عضویت العربیة English
امام سجاد علیه‌السلام: [اى زینب] تو بحمداللّه عالمى هستى که نزد کسى تعلیم ندیدى و دانایى هستى که نزد کسى نیاموختى. بحارالأنوار، ج45، ص164
  • تفاوت حضرت زینب (س) با آسیه به روایت رهبر انقلاب
  • مشکل جنسی یک سوم زنان
  • خطر صهیونیزم رسانه‌ای

معارف قرآنی

احترام و بزرگ‌داشت در قرآن

احترام و بزرگ‌داشت در قرآن
ارج نهادن بر مبنای شایستگی؛ اظهار احترام و تشریف برای کسی که در خور آن است. تعبیرهای گوناگونی در زبان عربی این مفهوم قرآنی مهم را بیان یا به ذهن متبادر می‌کند. ریشه‌ی ع ز ز حاکی از احترام ناشی از ادامه ...

ابزارها و وسایل در قرآن

ابزارها و وسایل در قرآن
چیزهایی که انسان از آنها در انجام امور معمول خود بهره می‌برد. منابع چندانی درباره‌ی موضوع ظواهر فرهنگی در قرآن در اختیار نیست (نک. ظواهر فرهنگی و قرآن). آرتور جفری (For. vocab) و دیگرانی که در ادامه ...

ابریشم در قرآن برای توصیف بهشت

ابریشم در قرآن برای توصیف بهشت
تارهای درخشان و برّاقی که کرم ابریشم به دور خود می‌تند و اغلب از آنها در مواد ظریف استفاده می‌شود. واژه‌های «حَریر» و «سُندُس» به معنای «ابریشم» پنج مرتبه در قرآن ذکر شده است (حریر در حج: 23، فاطر: ادامه ...

مجازات اصحاب فیل و ابرهه در قرآن

مجازات اصحاب فیل و ابرهه در قرآن
حکمران مسیحی حکومتی در جنوب عربستان که حبشیان آن را بنیان گذاشتند. نام این حکمران معمولاً در تفسیر سوره‌ی فیل، که وصف مجازات اصحاب فیل توسط خداوند است، ذکر می‌شود. اگرچه در قرآن نام وی به ادامه ...

کوچک‌ترین واحد مستقل صوری و معنایی در گفتار قرآن

کوچک‌ترین واحد مستقل صوری و معنایی در گفتار قرآن
کوچک‌ترین واحد مستقل صوری و معنایی در گفتار قرآن، که با قافیه‌ای در پایان مشخص می‌شود. کلمه‌ی قرآنی «آیة» (جـ آیات، احتمالاً مأخوذ از کلمه‌ی سریانی «آثا»، قس. کلمه‌ی عبری «اوث»؛ نک. Jeffery, For. ادامه ...

کارکرد آیه و آیات در قرآن

کارکرد آیه و آیات در قرآن
آیه به معنی نشانه یا علامت و نیز دلالت کردن بر چیزی یا به ثبوت رساندن چیزی است. این مفهوم یکی از رایج‌ترین مفاهیم در قرآن است و عمدتاً با واژه‌ی «آیة» (جـ آیات) تقریباً در چهارصد مورد و با واژه‌ی «بَیّنة» (جـ بیّنات) حدوداً ادامه ...

آموزش در قرآن

آموزش در قرآن
عمل تعلیم؛ بیان و انتقال دانش و اطلاعات، اغلب فقرات متعدد مربوط به آموزش در قرآن به تعلیم صحیح مؤمنان و رشد معنوی آنها به منزله‌ی افراد و اعضای جامعه اختصاص دارد. این فقرات تعلیماتی را در زمینه‌ی ادامه ...

آفرینش در قرآن

آفرینش در قرآن
نشأت گرفتن جهان و انسان از خداوند. داستان‌های آفرینش در سنت‌های فرهنگی سراسر عالم، از جمله در سنت تکامل طبیعی، در پی تبیین ماهیت محیط اجتماعی و مادّی بشر است تا سرگذشت او را معنادار کند و اغلب به ادامه ...

آسمان در قرآن

آسمان در قرآن
گستره یا عرصه‌ای گنبدی شکل بر فراز زمین. واژه‌ی عربی «السماء»، از ریشه‌ی س م و، به بخش فوقانی هر چیزی اشاره دارد، مثل سقف یا آسمان (طبری، تفسیر، 151/1؛ Lane, iv, 1434). این واژه در شکل مذکر ادامه ...

آزمایش در قرآن

آزمایش در قرآن
چالشی که باید از سر گذراند. حدود صد آیه در قرآن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آزمایش و به ویژه آزمایش یا امتحان ایمانِ صادق اشاره دارد. چهار فعل و/ یا مشتقات آنها به طور خاص برای این معنا به کار رفته‌اند، ادامه ...