پژوهان و أحیاناً دانشمندان و فرزانگان و عارفانی بودند که پس از مطالعه‌ی آثار ادامه ...