عضویت العربیة English
امام هادی علیه‌السلام: شب زنده دارى، خواب را شیرین‌تر و گرسنگى، غذا را لذت بخش‌تر مى‌کند. تنبیه الخواطر، ص141

اعجاز قرآن

انحرافات دستور زبانی و سبك شناختی برخی عبارات قرآنی

انحرافات دستور زبانی و سبك شناختی برخی عبارات قرآنی
پژوهش‌های سبك شناختی جدید، مقوله‌ی انحراف، در زبان ادبی، را از مقابله‌ی بین نظام كلی زبان و كاربرد فردی آن پذیرفته‌اند و رابطه‌ی بین این دو را به رابطه‌ی بین قواعد رانندگی و خود رانندگی یا بین قواعد موسیقی و تألیف یك ادامه ...

زبان و كلام و نسبت و تمایز آنها

زبان و كلام و نسبت و تمایز آنها
اخفشِ اوسط (درگذشته‌ی 215هـ) درباره‌ی عبارتِ لم یَكَدْ یراها می‌گوید حمل به معنا می‌شود، چون آن را نمی‌بیند. وقتی می‌گوییم «كاد یفعل» یعنی به فعل نزدیك شده ولی آن را انجام نداده است. اما وقتی می‌گوییم «لم یكَد یفعل»‌یعنی اصلاً ادامه ...

جنبه‌های تطابق میان سبك شناسی غربی و بلاغت عربی

جنبه‌های تطابق میان سبك شناسی غربی و بلاغت عربی
بین سبك شناسی و بلاغت عربی جنبه‌هایی وجود دارد كه نقاط برخورد را تشكیل می‌دهند. دكتر عیاد بر آن است كه «سبك شناسی نزد ما از اصالت برخوردار است، چون اصول آن به علوم بلاغت بازمی‌گردد و فرهنگ عربی ما به میراث ادامه ...

مبانی بنیادین بلاغت عربی (3)

مبانی بنیادین بلاغت عربی (3)
مسأله‌ی لفظ و معنا یكی از پایه‌های سه گانه‌ای است كه ساختمان بلاغت به آن تكیه كرده و با سه دانشِ معانی، بیان و بدیع استقرار یافته است. ادامه ...

مبانی بنیادین بلاغت عربی (2)

مبانی بنیادین بلاغت عربی (2)
حقیقت یعنی دلالت لفظ بر معنای وضع شده در اصل زبان، اما اصل، براساس وضعِ آن، در دانشی كه در آن به كار می‌رود تغییر می‌كند و به همین جهت بر سه قسم تقسیم می‌شود: ادامه ...

مبانی بنیادین بلاغت عربی (1)

مبانی بنیادین بلاغت عربی (1)
بحث در باب خبر و انشاء در میراث عربی-اسلامی قدمت دارد و شاید مراحل آغازین آن در سایه‌ی قرآن كریم رشد یافته باشد. ابن فارس (در گذشته‌ی 395هـ) سه تعریف از خبر را آورده است. اول از نظر اهل علم كه گمان می‌رود فقیهان ادامه ...

رابطه‌ای بلاغت، سبك و معنا

رابطه‌ای بلاغت، سبك و معنا
دقت نظر در ساخت روشمند بلاغت و ارتباط دانش‌های آن به این منجر می‌شود كه این دانش براساس رابطه‌ی بین سبك و معنا رشد كرده است. معنایی وجود دارد و گوینده قصد بیان آن را دارد و می‌خواهد آن را به شنونده برساند، ادامه ...

پیدایش سبك شناسی

پیدایش سبك شناسی
سرآغاز بررسی سبك به روزگار ارسطو بازمی‌گردد و چنان كه می‌دانیم به بلاغت مرتبط بود نه به فن شعر؛ علت آن پیوند این بود كه سبك پاره‌ای از هنر إقناع بود كه در موضوع خطابه تدریس می‌شد. ادامه ...

مفهوم سبك از نظر غربیان

مفهوم سبك از نظر غربیان
اصل واژه‌ی style به زبان لاتین بازمی‌گردد؛ یعنی چوبی كه برای نوشتن بر پارافین به كار می‌رفت. منظور، ابزار نوشتن مثل قلم مو یا قلم است. آنگاه این كلمه از طریق مجاز به مفهوم‌های دیگری راه یافت كه همگی به روش نوشتن ادامه ...

مفهوم سبك از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

مفهوم سبك از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
واژه‌ی سبك در حوزه‌ی پژوهش‌های اعجاز بلاغی موقعیت نیكویی یافته است، چون قرآن پژوهانی كه در پیِ اثبات اعجاز قرآن بوده‌اند به قصد مقایسه بین سبك قرآن و كلام عرب به آن پرداخته‌اند. واژه‌ی سبك با هنر مقرون گشت و حتی ادامه ...

cript>