عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: اولین کسی که داخل بهشت می‌شود، فاطمه علیهاالسلام است. بحارالأنوار، ج43، ص44

حکمت متعالیه

مساله شر در الهیات پویشی و حکمت متعالیه

مساله شر در الهیات پویشی و حکمت متعالیه
بیشتر مباحثی که در اندیشه های فلسفی و کلامی غرب، درباره مساله شر مطرح گردیده اند، به جنبه ی نظری آن، آنگونه که در ساختار کتاب مقدس بیان شده، توجه داشته اند. این مباحث غالبا با اشاره به منطقی بودن این مساله، ناسازگار ادامه ...

تبیین مساله شر در تفکر استاد جوادی آملی

تبیین مساله شر در تفکر استاد جوادی آملی
استاد جوادی آملی، با نگاه مبتنی بر عق و وی به تبیین ماهیت شر و حل آن پرداخته اند. ایشان پس از تبیین مساله شر دو راهکار عدمی بودن شر و احسن بودن نظام خلقت را ارائه می دهند. در راهکار عدمی بودن شر، خیر مساوی و ادامه ...

از دیدگاه امام خمینی (ره)

معاد در حکمت متعالیه

معاد در حکمت متعالیه
تفکر و تدبر در مرگ و زندگی پس از مرگ، بقا یا فنا، تداوم و عدم تداوم زندگی بشر، از مسائلی است که ذهن بشر را از ابتدا به خود مشغول ساخته است. این تفکر به نتایجی مغایر هم منجر شده است، به این ترتیب که: ادامه ...

از دیدگاه امام خمینی (ره)

خیر و شر در حکمت متعالیه

خیر و شر در حکمت متعالیه
در یک نگاه کلی، حوادث عالم امکان بر دو گونه‌اند که از گروهی به خیر و از گروهی دیگر به شر تعبیر می‌شود. به عبارت دیگر انسان بعضی از حوادث را ملایم با طبع خویش و برخی را ناملایم می‌یابد. از بودن برخی احساس خوشی دارد، و ادامه ...

از دیدگاه امام خمینی (ره)

بحث از صادر اول در حکمت متعالیه

بحث از صادر اول در حکمت متعالیه
بحث از نخستین موجودی که پا به عرصه وجود نهاد، و یا صادر نخستین، از مباحث بسیار مهم فلسفی است که ریشه در روایات اسلامی دارد. نخستین مخلوق نه تنها در روایات تعابیر گوناگونی دارد، در مذاهب مختلف فلسفی نیز از آن با ادامه ...

از دیدگاه امام خمینی (ره)

صفات حق تعالی در حکمت متعالیه

صفات حق تعالی در حکمت متعالیه
خداوند، مستجمع جمیع کمالات است و حق تعالی هر چه را که کمال است به نحو اتم و اکمل دارد. او کمال مطلق است و تمام موجودات به خاطر کمالاتش گرایش به سوی او دارند. ادامه ...

از دیدگاه امام خمینی (ره)

توحید واجب تعالی در حکمت متعالیه (2)

 توحید واجب تعالی در حکمت متعالیه (2)
این مرتبه از توحید که اساس بقیه مراتب است، به این معنا است که ذات، واحد من جمیع الجهات است. این مرتبه از توحید در دو معنا بحث می‌شود: یکی بساطت ذات و اینکه ذات متشکل از اجزاء نیست؛ چه اجزاء عقلی و چه خارجی و چه ادامه ...

از دیدگاه امام خمینی (ره)

توحید واجب تعالی در حکمت متعالیه (1)

توحید واجب تعالی در حکمت متعالیه (1)
پس از اثبات واجب الوجود، بحث در اوصاف ذات حق تعالی است، یکی از این اوصاف، توحید و یگانگی اوست. حضرت امام توحید را به «ارجاع کثرات به وحدت و فناء تعینات در دریای وجود مطلق» تعریف کرده‌اند. فلاسفه اسلامی همه ادامه ...

بساطتت واجب الوجود از دیدگاه امام خمینی

واجب الوجود بسیط الحقیقه است

واجب الوجود بسیط الحقیقه است
انسان در مواجهه با ممکنات- خواه مجرد و خواه مادی - در آنها یک امر مشترک می‌یابد و آن مرکب بودن آنهاست. عقل حکم می‌کند که اگر موجودی مرکب باشد، راه آن تقدم ذاتی بر کل دارند که مرکب به حسب جوهر ذاتش محتاج به آنهاست؛ ادامه ...

از دیدگاه امام خمینی (ره)

زیادت وجود بر ماهیت در حکمت متعالیه

زیادت وجود بر ماهیت در حکمت متعالیه
در امور عامه بحثی تحت عنوان «زیادت وجود بر ماهیت» مطرح، و با ادله محکمی اثبات می‌شود که برخلاف حیثیت وجود- که مشترک بین همه واقعیت‌ها است- حیثیت ماهیت تنها اختصاص به دسته خاصی از اشیا دارد؛ مثلاً گروه خاصی ادامه ...