عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: اگر می‌‏توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به‌هم هدیه دهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید. دعائم‌الاسلام، ج۲ ص۳۲۶
  • آیا معنای نام خود را می‌دانید؟
  • فریب آواکس های آمریکایی
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان

پژوهش‌های زبانی

استهزاء در قرآن

استهزاء در قرآن
گفتار یا کردار اهانت‌بار یا تحقیرآمیز. مفهوم استهزاء در قالب مشتقات دو ماده‌ی هـ ز أ و س خ ر به کرات در قرآن آمده است. اسم‌ها و فعل‌های مشتق از اولی چهل و سه بار و مشتق از دومی پانزده بار در قرآن، ظاهر ادامه ...

استکبار در قرآن

استکبار در قرآن
اتکای به نفس افراطی، نخوت. در قرآن، استکبار اغلب به منزله‌ی یک گناه تقبیح شده است، چرا که بسان نوعی شرک است، آیا استکبار پنداشت یا اشتیاق به تشبّه جستن به کبریایی خداوند نیست؟ به نظر می‌رسد استکبار ادامه ...

استعداد در قرآن

استعداد در قرآن
موهبت، توانایی یا کششی که خداوند [در فرد] ایجاد می‌کند. هیچ واژه‌ی خاص قرآنی برای استعداد به این معنا وجود ندارد، هرچند معانی پیوسته با این مفهوم را می‌توان با مفاهیمی همچون درجات، توانایی، ظرفیت و مواهب ادامه ...

استعاره در قرآن

استعاره در قرآن
صناعتی ادبی که بدون ادات شباهت چون «شبیه» یا «مِثل» افاده‌ی تساوی معنایی می‌کند. در باب استعاره در علم بلاغت عربی بحث و دسته‌بندی‌های بسیاری صورت گرفته است (قس. Bonebakker, Istiara)؛ این ادامه ...

اسباب و اثاث در قرآن

اسباب و اثاث در قرآن
اشیاء قابل انتقال و تزیینات درون خانه. در قرآن، کاربرد اسباب و اثاث («مَتاع» و «أثاث»)، به طور مجاز، برای بحث درباره‌ی طبیعت ناپایدار هستی در عالم مادی و لذت‌ها و آلام زندگی در آخرت بسیار شایع است. با ادامه ...

ارم ذات العماد

ارم ذات العماد
نام یک مکان یا احتمالاً یک قبیله. این واژه با قوم عاد و از این‌رو، توسعاً با داستان هود پیامبر مرتبط است. تنها یک بار در قرآن به ارم اشاره شده است آن هم در آیات 6-7 فجر: «مگر ندانسته‌ای که پروردگارت با عاد چه ادامه ...

اِرجاء در قرآن

اِرجاء در قرآن
مفهوم قرآنی تعویق یا تأخیر در عقوبت الهی. این مفهوم برگرفته از واژه‌ای است مربوط به ساحت مشیّت خداوند که در قرآن یک بار در آیه‌ی 106 توبه آمده است؛ همین مفهوم بود که مبنای آموزه‌ی اصلی برخی از نخستین ادامه ...

ارث در قرآن

ارث در قرآن
منابع سنتی اسلامی حاکی از آن است که انتقال درون نسلی اموال از طریق آخرین وصیت و وصیتنامه روندی شناخته شده قبل از ظهور اسلام و در دوره‌ی مکه داشته است. ادامه ...

اُخدود در قرآن

اُخدود در قرآن
اسم (یا اسم خاص) ی که در عبارت قرآنی «أصحاب الأخدود» آمده است: «ایشان نابود شدند، مردمان گودال آتش (اصحاب الاخدود)، همان آتش مایه‌دار، آن‌گاه که آنان بالای آن نشسته بودند و خود بر آنچه بر سر مؤمنان ادامه ...

اخبار/خبر در قرآن

اخبار/خبر در قرآن
گزارش حوادث [اخیر]. اخبار در قرآن دائر بر الفاظی است که از ریشه‌ی ن ب أ ریشه می‌گیرند، به ویژه فعل نبأ/ یُنبَّأ که به معنای «خبر دادن» است و 49 بار به کار رفته است؛ فعل مترادف آن اَنبأ/ یُنبِأُ 40 بار و اسم نَبَأَ، ادامه ...