عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

تدبر در قرآن

چگونه قرآن بخوانیم و بفهمیم؟

تفسیر بیانی و اهمیت آن در فهم قرآن

چگونه قرآن بخوانیم و بفهمیم؟
در تعریف تفسیر گفته شده که علمی است که بوسیله آن فهم کتابی را که خداوند بر پیامبرش محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل نموده امکان پذیر می‌شود و معانی موجود در آن تبیین می‌گردد و دستورات و حکمت‌های آن استخراج می‌شود! ادامه ...

تدبر در سوره ي مباركه ي يوسف (4)

تدبر در سوره ي مباركه ي يوسف (4)
طليعه: طليعه اين سوره تأكيد مي كند كه قرآن، آيات كتاب مبين است و براي فراهم آمدن زمينه تعقل آدميان در قالب قرآن عربي نازل شده است و قصه حضرت يوسف ( عليه السلام ) نيز در چارچوب وحي همين قرآن بوده و پيش از ادامه ...

تدبر در سوره ي مباركه ي يوسف (3)

تدبر در سوره ي مباركه ي يوسف (3)
هر يك از دو آيه اين كلام، يك مطلب است. هر دو مطلب، جمع بندي داستان يوسف ( عليه السلام ) است. يكي در قالب برشماري الطاف خدا بر يوسف ( عليه السلام ) در برطرف كردن شدايد و خطاب به پدر؛ و ديگري در قالب شكر خدا ادامه ...

تدبر در سوره ي مباركه ي يوسف (2)

تدبر در سوره ي مباركه ي يوسف (2)
آيات اين كلام داراي چهار مطلب است: مطلب نخست، آيه 42 كه مربوط به تقاضاي يوسف ( عليه السلام ) از زنداني مشرف به نجات، نسبت به ياد كردن او در نزد ملك است؛ مطلب دوم، آيات 43 تا 49 كه درباره تأويل رؤياي ملك ادامه ...

تدبر در سوره ي مباركه ي يوسف (1)

تدبر در سوره ي مباركه ي يوسف (1)
هر يک از سوره هاي قرآن کريم، به عنوان مصداق تام و رسمي سخن حکيمانه، داراي دو ويژگي اساسي است: نخست، انسجام سخن؛ دوم، هدايتي بودن سخن؛ در کتاب آموزش تدبر در سوره هاي قرآن کريم «3»، در ارائه تدبر هر سوره ادامه ...

تدبر در سوره ي مبارکه ي کهف (5)

تدبر در سوره ي مبارکه ي کهف (5)
در نهايت مي توان چنين نتيجه گرفت که سوره مبارکه کهف، در فضاي غلبه جبهه شرک بر جبهه توحيد نازل شده است. شرايطي سخت که مشرکان به خاطر وجود ثروت و قدرت در دست خويش بر مؤمنان برتري طلبي کرده و آنان را ادامه ...

تدبر در سوره ي مبارکه ي کهف (4)

تدبر در سوره ي مبارکه ي کهف (4)
آيات اين کلام داراي دو مطلب است: نخست، آيات 83 و 84 که طليعه ورود به داستان ذي القرنين و بيان اجمالي تمکين او در زمين است؛ و دوم، آيات 85 تا 98 که در سه فراز، تفصيل اجمال مذکور در مطلب نخست به شمار مي آيد و ادامه ...

تدبر در سوره ي مبارکه ي کهف (3)

تدبر در سوره ي مبارکه ي کهف (3)
پايان يافتن مثل مربوط به دو مرد مذکور و آغاز تبيين مثل حيات دنيا دليل گسست کلام دوم از کلام نخست است. گفتني است نزديکي غرضي آيات 45 و 46 با آيات کلام قبل، دليلي بر يک کلام بودن آنها نيست، زيرا دو مجموعه مفهومي ادامه ...

تدبر در سوره ي مبارکه ي کهف (2)

تدبر در سوره ي مبارکه ي کهف (2)
آيه 22 هرچند از نظر موضوعي درباره اصحاب کهف است، اما سير مفهومي تازه اي را آغاز کرده است. اين آيه ادامه داستان اصحاب کهف به شمار نمي رود، بلکه سرآغاز مجموعه هاي جديد از آيات، در بررسي برخي از حواشي داستان ادامه ...

تدبر در سوره ي مباركه ي كهف (1)

تدبر در سوره ي مباركه ي كهف (1)
هر يک از سوره هاي قرآن کريم، به عنوان مصداق تام و رسمي سخن حکيمانه، داراي دو ويژگي اساسي است: نخست، انسجام سخن؛ دوم، هدايتي بودن سخن؛ در کتاب آموزش تدبر در سوره هاي قرآن کريم «3»، در ارائه تدبر هر سوره ادامه ...