عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: با هیچ آزمندى مشورت مکن، که بدى را بر تو آسان مى‌نماید و حرص و ولَع را در نظرت مى‌آراید. غرر الحکم، ح10353

عرفان راستین

تعین

تعین
تعین، اصطلاحی در عرفان و عبارت است از صفت ممتازه‌ی هر شیئی که آن را از دیگر اشیاء جدا و متمایز می‌سازد و اصطلاحاً آن را «ما به الامتیاز هر شئی» گویند (التعریفات، 55) این کلمه در لغت به معنای تعیین ادامه ...

فلسفه‌ی عرفان و فلسفه‌ی اخلاق

فلسفه‌ی عرفان و فلسفه‌ی اخلاق
فلسفه‌ی اخلاق یک فلسفه‌ی کردار آدمی است که محدود به منش یا رفتار اخلاقی انسان می‌شود و با روش عقلی و استدلالی در این باره تأمل‌ورزی می‌کند و به خلاف فلسفه‌ی عرفان که دانشی نوپاست، پیشینه‌ای بس دراز ادامه ...

عرفان و فلسفه‌ی صدرایی

عرفان و فلسفه‌ی صدرایی
صدرالمتألهین با بنیان فلسفه‌ی وجودی متعالی یک مکتب سازمند و حیرت‌انگیز فلسفی را تأسیس کرده که فلسفه‌ی اسلامی را ازهمه‌ی فلسفه‌های گذشته و حال مستقل ساخته و نه تنها کل نظام الهیات را بلکه طبیعیات و ادامه ...

مآخذشناسی علم سلوک

مآخذشناسی علم سلوک
بنا به تحقیق انجام گرفته، آثاری که در حوزه‌ی فلسفه‌ی علم سلوک به قلم نشسته باشند و تا حدودی مستقل به مسائل این فلسفه پرداخته باشند، بسیار نیستند. شاید بتوان سه اثر را برگزید و در مقام توصیف آنها برآمد: اشارات و ادامه ...

مبانی هستی‌شناختی علم سلوک

مبانی هستی‌شناختی علم سلوک
این حوزه در سه ساحت انجام گرفته است: تبیین هستی‌شناختی رئوس علم سلوک، تبیین وجود‌شناختی علم‌النفسی و تبیین توحید‌شناختی. ادامه ...

مأخذ‌شناسی عرفان نظری

مأخذ‌شناسی عرفان نظری
آنچه نگاه این گفتار به آن معطوف شده، بیش از همه بخش آغازین آثار عرفان نظری است که بسیار کوتاه به رئوس، مبادی و مبانی عرفان نظری پرداخته‌اند. البته همین مقدار اندک خامه و پایه‌ی اصلی تفکر فیلسوفانه‌ی یک ادامه ...

تحوّل مفهوم عرفان در نگاشته‌های عرفانیِ نخستین

تحوّل مفهوم عرفان در نگاشته‌های عرفانیِ نخستین
فلسفه‌ی عرفان به معنای فلسفه‌ی تجربه‌ی عرفانی، رشته‌ی نوبنیادی است که پیشینه‌ای بیش از دو قرن ندارد و این پیشینه نیز از غرب گذر کرده است. از این رو شاید چندان نباید انتظار داشت که در سنت عرفان اسلامی ادامه ...

مأخذشناسی فلسفه‌ی تجربه‌ی عرفانی

مأخذشناسی فلسفه‌ی تجربه‌ی عرفانی
در توصیف مآخذ فلسفه‌ی تجربه‌ی عرفانی برآنیم که نخست به روش اثر اشاره، آن‌گاه محتوای محوری هر یک از فصول اثر بیان و سپس شاخصه و جایگاه آن اثر از حیث وجود دیدگاهی نو و خاص که نویسنده در آن درج ادامه ...

درون مایه‌ی علم اخلاق

درون مایه‌ی علم اخلاق
پژوهشگران علوم دینی در مطالعه‌ی آثاری در باب ارزش‌های الهی و کمالات انسانی که در تمدن اسلامی نوشته شده است، به دو گونه آثار نظام‌مند و سازوار برخوردند: آثار عرفانی به مثابه‌ی آیینه‌ی علم سلوک و دیگری، ادامه ...

موضوع عرفان نظری

موضوع عرفان نظری
عرفان نظری، عرفان علمی است که به عنوان ترجمان تجربه عارفانه در ساحت هستی‌شناسی شهودی جای دارد و در عرف به آن علم حقایق و مشاهده و مکاشفه گویند. ادامه ...