عضویت العربیة English
امام رضا علیه‌السلام: به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم نمایید. عیون اخبار الرضا، ج2، ص265

مدارا و خشونت در اسلام

تساهل و تسامح و نفی مطلق خشونت؛ ابزارهای توطئه

تساهل و تسامح و نفی مطلق خشونت؛ ابزارهای توطئه
دشمنان با نفی مطلق خشونت -اعم از قانونی و غیرقانونی- و طرح تسامح و تساهل به عنوان ارزش مطلق چه هدفی را دنبال می کنند؟ ادامه ...

موارد مجاز اِعمال خشونت

موارد مجاز اِعمال خشونت
از جمله مواردی که خشونت حتی از ناحیه ی مردم تجویز شده است، آنجاست که مردم احساس کنند که کیان اسلامی در خطر است و توطئه ای علیه نظام اسلامی شکل گرفته است و دولت اسلامی به تنهائی قادر به دفاع از کیان اسلامی ادامه ...

جمع رحمت، غضب و خشونت در اسلام

جمع رحمت، غضب و خشونت در اسلام
از جمله شبهاتی که غربی ها بر اسلام و قرآن وارد کرده اند این است که خدایی که در قرآن معرفی شده عبوس، خشن و اهل غضب و انتقام است؛ اما خدای انجیل با گذشت، رئوف و با سعه ی صدر و پر تحمّل و آن قدر مهربان و دلسوز ادامه ...

چگونگی برخورد با متخلفان از قانون در اسلام

چگونگی برخورد با متخلفان از قانون در اسلام
به اختصار جنبه های گوناگون تخلّف از مقررات دولتی و مجازات های آن از دیدگاه اسلام را بیان کنید؟ آیا بهتر نیست در برابر آشوبگران از ابزار مماشات و مسامحه بهره گیریم؟ ادامه ...

پیام آیات «قتال»: مدارا یا خشونت؟

پیام آیات «قتال»: مدارا یا خشونت؟
اسلام ابتدا همه ی انسان ها را دعوت به هدایت و رستگاری می نماید تا با انتخاب این دین سترگ راه سعادت خود را هموار نمایند. با این حال،‌ انبیاء در مسیر هدایت خود همواره با گروهی مستکبر و منفعت طلب که دعوت انبیاء و ادامه ...

سیره ی امیرالمؤمنین(ع) در مدارا و خشونت

سیره ی امیرالمؤمنین(ع) در مدارا و خشونت
آیین مبارزه و جهاد با دشمنان، شجاعت، غیرت، حمیت و تعصب دینی، علاقه ی به دین، فداکاری و ایثار بزرگ ترین و والاترین ارزش های اسلامی هستند که موجب حفظ هویت دینی، حیات، استقلال و آزادی مسلمانان می گردند. اما ادامه ...

تولرانس (مدارا) و خشونت در اسلام

تولرانس (مدارا) و خشونت در اسلام
واژه ی «تولرانس» که در زبان فرانسوی و یا «تالرنس» که در زبان انگلیسی به کار می رود، در فارسی به «تحمل» و «مدارا» ترجمه شده است و در مقابل خشونت قرار دارد. به هر حال، این مفهوم و اصطلاح در ادبیات غرب ادامه ...

قوانین و مقررات بشر دوستانه در سیره پیامبر (ص) (1)

قوانین و مقررات بشر دوستانه در سیره پیامبر (ص) (1)
در سیره پیامبر گرامی اسلام (ص)، جنگ به عنوان آخرین راه حل و ابزاری که فقط در موارد خاص به کار می آید، مطرح بوده است. سیره نبوی، گواه این امر است که چون پیامبر به انسان به عنوان موجودی که ذاتاً از حقوقی برخوردار می باشد می نگریسته است، به دشمن خود نیز به دیده رحمت نگریسته و او را نیز همچون انسان های دیگر از ادامه ...

قوانین و مقررات بشر دوستانه در سیره پیامبر (ص) (2)

قوانین و مقررات بشر دوستانه در سیره پیامبر (ص) (2)
قرآن کریم در این زمینه می فرماید: «و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر ورزقناهم من الطّیبات و فضلّناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً» (اسراء (17)» 70)؛ فرزندان آدم را گرامی داشتیم و در خشکی و دریا حمل کردیم و از چیزهای پاکیزه، روزی کردیم و بر بسیاری از کسانی که آفریده ایم برتری بخشیدیم. ادامه ...

قوانین و مقررات بشر دوستانه در سیره پیامبر (ص) (3)

قوانین و مقررات بشر دوستانه در سیره پیامبر (ص) (3)
رفتار پیامبر اسلام با اسرای جنگی را باید در راستای اهداف عالیه اسلام در هدایت جامعه بشری تحلیل کرد. از این رو، وظیفه دولت اسلامی، راهنمایی و هدایت اسیران است. به همین دلیل، خداوند متعال به پیامبر خود چنین امر می کند: «یا ایها النبی قل لمن فی ایدکم من الاسری ان یعلم الله فی قلوبکم خیراً یوتکم خیراً ممّا اخذ منکم و ادامه ...