عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: اولین کسی که داخل بهشت می‌شود، فاطمه علیهاالسلام است. بحارالأنوار، ج43، ص44

اسماعیلیه

بررسی تحولات سیاسی فرهنگی فرقه اسماعیلیان (4)

بررسی تحولات سیاسی فرهنگی فرقه اسماعیلیان (4)
حسن بن محمد، در سال پانصد و بیست هجرى متولد شد. وی از سنین کم، به تحصیل علوم مذاهب پیشین علاقه داشت و در این زمینه بسیار تلاش می‌کرد. وی که در بلاغت و سخنوری، همانند حسن صباح بود؛ همچون او افراد بسیاری ادامه ...

بررسی تحولات سیاسی فرهنگی فرقه اسماعیلیان (2)

بررسی تحولات سیاسی فرهنگی فرقه اسماعیلیان (2)
المعز در ابتدای خلافتش، به استحکام موقعیت فرمانروایی خود در افریقیه و مغرب پرداخت و اقوام مختلف این سرزمین را تحت انقیاد خویش درآورد و تا نزدیکی مصر، قدرت خویش را افزایش داد. وی در سال سیصد و چهل و چهار ادامه ...

بررسی تحولات سیاسی فرهنگی فرقه اسماعیلیان (3)

بررسی تحولات سیاسی فرهنگی فرقه اسماعیلیان (3)
عباس بن ابى الفتوح، پس از قتل الظافر، پسر خردسال الظافر بالله كه تنها پنج سال از عمرش رفته بود را بر دوش خود گرفته بیاورد و بر تخت پادشاهى نشاند و با او به خلافت بیعت كرد و لقب الفائز را به او اطلاق نمود. ادامه ...

بررسی تحولات سیاسی فرهنگی فرقه اسماعیلیان (1)

بررسی تحولات سیاسی فرهنگی فرقه اسماعیلیان (1)
اسماعیلیه از گرو های مهم تشیع بودند که توانستند طی سالیان متمادی، با تشکیل دولت هایی مستحکم، به ترویج آراء خویش بپردازند و گستره‌ی عظیمی از جهان اسلام را، تحت پوشش افکار و نفوذ خود قرار دهند. این شاخه از تشیع، ادامه ...

نصیر الدین طوسی واسماعیلیان دوره الموت

نصیر الدین طوسی واسماعیلیان دوره الموت
نصیر الدین ابوجعفر محمد بن محمد طوسی از فاضل ترین عالمان مسلمان سده‌های میانه در 597ق/ 1201م در خانواده ای شیعی امامی در طوس خراسان متولد شد. هنوز جوان بود که مغولان قبل از تکمیل فتح ایران، شروع به تصرف ادامه ...

خواجه نصیرالدین طوسی، اسماعیلیه، و فلسفه‌ی اشراق

خواجه نصیرالدین طوسی، اسماعیلیه، و فلسفه‌ی اشراق
هر پژوهشگری که طالب شناخت زندگی و اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی است، در مرحله‌ای که بیشتر خواهان شناخت خود اوست تا دستاوردهای علمی اش، و نیز در وهله‌ای که بیشتر مترصّد درک اصول عقاید شخصی اوست تا ژرفای ادامه ...

نظريات باطنيه درباره ي تأويل و باطن قرآن

نظريات باطنيه درباره ي تأويل و باطن قرآن
از نظر باطنيه، قرآن و بلکه تمام شريعت، رموز و امثالي هستند که مراد و مقصود اصلي، حقايقي است که در وراي آن هاست. ادامه ...

باطنيه و عقايد آنان

باطنيه و عقايد آنان
باطنيه، همان فرقه ي اسماعيليه هستند که امامان شيعه ي دوازده امامي را تا جعفر بن محمد الصادق (عليهماالسلام) قبول داشته، معتقدند امام صادق (عليه السلام) اسماعيل را به امامت منصوب کرده است. معروف است که اسماعيل در ادامه ...

روابط اسماعيليان با مغولان

روابط اسماعيليان با مغولان
اسماعيليان، همچون شيعيان امامي، امامت را به نص ميدانستند، اما درباره ي سلسله ي امامان پس از امام صادق (عليه السلام)، با ديگر پيروان آن امام دچار اختلاف گشتند. اين فرقه نام خود را از اسماعيل فرزند امام جعفر صادق (عليه ادامه ...

برپايه ي فهرستي اسماعيلي (فهرست مجدوع)

منابع آموزشي اسماعيليه (2)

منابع آموزشي اسماعيليه (2)
اين گروه از منابع، از اقسام عبادت عملي است که شامل انواع گوناگوني ميشود. مجدوع بنابر وعده يي که در آغاز اين «رساله» داده است، به معرفي آثاري پرداخته است که خداوند او را از آنها مطلع کرده است. با توجه بسياق کلام، ادامه ...