عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

مباحث مشروعیت و مقبولیت

مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي (4)

مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي (4)
يکي ديگر از مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي بهره گيري اين نظام از برخي مؤلفه هاي مدرن نظام هاي سياسي است. اين مقوله اگرچه به طور مستقل به عنوان مبناي مشروعيت نظام جمهوري اسلامي تلقي نمي گردد لکن به عنوان مؤلفه ي ادامه ...

مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي (3)

مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي (3)
گفتمان اسلام گرايانه ي امام خميني (رحمه الله) در مقام برجسته ترين شاخه ي دروني کلان گفتمان اسلام گرايي، در دوره ي ظهور انقلاب اسلامي تجلي تام و تمام يافت. محوريت گفتمان امام (رحمه الله) اتخاذ موضع مخالف و ستيزه گرايانه عليه شاه ادامه ...

مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي (2)

مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي (2)
انقلاب اسلامي به طور کلي از جهات گوناگون مي تواند به عنوان يکي از مباني مشروعيت جمهوري اسلامي مطرح گردد. در مرتبه ي نخست اسلام به عنوان ايدئولوژي انقلاب اسلامي مطرح گردد. در مرتبه ي نخست اسلام به عنوان ايدئولوژي ادامه ...

مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي (1)

مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي (1)
حکومت ها بدون برخورداري از مشروعيت پايدار نمي مانند. مشروعيت در واقع توجيه حکومتِ حکومت کنندگان و تبعيت حکومت شوندگان است که در صورت فقدان يا تضعيف آن حکومت در انظار محکومان و مردمان تحت حاکميت نامشروع و ادامه ...

مشروعيت و نظام جمهوري اسلامي (3)

مشروعيت و نظام جمهوري اسلامي (3)
بديل ها و نظام هاي متفاوت و متضاد مطرود و باطل هستند و نظام حقيقي جمهوري اسلامي است که در برگيرنده ي تمام ارزش ها و کمالات اخلاقي و سياسي مي باشد. در اينجا جمهوري اسلامي به عنوان يک نظام ايدئال در مقابل تمام نظام هاي ادامه ...

مشروعيت و نظام جمهوري اسلامي (2)

مشروعيت و نظام جمهوري اسلامي (2)
از مهم ترين اهداف مردم ايران طي مبارزات طولاني خود به ويژه در انقلاب اسلامي، دستيابي به « استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي » بود؛ هدفي که با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 و پس از آن در فروردين 1358 تحقق يافت. مردم ادامه ...

مشروعيت و نظام جمهوري اسلامي (1)

مشروعيت و نظام جمهوري اسلامي (1)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 به سرعت مقدمات شکل گيري و استقرار نظام جمهوري اسلامي فراهم شد. اولين گام در اين راه همه پرسي براي تعيين نوع نظام بود که در روزهاي آغازين سال 1358 و با حضور گسترده ي مردم ادامه ...

مشروعيت در انديشه ي سياسي ايران (3)

مشروعيت در انديشه ي سياسي ايران (3)
در بيشتر دوره هاي تاريخ گذشته ي ايران، اقتدار سلسله ها و حکومت ها بر قهر و غلبه مبتني بود و بزرگ ترين دليل بر حقانيت يک فرد يا گروه براي حکومت کردن، در دست گرفتن قدرت بود و اين عاملِ حقانيت تا زماني که فرد يا ادامه ...

مشروعيت در انديشه ي سياسي ايران (4)

مشروعيت در انديشه ي سياسي ايران (4)
مباني عمده ي مشروعيت حکومت پهلوي جهت استمرار و اعمال برنامه ها و تصميمات علاوه بر مباني ياد شده براي قاجاريه ( زور، فره ايزدي و... ) بر دو اساس استوار گرديده بود: ادامه ...

مشروعيت در انديشه ي سياسي ايران (2)

مشروعيت در انديشه ي سياسي ايران (2)
در بحبوحه ي قدرت پادشاهي عثماني به همت اسماعيل نواده ي صوفي نام دارِ اردبيلي « شيخ صفي الدين ابواسحق » با بهره گيري از دو عامل معنوي تشيع و تصوف، در ايران حکومتي متمرکز پديد آمد که گرچه موجب يکپارچگي و ادامه ...