عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

مجلس خبرگان

ولایت فقیه، نظارت و پاسخ‌گویی

نظارت بر عملکرد و شرایط رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران

ولایت فقیه، نظارت و پاسخ‌گویی
به موجب اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده ادامه ...

درآمدی بر کارآمدی مجلس خبرگان

درآمدی بر کارآمدی مجلس خبرگان
موضوعی که بناست راجع به آن نکاتی را به عرض برسانم، بحث کارآمدی و کارایی مجلس خبرگان رهبری است. (1) می دانیم که مجلس خبرگان به دلیل ویژگی های خاص خود و به دلیل جایگاه و نقش آن، یک نهاد بی نظیر است. مجلس ادامه ...

خبرگان و شرایط رهبری (2)

خبرگان و شرایط رهبری (2)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط و وظایف رهبری بیان شده ولی در هیچ کجا نیامده که رهبر باید علاوه بر فقاهت و بینش سیاسی و مدیریت و آگاهی از اوضاع مسلمین جهان، مرجع تقلید مردم هم باشد. ادامه ...

خبرگان و شرایط رهبری (1)

خبرگان و شرایط رهبری (1)
نمایندگان ِمجلس خبرگان به رهبر و ولیِّ فقیه، مشروعیت نمی دهند و نیز از دیگر فقهای واجد شرایط، سلب مشروعیت و صلاحیت نمی کنند بلکه به یکی از آنان که اصلح و انسب می دانند مسئولیت اجتماعی می دهند و چون رهبر طبق ادامه ...

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (6)

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (6)
حکومت اسلامی: لطفاً در مورد آیین نامه انتخابات اعضای خبرگان توضیح بفرمایید. آیة اللّه طاهری خرم آبادی: اوّلین آیین نامه از سه فصل تشکیل می شود: شرایط انتخاب شوندگان، کیفیت انتخابات و فصل سوم هم نظارت. ادامه ...

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (5)

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (5)
حکومت اسلامی: گفته می شود که اعضا و مصوّبه های هیئت تحقیق حتی برای خود اعضای خبرگان هم مخفی است، آیا درست است؟ آیة اللّه طاهری خرم آبادی: این حرف، درست نیست، چون اعضای مجلس خبرگان از همه چیز مجلس، مطلع اند و ادامه ...

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (4)

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (4)
آیة اللّه طاهری خرم آبادی: تاکنون انتخابات دو دوره این مجلس برگزار شده است. بر مبنای قانون اساسی اوّلین آیین نامه تشکیل مجلس خبرگان را در دوره اوّل باید فقهای شورای نگهبان تنظیم کنند، در آن آیین نامه، مدّت مجلس خبرگان ادامه ...

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (3)

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (3)
حکومت اسلامی: گاهی مطرح می شود که راه های دیگری هم وجود داشت که مشکلات آیین نامه اوّل را نداشته باشد؛ فرضاً اگر تشخیص به عهده شورای نگهبان گذاشته می شد ولی مثلاً می گفتند که اگر سه تن از مراجع تقلید معروف، ادامه ...

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (2)

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (2)
حکومت اسلامی: وظیفه مشورت دادن به رهبری و یا تحقیق در کارها و یا نهادهای مربوط به رهبری، در قانون اساسی نیست آیا خود خبرگان، تصویب کرده اند؟ ادامه ...

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (1)

مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (1)
حکومت اسلامی: مجلس خبرگان تاکنون چند دوره برگزار کرده و در چه سال هایی تشکیل شده است؟ آیة اللّه امینی: مجلس خبرگان تاکنون دو دوره داشته: دوره اوّل از تیرماه 1362 بوده است و دوره دوّم هم از اسفند ماه 1369 . ادامه ...