عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: نوروز، روزی است که قائم ما اهل بیت در آن ظهور می‌کند. بحارالأنوار، ج52، ص276

عرفان راستین

تذکر

تذکر
تذکّر، در لغت به معنی به یاد آمدن و نیز به یاد آوردن است و آن اصطلاحی است فلسفی، اخلاقی و عرفانی. ادامه ...

تدانی و تدلی

تدانی و تدلی
تدانی و تدلّی، دو اصطلاح در علم عرفان و تصوف که به معنای معراج و نزول مقربین هستند. تدانی در لغت به معنای نزدیک شدن و تدلّی به معنای فرود آمدن از مقام بالا و عالی و فروتنی کردن است (لسان العرب، ابن منظور، ادامه ...

تَخَلّی

تَخَلّی
تَخَلّی، (اصطلاح عرفانی) و عبارت است از خلوت گزینی و دوری نمودن از هر چیزی که مانع سیر الی الله و انس با حق باشد و پرهیز از هرگونه اشتغالی که مانع رسیدن به حق بوده و آدمی را به خود مشغول سازد. این کلمه از ماده‌ی ادامه ...

تحلي

تحلي
تحلّي، (اصطلاح عرفاني) اين کلمه از ماده‌ي حُلِيّ است و در لغت به معناي آراسته شدن و تزيين کردن به زيورآلات است (لسان العرب، 195/14) اما در اصطلاح اهل عرفان عبارت است از اينکه کسي خود را متلبّس به لباس صديقين و ادامه ...

تحقيق

 تحقيق
تحقيق، اصطلاحي عرفاني، عبارت است از ظهور حضرت حق در صور اسماء الهيه تا بندگان حقايق را دريابند، و به حقيقت حق واصل گردند. در نزد عارفان، تحقيق عبارت از تکليف بنده است در جهت دريافت و کشف حقيقت و ادامه ...

تجلي

 تجلي
تجلي، اصطلاحي عرفاني، که در لغت به معناي آشکار شدن، از پرده برون افتادن، از شهر و ديار خويش هجرت کردن، جلوه نمودن، صيقل خوردن و زدوده شدن زنگار است (لسان العرب، 150/14-152) و در اصطلاح اهل عرفان ادامه ...

تجرید و تفرید

تجرید و تفرید
تجرید و تفرید، اصطلاحات عرفانی، به معنی قطع تعلقات و ترک اعراض دنیوی در ظاهر و نفی هرگونه عوض خواهی دنیوی و اخروی در باطن. کلمات تجرید و تفرید از باب تفعیل هستند و از ماده‌ی جرد و فرد. تجرید در لغت به ادامه ...

تبتل

تبتل
تَبَتُّل، اصطلاح عرفانی از باب تفعل و از ریشه‌ی بتل که در لغت به معنای جدا و قطع شدن از اصل خویش است از این رو فسیله‌ای (= نهال خرما) که از نخل مادر جدا می‌شود و از مادر خود بی‌نیاز می‌گردد بتول می‌نامند (لسان العرب، ادامه ...

انسان كامل از دیدگاه امام خمینی (ره)

انسان كامل از دیدگاه امام خمینی (ره)
مهم‌ترین بحث در عرفان نظری پس از «توحید»، بحث «انسان كامل» است. بزرگان اهل معرفت، در باب انسان كامل پس از بیان مفهوم كلی آن، در جهات متعدد آن سخن رانده‌اند. ادامه ...

موانع شهود هستی محض

موانع شهود هستی محض
بحث در مضمون مشترک هفت سوره‌ای است که آغاز آنها «حم» است، و آن سوره‌ها به نام «حوامیم سبعه» معروفند. مهمترین مضمون مشترک این هفت سوره، همانا تبیین اصل وحی، و بیان آغاز وحی، و تشریح ره‌آورد وحی بود. ادامه ...