شناخت‌شناسی

معرفت‌شناختی در اندیشه شهید صدر

معرفت‌شناختی در اندیشه شهید صدر
شهید صدر، نظریه معرفت‌شناختی خود را در کتاب فلسفتنا با عنوان «نظریه انتزاع» - که برگرفته از دیدگاه مشتزر فلاسفه مسلمان است - طرح می‌کند. ادامه ...

سند احادیث معرفت

سند احادیث معرفت
بحث دیگر درباره‌ی احادیث معرفت که لازم به نظر می‌رسد، مربوط به سند آنهاست که بعضاً مورد تضعیف قرار گرفته است که در این بخش به بررسی آن می‌پردازیم ادامه ...

دلالت احادیث معرفت (2)

دلالت احادیث معرفت (2)
آنچه در اینجا باید گفت این است که اصلاً شبهه‌ای نیست تا احتیاج به جواب داشته باشد و مدلول احادیث را بدون هیچ توجیهی می‌توان پذیرفت. نکته‌ی مهم این است که حساب «معرفت» را از «عقیده» یا ادامه ...

دلالت احادیث معرفت (1)

دلالت احادیث معرفت (1)
مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی احادیث مربوط به این بحث را در کتاب التوحید در چهار باب متوالی آورده است: ادامه ...

معرفت و ویژگی‌های آن

ویژگی‌های علم و معرفت (3)

معرفت و ویژگی‌های آن
«معرفت» در لغت به معنای علم آمده است با این توضیح که بعضی از لغویّین علم و معرفت را مرادف یکدیگر دانسته‌اند در حالی که برخی دیگر معرفت را نوع خاصّی از علم تلقی کرده‌اند. ابن منظور در «لسان ادامه ...

مبناگروی از منظر اندیشمندان مسلمان (2)

مبناگروی از منظر اندیشمندان مسلمان (2)
قیاس به لحاظ محتوا اقسامی دارد. توضیح آن كه قیاس به لحاظ محتوا باید به مقدماتی منتهی گردد كه بیّن و بی‌نیاز از استدلال باشد. مقدمات یا موادی كه بیّن‌اند و به اثبات نیاز ندارند در منطق «مبادی» نامیده شده‌اند. برحسب استقرا، مبادی ادامه ...

مبناگروی از منظر اندیشمندان مسلمان (1)

مبناگروی از منظر اندیشمندان مسلمان (1)
در این نوشتار به شرح و بررسی دیدگاه متفكران مسلمان در باب معیار صدق، یا به عبارت دیگر، كیفیت موجَّه و مدلّل ساختن باورها و گزاره‌ها می‌پردازیم. متفكران مسلمان در این مسأله قرائت ویژه‌ای از مبناگروی را ارائه‌ كرده‌اند. گرچه ادامه ...

موجه سازی یا معرفت شناسی فضیلت‌گرا

موجه سازی یا معرفت شناسی فضیلت‌گرا
یكی از جدیدترین رویكردهای معرفت شناسان در باب مفاهیم اساسی معرفت شناسی، نظیر معرفت و موجّه سازی، رویكرد معرفت شناسی فضیلت گرا است. این نگرش كه متأثر از جریان برون گروی در معرفت شناسی معاصر است، ادامه ...

بداهت یا عدم بداهت علم ما به جهان خارج

بداهت یا عدم بداهت علم ما به جهان خارج
در مبحث علم ما به جهان خارج، چه از منظر فیلسوفان مغرب زمین و چه از منظر دیگر فیلسوفان، لازم است دو مسأله را از یكدیگر تفكیك نمود: ادامه ...

مهمترین اشكالات به مؤلفه‌ی «مطابقت با واقع» در معرفت شناسی

نقد نظریه مطابقت

مهمترین اشكالات به مؤلفه‌ی «مطابقت با واقع» در معرفت شناسی
در نظریه مطابقت اصولی چند مسلم و بدیهی تلقی شده كه براساس آن اصول، نظریه مطابقت مدافع واقع گرایی است. آن اصول عبارتند از: الف) واقعیتی بیرون از ما و ذهن ما وجود دارد. ب) آن واقعیت قابل شناخت است و می‌توان به آن ادامه ...

آخرین مقالات
آشنائی با فِرَق تصوّف و عرفان اسلامی (شماره اول)

آشنائی-با-فِرَق-تصوّف-و-عرفان-اسلامی-(شماره-اول)شناخت انواع و گونه های سلاسل تصوف از اموری است که نباید از نظر یک پژوهشگر حوزه عرفان و تصوف مورد اهمال ادامه ...

الاهیات پنج گانه مارتین لوتر

الاهیات-پنج-گانه-مارتین-لوترمارتین لوتر یکی از مهم ترین شخصیت ها در مسیحیت و پایه گذار پروتستان است که مسیحیت را در مسیر دیگری هدایت ادامه ...

برگزیدگی به مثابت موهبت الهی(1)

برگزیدگی-به-مثابت-موهبت-الهی(1)برخی معتقدند در سراسر تورات آیه ای نمی توان یافت که دلالت داشته باشد خداوند از میان تمام اقوام جهان قوم ادامه ...

برگزیدگی به مثابت موهبت الهی(2)

برگزیدگی-به-مثابت-موهبت-الهی(2)برخی معتقدند در سراسر تورات آیه ای نمی توان یافت که دلالت داشته باشد خداوند از میان تمام اقوام جهان قوم ادامه ...

برگزیدگی به مثابت موهبت الهی(3)

برگزیدگی-به-مثابت-موهبت-الهی(3)برخی معتقدند در سراسر تورات آیه ای نمی توان یافت که دلالت داشته باشد خداوند از میان تمام اقوام جهان قوم ادامه ...

رابطه خدا با بنی اسرائیل

رابطه-خدا-با-بنی-اسرائیلاز نظر هوشع، خدا داماد است و اسرائیل عروس بی وفای او. خدا به هوشع امر کرد با زنی به نام جومر ازدواج کند. ادامه ...

بعثی‌ها جنگ را چگونه معنا کردند؟

بعثی-ها-جنگ-را-چگونه-معنا-کردندسینمای جنگ در ایران، که به نام «سینمای دفاع مقدس» شناخته می‌شود، کارنامه‌ی روشن و بارها پژوهش‌شده‌ای ادامه ...

آنها در آنجا نبودند

آنها-در-آنجا-نبودندمشخصه‌ی آثار نسل سوم مستندسازان جنگ در ایران این است که مستندساز «در آنجا» (صحنه‌ی نبرد) نیست یا نبوده ادامه ...

مستندهای پژوهش در تاریخ

مستندهای-پژوهش-در-تاریخاین مقاله، فهرستی از مستندهای سینمای جنگ را در ایران تهیه کرده است که عمدتاً مستند پژوهشی خوانده می‌شوند. ادامه ...