عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

کارلوس کاستاندا

عرفان راستین و عرفان‌های جعلی

عرفان راستین و عرفان‌های جعلی
هر طریقت معرفتی و هر مکتب معنوی دارای یک سلسله مزایا و برجستگی‌هایی است. چنان که ممکن است از یک سری نارسایی‌ها و کاستی‌هایی رنج ببرد. نقد منصفانه آن است که به هر دو نظر داشت و نگاه جامع اقتضا دارد که با یک چشم ادامه ...

فنون حرکات جادویی (تنسگریتی)

فنون حرکات جادویی (تنسگریتی)
کاستاندا سال‌ها پس از رفتن دون‌خوان، آخرین مجموعه فنون عملی از آموزه‌های استادش را که پیش از آن هرگز چیزی از آن‌ها نگفته بود، در دهمین اثرش به ما معرفی می‌کند. این حرکات که کتاب به نامشان نامیده شده «حرکات جادویی» نام ادامه ...

فنون کمین و شکار کردن در سلوکِ کاستاندا

فنون کمین و شکار کردن در سلوکِ کاستاندا
هنر کمین و شکار کردن، هنر ارتباط سالکانه با مردمی است که سالک باید عمری را در میان آنان بگذراند. این روش به سالک کمک می‌کند راهی را که انتخاب کرده، بدون کمک دیگران طی کند و در طول زندگی‌اش با انجام اعمال سالکانه، ادامه ...

فنون توقف گفت‌وگوی درونی و دنیا

فنون توقف گفت‌وگوی درونی و دنیا
کاستاندا در چهارمین کتابش توضیحاتی از دون‌خوان نقل می‌کند که مربوط به آخرین روزهای شاگردی‌اش نزد اوست. دون‌خوان به او می‌گوید به آخر کار رسیده و تمام آموزش‌های لازم برای توقف گفت‌وگوی درونی به او داده شده است. حال ادامه ...

فنون رفتار سالکانه برای تغییر بینش

فنون رفتار سالکانه برای تغییر بینش
هدف اصلی دون‌خوان از آموزش فنون به کاستاندا، تغییر بینش او نسبت به جهان و دست یافتن به خاموشی یا سکوت گفت‌وگوی درونی و متوقف ساختن دنیا بوده است. مجموعه‌ی این فنون به پنج بخش دسته‌بندی می‌شود که تنها به بخش اول ادامه ...

فنون استفاده از گیاهان اقتدار

فنون استفاده از گیاهان اقتدار
کارلوس کاستاندا چند سال اول کارآموزی خود را بیشتر صرف استفاده از گیاهان توهم‌زا نمود، یا به قول دون‌خوان گیاهان اقتدار بودند. ادامه ...

موجودات غیرآلی یا غیرارگانیک در آثار کاستاندا

موجودات غیرآلی یا غیرارگانیک در آثار کاستاندا
در جای‌جای آثار کاستاندا با انواع موجودات غیرارگانیک مواجه می‌شویم که دون‌خوان از آن‌ها می‌گوید و سالک معرفت در مواقعی خاصی به آن‌ها بر می‌خورد. این موجودات بی‌آنکه مانند انسان‌ها یا موجودات زنده آلی و ارگانیک، دارای جسم ادامه ...

فیوضات عُقاب و هسته‌های تجریدی روح

فیوضات عُقاب و هسته‌های تجریدی روح
کاستاندا نام کتاب ششم خود را «هدیه‌ی عُقاب» نهاده و در بخش سوم این اثر ما را با مفهوم عقاب آشنا می‌سازد. عقاب استعاره‌ای است برای قانون، آن هم قانونی که طریقت معرفت را در بردارد، یا قانون ناوال که سالکان این طریق در سیطره ادامه ...

رؤیا بینی در آموزش‌‌های دون خوان

رؤیا بینی در آموزش‌‌های دون خوان
در طریقت معرفت دون‌خوان، رؤیا دیدن اوج هنر دومین دقت است. با این روش، سالک توانایی خود را برای متوقف کردن گفت‌وگوی درونی و ورود به ناوال وسعت می‌بخشد. البته باید در نظر داشت که این رؤیا دیدن با خواب دیدن معمولی که ادامه ...

اولین، دومین و سومین قدرت و تمامیت نفس

اولین، دومین و سومین قدرت و تمامیت نفس
به عقیده‌ی دون‌خوان، ادراک، پیامد دقت انسان است. به بیان دیگر، ما تنها چیزهایی را درک می‌کنیم که دقت‌مان را بر آن‌ها تمرکز می‌دهیم. این دقت در زندگی ما به ساحت‌هایی از واقعیت معطوف می‌شود که با حواس پنجگانه ما قابل ادامه ...