عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243

سایر مقالات

الگوی توسعه‌ی سیاسی امام خمینی (ره)

الگوی توسعه‌ی سیاسی امام خمینی (ره)
این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که الگوی توسعه‌ی سیاسی امام خمینی (رحمه الله) چیست؟ فرضیه‌ی نوشتار این است که حضرت امام (رحمه الله) در پی بیان الگوی توسعه‌ی سیاسی متعالیه در برابر الگوی توسعه‌ی سیاسی متدانیه‌ی ادامه ...

سیری در اندیشه عرفانی امام خمینی (ره)

فاطمه (س) معجزه‌ی تاریخ و افتخار عالم وجود

فاطمه (س) معجزه‌ی تاریخ و افتخار عالم وجود
یکی از اسرار وجودی فاطمه زهرا که امام خمینی به آن اشاره کرده آن است که فاطمه، معجزه‌ی تاریخ و افتخار عالم وجود است. حضرت امام در مقام تبیین این حقیقت می‌گوید: ادامه ...

سیری در اندیشه عرفانی امام خمینی (ره)

فاطمه، الگوی برتر

فاطمه، الگوی برتر
یکی از برجسته‌ترین کمالات فاطمه،‌ تقوا، معرفت و دانش آن حضرت است. این فراز از کمالات وجودی آن حضرت در آثار امام خمینی به عنوان سرمشقی برای همگان، به ویژه برای زنان مسلمان، مطرح شده است: ادامه ...

سیری در اندیشه عرفانی امام خمینی (ره)

فاطمه، موجود ملکوتی و تجلیگاه همه کمالات انسانی

فاطمه، موجود ملکوتی و تجلیگاه همه کمالات انسانی
انسان کامل به جهت آن‌که مظهر تمام اسماء و صفات الهی است، تجلیگاه همه کمالاتی است که برای انسان، بلکه برای وجودات امکانی قابل تصور است؛ به همین سبب از انسان کامل به «کون جامع» یاد می‌شود؛ زیرا براساس: ادامه ...

سیری در اندیشه عرفانی امام خمینی (ره)

فاطمه زهرا، حقیقت لَیْلَةُ الْقَدْر

فاطمه زهرا، حقیقت لَیْلَةُ الْقَدْر
یکی از اسرار وجودی فاطمه زهرا (علیهاالسلام) ظهور حقیقت لَیْلَةُ الْقَدْرِ است. امام خمینی (رحمةالله) ضمن بحثی عرفانی درباره لَیْلَةُ الْقَدْرِ و این که حقیقت لَیْلَةُ الْقَدْرِ، ائمه معصومین (علیهم‌السلام) می‌باشند، می‌فرماید: ادامه ...

سیری در اندیشه عرفانی امام خمینی (ره)

همسانی حضرت فاطمه با سایر معصومین در فضایل

همسانی حضرت فاطمه با سایر معصومین در فضایل
حقیقت انسان، روح مجرد او است و بدن در تمام مراحل، تابع روح است و روح به دلیل مجرد بودن، از وصف تذکیر و تأنیث (مرد و زن بودن) منزّه می‌باشد؛ به همین جهت هیچ کمالی از کمالات وجودی انسان مشروط به مذکر بودن نیست پس ادامه ...

سیری در اندیشه عرفانی امام خمینی (ره)

گفت‌وگوهای فاطمه (س) با فرشتگان

گفت‌وگوهای فاطمه (س) با فرشتگان
از جمله امتیازاتی که در عرفان امام خمینی برای حضرت زهرا (علیهاالسلام) شمرده شده است، گفت‌وگوهای جبرئیل با آن حضرت است. امام خمینی با استناد به روایتی در این باره می‌گوید: ادامه ...

سیری در اندیشه عرفانی امام خمینی (ره)

تجلی علی (ع) در نهج‌البلاغه

تجلی علی (ع) در نهج‌البلاغه
اثر، نموداری از مؤثر است و برخی از کمالات وجودی مؤثر در اثر او به خوبی دیده می‌شود؛ زیرا اثر هر چیز در واقع تجلی آن چیز است؛ از این رو سخن، جلوه‌ای از علم گوینده است. امیرمؤمنان با طرح قاعده‌ای کلی در این باره فرمود: ادامه ...

سیری در اندیشه عرفانی امام خمینی (ره)

نموداری از عشق و معرفت علی (ع) به خداوند

نموداری از عشق و معرفت علی (ع) به خداوند
این فراز ویژگی و درخشندگی خاصی دارد؛ زیرا از یک سو نموداری از معرفت علوی به خداوند و جلوه‌ای از عشق وصال او به حق تعالی است؛ از سوی دیگر به سالکان کوی وصال و عاشقان رؤیت جمال حضرت دوست درس دل‌دادگی و ادامه ...

سیری در اندیشه عرفانی امام خمینی (ره)

علی (ع) تمثّل عینی قرآن

علی (ع) تمثّل عینی قرآن
چون قرآن علم نازل خداوند و به تعبیر دیگر تجلّی علم و تمثّل کلام الهی است، لذا گاهی از ذات و صفات و فعل خدای سبحان، گاهی از احدیّت و واحدیّت و زمانی از اول و آخر و ظاهر و باطن، و نیز از معیّت مطلقه و معیّت قیّومیه‌ی آن ذات ادامه ...