عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: خداوند از شنونده قرآن سختی‎های دنیا را برمی‌دارد و از قاریی آن گرفتاری‎های آخرت را. وسائل الشیعه ج2 ص831
  • سنجش عشق و دوستی
  • فرهنگ مصرف کالای داخلی
  • تولید ملی، حمایت از کار و کالای ایرانی از منظر رهبری

معارف قرآنی

اسماعیل درقرآن

اسماعیل درقرآن
پیامبر پیش از اسلام، که در کتاب مقدس پسر ابراهیم و هاجر و جد نام بخش اسماعیلیان (مجموعه‌ای از قبایل هم‌پیمان عرب) معرفی شده است. نام اسماعیل دوازده بار در دوازده آیه‌ی قرآن ذکر شده است. در ادامه ...

امنیت ملی در منابع دینی (قرآن و روایات)

امنیت ملی در منابع دینی (قرآن و روایات)
مقاله‌ی حاضر، مطالعه‌ای اکتشافی در دست‌یابی به مفهوم، ابعاد و انواع امنیت و راه‌های تأمین آن در نظام اسلامی است و تلاش می‌نماید که دیدگاههای اسلامی در موضوع حاضر را براساس شواهد قرآنی و روایی، تدوین ادامه ...

اسکندر در قرآن

اسکندر در قرآن
فاتح مقدونی که از سال 356 تا 323 پیش از میلاد می‌زیست. عالمان سنتی و جدید شخصیتی را که قرآن (کهف: 83، 86، 94) «ذوالقرنین» (صاحب دو شاخ) معرفی کرده است، اسکندر کبیر دانسته‌اند. ادامه ...

اسطوره‌ها و قصه‌ها در قرآن

اسطوره‌ها و قصه‌ها در قرآن
اسطوره‌ها عبارت‌اند از روایت‌هایی که با آشکار ساختن الگوهای ازلی جهان تجربه شده سعی در تبیین و توصیف آن دارند؛ این روایت‌ها اغلب در چهارچوبی کیهانی یا فراطبیعی طراحی شده‌اند تا حقایقی ضروری را آشکار ادامه ...

اَسرار/غیب/خفی در قرآن

اَسرار/غیب/خفی در قرآن
امور مخفی. مفهوم قرآنی اسرار را در دریافتی عام می‌توان شامل «حروف مقطعه» (نک. فخر رازی، تفسیر، 3/2) و معانی مخفی یا درونی (باطن) آیات قرآن دانست که با معانی لفظی و بیرونی (ظاهر) آنها متفاوت است. ادامه ...

اسرائیل در قرآن

اسرائیل در قرآن
جدّ قوم اسرائیل که در قرآن به کرات با نام «بنی‌اسرائیل » (فرزندان اسرائیل) جلوه‌گر شده است. اسرائیل فقط در دو جا (آل عمران: 93؛ مریم: 58) به تنهایی به کار رفته است. مفسران اسرائیل را همان یعقوب ، پسر اسحاق ، می‌دانند. ادامه ...

اسحاق در قرآن

اسحاق در قرآن
یکی از پسران ابراهیم . نام اسحاق، که در شمار پیامبران آمده (مریم: 49؛ صافات: 112)، هفده بار در شانزده آیه‌ی قرآن ذکر شده است. در نیمی از این موارد، اسحاق در عبارتی گنجانده می‌شود که به نظر می‌رسد نوعی ادامه ...

ازدواج و طلاق در قرآن

ازدواج و طلاق در قرآن
نهاد اجتماعی که از طریق آن یک مرد و یک زن در رابطه‌ای حقوقی و اجتماعی و با هدف تشکیل و بقای خانواده به هم می‌پیوندند، و قطع قانونمند چنین پیوندی. ازدواج و طلاق دو موضوع حقوقی‌اند که به طور گسترده در ادامه ...

ارتداد

ارتداد
انکار یا روی‌گردانی از دین خویش. این معنا در قرآن عملاً با دو مفهوم اصلی کفر و ارتداد بروز می‌یابد، که مفهوم ارتداد بیش از کفر با مفهوم انکار یا روی‌گردانی از دین ارتباط دارد. تقریباً از قرن دوم به بعد، «ارتداد» ادامه ...

ادریس در قرآن

ادریس در قرآن
پیامبری قرآنی که از موهبت‌های صبر و پارسایی برخوردار بود. بدون شک، جایگاه یگانه‌ی ادریس به این دلیل است که خداوند او را به مقامی بلند ارتقا داده است (مریم: 56-57؛ انبیاء: 85). بنابر روایات اسلامی، ادریس ادامه ...