عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

کریشنا مورتی

كريشنا مورتي و سفسطه‌هايش

كريشنا مورتي و سفسطه‌هايش
از نكات جالب و قابل توجه اينكه سالياني پيش استاد بزرگوار مرحوم علامه جعفري با ‌انديشه‌هاي كريشنا مورتي آشنا مي‌شود و تأملاتي درباره‌ي آثار و آموزه‌هاي او انجام مي‌دهد. حاصل آن كتابي است با عنوان كريشنا ادامه ...

انديشه‌هاي متناقض كريشنا مورتي

انديشه‌هاي متناقض كريشنا مورتي
كريشنا مورتي پس از جدايي از T.S به سفر، سخنراني، گفتگو و پرسش و پاسخ پرداخت. او هر جا مي‌رفت و سخنراني آغاز مي‌كرد به مخاطبينش چنين القا مي‌نمود كه قصد تبليغ ندارد، مي‌خواهد با مخاطبينش برابر باشد و ادامه ...

يوگا در انديشه‌ي كريشنا مورتي

يوگا در انديشه‌ي كريشنا مورتي
نقطه نظر او درباره‌ي انرژي كنداليني كه از اصول مهم يوگا به شمار مي‌رود، نشان مي‌دهد كه وي مكاتب متنوع يوگا را مي‌شناخته و خود نيز به انجام آنها لااقل براي مدتي در ساليان جواني‌اش اهتمام داشته است، اما هم ادامه ...

بودا و تناسخ در انديشه كريشنا مورتي

بودا و تناسخ در انديشه كريشنا مورتي
از ديگر آموزه‌هاي بودا و آئين هندو مسأله‌ي تناسخ است. كلمات و سخنان مورتي در اين رابطه دوگانه است. او گاهي آن را خرافه مي‌نامد و رد مي‌كند و گاهي آن را مورد تأئيد قرار مي‌دهد. ادامه ...

بودا و نيروانه در انديشه كريشنا مورتي

بودا و نيروانه در انديشه كريشنا مورتي
در انديشه‌ي مورتي همه‌ي شناخت‌ها و رفتارهاي صحيح بشري در سايه‌ي وحدت مشاهده كننده و مشاهده شونده و در نتيجه‌ي عدم جدايي و گسستگي ميان انسان و عمل او مفهوم مي‌يابد. به عبارت ديگر مديتيشن همان ادامه ...

بودا و اصل رنج در کمال کريشنا مورتي

بودا و اصل رنج در کمال کريشنا مورتي
نخستين نتيجه‌اي كه از مطالعه‌ي آثار مورتي و دقت در انديشه‌ها و آموزه‌هاي او به دست مي‌آيد، تأكيد فراوان او بر مقوله‌ي رنج و درد آدميان است. او همچنين به دنبال يافتن راه كارهايي براي رهايي از رنج است. از نظر ادامه ...

درباره‌ي انجمن تئوسوفيان

درباره‌ي انجمن تئوسوفيان
عبارت تئوسوفي از دو جزء (Theo) به معناي خدا و سوفي (sophy) به مفهوم دانش تركيب يافته است. عبارت تركيبي تئوسوفي ريشه‌اي كهن و ديرينه داشته و اشاره به هر گونه نظام فكري دارد كه وحي الهي اساس آن ادامه ...

آموزه‌هاي کريشنا مورتي (4)

آموزه‌هاي کريشنا مورتي (4)
نظر كريشنا مورتي درباره‌ي رؤيا در جريان شرطيت ذهن مصداق مي‌يابد. او خواب ديدن را نيز امري ذهني دانسته و آن را واكنش ذهن آدمي‌ در لحظات خواب و استراحت كه در آرامشي نسبي به سر مي‌برد، به شمار ادامه ...

آموزه‌هاي کريشنا مورتي (3)

آموزه‌هاي کريشنا مورتي (3)
با آنكه كريشنا مورتي اعتقاد به معناي عام و خاص آن را امري بسيار غير ضروري مي‌داند و هر گونه آرمانگرايي اعتقادي را موجب تلف شدن انرژي انسان براي درك و كشف واقعيات زندگي بر مي‌شمرد و نيز هيچ يك از ادامه ...

آموزه‌هاي کريشنا مورتي (2)

آموزه‌هاي کريشنا مورتي (2)
او معتقد است رهايي از رنج گريبان گير بشر كه همانا داشتن ذهن شرطي و عمل براساس آن مي‌باشد، تنها از راه مديتيشن امكان پذير است هم چنين از آنجا كه احساس آرامش و درك كامل و همه جانبه‌ي آن براي نيل به ادامه ...