عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: با هیچ آزمندى مشورت مکن، که بدى را بر تو آسان مى‌نماید و حرص و ولَع را در نظرت مى‌آراید. غرر الحکم، ح10353

سایر مقالات

حسن و قبح عقلی

حسن و قبح عقلی
مسئله حسن و قبح عقلی از مهم‌ترین مسائل کلامی بلکه از مهم‌ترین قواعد علم کلام است که مسائل فراوانی از این علم مبتنی بر متکی بر آن است. نقش تأثیرگذار این بحث در دانش‌های مختلف از جمله علم اخلاق، ادامه ...

«حدوث و قدم» و «حرکت جوهری» از دیدگاه علامه شعرانی

«حدوث و قدم» و «حرکت جوهری» از دیدگاه علامه شعرانی
مبحث حدوث و قدم در حکمت متعالیه یکی از مقدمه‌های نظریه‌ی حرکت جوهری به شمار می‌آید. مرحوم علامه شعرانی با تبیین و اقامه‌ی دلیل بر حرکت جوهری، بخشی از چگونگی تحقق معاد موجودات ممکن را – که ادامه ...

متافیزیک در دو نگاه (2)

بررسی تطبیقی مابعدالطبیعه از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و مغرب زمین

متافیزیک در دو نگاه (2)
یعنی نفس موجودی است مستقل و غیرجسمانی که در وجود خود به بدن نیازی ندارد، و عقیده‌ی مخالف این عقیده را Materialisme می‌گویند. ادامه ...

متافیزیک در دو نگاه (1)

بررسی تطبیقی مابعدالطبیعه از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و مغرب زمین

متافیزیک در دو نگاه (1)
مرحوم علامه شعرانی رساله‌ای به نام فلسفه‌ی اولی یا مابعدالطبیعه دارند که در سال 1316 در چاپخانه دانش به چاپ رسیده و مجله‌ی نور علم شماره 50 – 51 آن را منتشر ساخته است. نظر به اهمیت این رساله از یکسو ادامه ...

علامه شعرانی، پیشگام در مواجهه با فلسفه غرب

علامه شعرانی، پیشگام در مواجهه با فلسفه غرب
علامه شعرانی نخستین عالم شیعی است که به نحو تحقیقی و اجتهادی با فلسفه غرب مواجه شده است. او در رساله فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه به اختصار فلسفه غرب را معرفی و درباره آن اظهارنظر می‌کند. وی به طور ادامه ...

چیستی و قلمرو فلسفه از دیدگاه علامه شعرانی

چیستی و قلمرو فلسفه از دیدگاه علامه شعرانی
چیستی و قلمرو فلسفه، یکی از محورهای فلسفه فلسفه است که در این مقاله، دیدگاه علامه شعرانی تبیین شده و با دیدگاه مکتب‌های فلسفی از جمله مشاء و اخوان‌الصفا و اشراق و حکمت یمانی و حکمت متعالیه مقایسه شده است. ادامه ...

جایگاه فلسفه در معرفت و عملِ انسان

جایگاه فلسفه در معرفت و عملِ انسان
ریاست فلسفه‌ی کلی بر علوم طبیعی، ریاضی، منطقی و اخلاقی همانا ریاست علمی است که الهی بودن یا الحادی شدن آن را رقم می‌زند. هیچ علمی سکولار نبوده و نیست، بلکه هر کدام از دانش‌های استدلالی تجربی و ادامه ...

تاریخ فلسفه از آغاز تا سهروردی به روایت شهرزوری

تاریخ فلسفه از آغاز تا سهروردی به روایت شهرزوری
كتابشناسی: ترجمه‌ی نزهة الارواح و روضة الأفراح (تاریخ الحكما)، شمس الدین محمد بن محمود شهرزوری، ترجمه‌ی مقصود علی تبریزی، به كوشش محمدتقی دانش‌پژوه و سرور مولایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1365ش. ادامه ...

محاکمه‌ی زمان در دادگاه زبان

سیر دیالکتیکی فیلسوف در زمان برای شناخت ماهیت آن

محاکمه‌ی زمان در دادگاه زبان
جناب استاد، برای شروع بفرمایید چه دغدغه‌ای موجب شد که شما دست به قلم برده و کتاب «معمای زمان و حدوث جهان» را به رشته‌ی تحریر درآورید؟ ادامه ...

ادله‌ی نقلی جاودانگی نفس

ادله‌ی نقلی جاودانگی نفس
آیاتی را که بر جاودانگی نفس دلالت دارند، در دو دسته‌ی کلی می‌توان جای داد: دسته‌ای درباره‌ی بهشتیان، و دسته‌ی دیگر درباره‌ی جهنمیان. در همه‌ی این آیات از مصدر «خلود» و ماده‌ی «خ ل د» استفاده شده و حتی در برخی از آنها ادامه ...