عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243

نقد کتاب

راهنماي دريانوردي با کشتي بادباني

راهنماي دريانوردي با کشتي بادباني
در سال هاي 1340 و 1352 هجري شمسي منتشر شده است. مؤلف در مقدمه، کتاب خود را چنين معرفي کرده است: « اين کتاب عبارت است بر تمام خط سير خليج فارس از کويت و اروندرود تا بغاز هرمز و تعيين عمق دريا و مسافت ادامه ...

نقدي بر مباحث تاريخي کتاب: الجزر الثلاث المحتله لدوله الامارات العربيه المتحده

نقدي بر مباحث تاريخي کتاب: الجزر الثلاث المحتله لدوله الامارات العربيه المتحده
امروزه آثار تأليفي جديد در زمينه ي خليج فارس، بيشتر بر جنبه هاي اختلافي دو عنصر ايراني و عربي منطقه توجه دارند. اين جريان، زمينه ساز تشديد منازعات بي اساس در منطقه است. يکي از تأليفات مهم با اين رويکرد که بر روي ادامه ...

کاپوس نامه‌ی فرای تمرینی در فنّ تزویرشناسی

کاپوس نامه‌ی فرای تمرینی در فنّ تزویرشناسی
در سال 1953 میلادی(1332 هجری شمسی) نسخه ای از پندنامه یا اندرزنامه‌ی کی کاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به آمریکا رسید.(1) این نسخه که تا آن زمان در ایران بود فعلاً به دو پاره‌ی نامتساوی قسمت شده است و جزء ذخایر ادامه ...

پاره ای از مبادی مابعد الطّبیعی علوم نوین

پاره ای از مبادی مابعد الطّبیعی علوم نوین
تاریخ را اگر همچون خزانه ای ببینیم که جز شاهد مثال و روز و ماه و سال رخدادها چیزهای دیگر نیز در دل دارد، تصویری از علم برایمان مجسمّ خواهد شد که با تصویر کنونی ما از آن فرق فاحش دارد». این نخستین جمله کتاب ادامه ...

رمان از زبان رمان نویسان

رمان از زبان رمان نویسان
با آنکه حدود صد سال از آشنایی ما ایرانیان با شکل داستانی رمان می گذرد در طول این آشنایی رمانهای خوبی هم نوشته ایم که خواندنی و احتمالاً ماندنی اند و چنین می نماید که هم اکنون نیز شاهد دوره شکوفایی و رونق نسبی این هنر ادامه ...

الذریعه و طبقات دایرة المعارفهای بزرگ شیعه

الذریعه و طبقات دایرة المعارفهای بزرگ شیعه
بخش نخست این نوشتار شامل زندگینامه خودنوشت شخی آقابزرگ تهرانی (منزوی) در فصلنامه کرانه، سال اول، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان سال 1373 منتشر شد. از آنجا که شیخ در بیان حالات زندگی خویش از سر بزرگ ادامه ...

ستیغ پژوهش در پژوهش ستیغ

ستیغ پژوهش در پژوهش ستیغ
درباره الذریعه در قیاس با کتابهای دیگر واقعاً باید گفت: «کلُّ الصید فی جوف الفراء» و «آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری». این اثر عظیم و گرانسنگ در 25 مجلد ـ که جلد نهم آن خود چهار مجلّد است ـ طیّ حدود نیم قرن در سالهای ادامه ...

دانشنامه ادب فارسی

دانشنامه ادب فارسی
بنده به تأیید دوست دانشورم کتابها را به چهار مقوله ارزش گذارانه تقسیم کرده ام: 1.مفید و مهم (مانند مثنوی مولوی، دیوان حافظ و دایرة المعارف فارسی و لغت نامه دهخدا)؛ 2.مفید، ولی غیرمهم (مانند یک فرهنگ عادی لغت به هر ادامه ...

دانشنامه ادب فارسی

دانشنامه ادب فارسی
سرزمینی که به نام کشور افغانستان آوازه دارد، دارای فرهنگ و تمدن دیرینه ای است که با فرهنگ و تمدن ایرانی پیوندی استوار دارد، چنانکه نمی توان یکی را از دیگری بازشناخت یا آنها را از یکدیگر جدا کرد. زبان و ادب فارسی ادامه ...

دانشنامه کوچک ایران

دانشنامه کوچک ایران
دانشنامه کوچک ایران کار بزرگی است به اهتمام دکتر ژاله متحدین که شادروان دکتر محمد جعفر محجوب، محقق برجسته و صاحب نام در عرصه تحقیقات ایرانی آن را ویراسته و انتشارات توس در چاپ آن کمال ذوق و سلیقه را به کار ادامه ...