عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

زبان قرآن، ادبیات و اسلوب‌های آن

قرآن تأیید کننده‌ی کتاب‌های پیشین به زبان عربی

قرآن تأیید کننده‌ی کتاب‌های پیشین به زبان عربی
قریش پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به نوشتن قرآن متهم نکرد، بلکه او را متهم کرد که از برخی از موالی و بردگان پیرو اهل کتاب کمک گرفته است و چون آن‌ها عجم بودند و احتمالاً عربی را در حد رفع نیازهای ادامه ...

روش‌شناسی فهم قرآن، در جایگاه متنی عربی

روش‌شناسی فهم قرآن، در جایگاه متنی عربی
به نظر ما این حقیقت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد که پدیده‌ی قرآنی اگرچه در ذات و جوهر خود تجربه‌ای معنوی و نبوت و رسالت است، اما از حیث زبانی و اجتماعی و فرهنگی پدیده‌ای عربی است و در نتیجه نباید ادامه ...

بازنگاهی به زمینه‌های طرح مسئله‌ی زبان قرآن

بازنگاهی به زمینه‌های طرح مسئله‌ی زبان قرآن
خوب است بدانیم در میان مسلمانان، مباحث زبان‌شناسی در ساحت‌های گوناگون علوم اسلامی مطرح بوده است. مباحثی چون اشتراک لفظی و معنوی، مفهوم وجوب و امکان در فلسفه به اعتبار معانی گوناگونی از این الفاظ اراده می‌شود، ادامه ...

ویژگی هنری (آهنگ و آفرینش‌های هنری) قرآن

ویژگی هنری (آهنگ و آفرینش‌های هنری) قرآن
بُعد هنری قرآن آن قدر قوی است که در زمان نزول، بیشترین تأثیر را آهنگ، زیبایی ترکیب، و کیفیت نقل‌ها و بیانات قرآن داشت. طنین گوش‌نواز قرآن چنان اثری داشت که تنها یک بار گوش دادن به آیات قرآن برای تسلیم منکران کافی بوده است. ادامه ...

تغییر مخاطب در قرآن

التفات در قرآن

تغییر مخاطب در قرآن
یکی از غرایب زبان قرآن در پدیده‌ای به نام تغییر مخاطب نمود یافته است. اگر بخواهیم تعریفی از تغییر مخاطب ارائه دهیم باید گفت: گاهی متکلم حین صحبت با شخصی، رو به شخص دیگری کرده و کلامش را ادامه می‌دهد و به این ترتیب ادامه ...

خطابات عام و خاص در قرآن

خطابات عام و خاص در قرآن
زمانی که قرآن با انسان به طور عام صحبت می‌کند، خطاب عام خواهد بود: ای مردم عالم، به حقیقت نامه‌ای که همه پند و اندرز و شفای دل‌ها و هدایت و رحمت بر مؤمنان است از جانب خدایتان آمد. ادامه ...

الگوهای مفهومی خطاب در قرآن

الگوهای مفهومی خطاب در قرآن
علاوه بر ملاحظات صوری، لایه‌های مفهومی خطاب در قرآن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این بدان معناست که قرآن در عین حال که مجموعه‌ای از حالات پیچیده را در شکل و صورت خطاب به کار می‌برد، این صورت‌ها را برای نیل به ادامه ...

قرآن در جایگاه یک کلام خطابی

قرآن در جایگاه یک کلام خطابی
متون خطابی شامل مطالبی نظیر تبلیغات، اعلامیه‌ها و مانند آنهاست که در آنها هویت خطابگر در غالب موارد مجهول است حال آنکه در قرآن هم هویت خطابگر (خداوند) و هم هویت خطاب شونده یا خطاب‌شوندگان معمولاً معلوم است. ادامه ...

شیوه‌های ارتباط پیامبر و قرآن با مخاطب

شیوه‌های ارتباط پیامبر و قرآن با مخاطب
کارکرد اصلی هر متن قدسی انتقال یک پیام مؤثر از یک مجرای معنوی است. از سوی دیگر، متون الهی را باید دارای مبنای شفاهی دانست. این نکته می‌تواند در فهم هرچه بهتر کارکردهای ارتباطی یک کلام مکتوب کمک مؤثری باشد. از این ادامه ...

شواهدی بر گفتاری بودن متن قرآن

شواهدی بر گفتاری بودن متن قرآن
ارتباط در کل، تار و پود جوامع بشری را شکل می‌دهد. امروزه ثابت شده است که حتی حیوانات نیز دارای سامانه‌های ارتباطی خاصّی هستند. لکن در این کتاب منظور ما از ارتباط صرفاً ارتباط بشری است. مفاهیم نوینی همچون ارتباط رادیویی، ادامه ...