عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

حکمت متعالیه

عرفان و فلسفه‌ی صدرایی

عرفان و فلسفه‌ی صدرایی
صدرالمتألهین با بنیان فلسفه‌ی وجودی متعالی یک مکتب سازمند و حیرت‌انگیز فلسفی را تأسیس کرده که فلسفه‌ی اسلامی را ازهمه‌ی فلسفه‌های گذشته و حال مستقل ساخته و نه تنها کل نظام الهیات را بلکه طبیعیات و ادامه ...

وحدت وجود از دیدگاه علامه شعرانی

وحدت وجود از دیدگاه علامه شعرانی
وجود و هستی، مهم‌ترین موضوع بحث و گفت‌وگو در فلسفه، عرفان و همچنین از موضوع‌های محل بحث در نزد متکلمان بوده و می‌باشد. ادامه ...

معنای زندگی یا هدف زندگی؟ دیدگاهی صدرایی

معنای زندگی یا هدف زندگی؟ دیدگاهی صدرایی
هر کس که از منزل خودش به جانب خداوند هجرت کند و او را موت فرا گیرد اجرش با خداست. بحثی که در نظر است مطرح شود و در تفکر جدید بسیار مورد توجه قرار گرفته است، معنای زندگی و یا هدف زندگی ادامه ...

برهان صدّیقین ملاصدرا

و نقد آراء کانت و هیوم در براهین اثبات باری تعالی

برهان صدّیقین ملاصدرا
در این نوشتار در نظر است که تبیینی اجمالی از برهان صدّیقین ملاصدرا ارائه شود و سپس نقدهایی که ایمانوئل کانت و دیوید هیوم بر براهین نظری خداشناسی در غرب مطرح کرده‌اند، بررسی گردد. در این بررسی سعی ادامه ...

تشکیک

تشکیک
تشکیک، در لغت به معنای در شک انداختن و در گمان افکندن است. در اصطلاح اهل منطق و فلسفه «تشکیک» در برابر «تواطی» قرار دارد (= اشتراک، تواطی) و مراد از آن، آن است که یک لفظ یا یک مفهوم کلی به طور نامساوی بر ادامه ...

مساله شر در الهیات پویشی و حکمت متعالیه

مساله شر در الهیات پویشی و حکمت متعالیه
بیشتر مباحثی که در اندیشه های فلسفی و کلامی غرب، درباره مساله شر مطرح گردیده اند، به جنبه ی نظری آن، آنگونه که در ساختار کتاب مقدس بیان شده، توجه داشته اند. این مباحث غالبا با اشاره به منطقی بودن این مساله، ناسازگار ادامه ...

تبیین مساله شر در تفکر استاد جوادی آملی

تبیین مساله شر در تفکر استاد جوادی آملی
استاد جوادی آملی، با نگاه مبتنی بر عق و وی به تبیین ماهیت شر و حل آن پرداخته اند. ایشان پس از تبیین مساله شر دو راهکار عدمی بودن شر و احسن بودن نظام خلقت را ارائه می دهند. در راهکار عدمی بودن شر، خیر مساوی و ادامه ...

معاد در حکمت متعالیه

از دیدگاه امام خمینی (ره)

معاد در حکمت متعالیه
تفکر و تدبر در مرگ و زندگی پس از مرگ، بقا یا فنا، تداوم و عدم تداوم زندگی بشر، از مسائلی است که ذهن بشر را از ابتدا به خود مشغول ساخته است. این تفکر به نتایجی مغایر هم منجر شده است، به این ترتیب که: ادامه ...

بحث از صادر اول در حکمت متعالیه

از دیدگاه امام خمینی (ره)

بحث از صادر اول در حکمت متعالیه
بحث از نخستین موجودی که پا به عرصه وجود نهاد، و یا صادر نخستین، از مباحث بسیار مهم فلسفی است که ریشه در روایات اسلامی دارد. نخستین مخلوق نه تنها در روایات تعابیر گوناگونی دارد، در مذاهب مختلف فلسفی نیز از آن با ادامه ...

خیر و شر در حکمت متعالیه

از دیدگاه امام خمینی (ره)

خیر و شر در حکمت متعالیه
در یک نگاه کلی، حوادث عالم امکان بر دو گونه‌اند که از گروهی به خیر و از گروهی دیگر به شر تعبیر می‌شود. به عبارت دیگر انسان بعضی از حوادث را ملایم با طبع خویش و برخی را ناملایم می‌یابد. از بودن برخی احساس خوشی دارد، و ادامه ...