عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • مشکل جنسی یک سوم زنان
  • خطر صهیونیزم رسانه‌ای

قرآن در شعر و ادب

تأثير قرآن بر زبان عربي

تأثير قرآن بر زبان عربي
آن گاه که بخواهيم از قرآن و تأثيرات آن سخن بگوييم، بي گمان به تأثير روحي و فرهنگي آن توجه مي کنيم که چگونه آيات و کلمات اين کتاب عظيم، عقول بشري را مسخر خويش مي گرداند. کلام الهي با دو ويژگي مهم فصاحت و بلاغت ادامه ...

استشهادهاي ظريف به آيات قرآن

استشهادهاي ظريف به آيات قرآن
قرآن مجيد از عهد نزول آن تا امروز، رسوخ عظيمي در ذهن و زبان و زندگي مسلمانان، مخصوصاً‌ مسلمانان اديب و سخن شناس داشته است، و در بسياري از موقعيتهاي مناسب به آيات کريمه ي قرآن، استناد يا استشهاد يا تمثيل شده ادامه ...

خوشنویسی قرآن کریم

خوشنویسی قرآن کریم
بازنویسی یا کتابت وحی قرآنی از آغاز بعثت حضرت رسول (ص) و نزول وحی به دستور ایشان و کوشش کاتبان وحی که پیشتر اشاره ای به ایشان شد،(1) به مدت 23 سال، یعنی اندکی پیش از وفات حضرت (ص) ادامه داشته و جز یک نسخه ادامه ...

تجلی آیات و روایات در گلستان سعدی

تجلی آیات و روایات در گلستان سعدی
حاکمان مثال سراند و رعیت مثال بدن، نادان سری باشد که بدن خود را به دندان پاره کند... که پادشاه به رعیّت محتاج تر است که رعیت به پادشاه؛ زیرا که رعیت اگر پادشاه هست یا نیست همان رعیت است و پادشاه بی وجود ادامه ...

نمود های قرآنی گلستان

نمود های قرآنی گلستان
سعدی «شیواترین سخنور» قلمرو زبان فارسی است. البته در این باره ادباء و کارشناسان ادبیات کهن ایران بیشتر سخن گفته اند. ادامه ...

آموزه هاى سياسى قرآن در اشعار اقبال

آموزه هاى سياسى قرآن در اشعار اقبال
مسإله انتظار بشر از دين، از دير باز مورد توجه جوامع علمى بوده است. برخى، دين را امرى خودى و مشتمل بر اعمال عبادى و اخلاقى مى دانند؛ عده اى ديگر معتقدند حوزه نفوذ دين، اجتماع و سياست را نيز شامل مى شود. بنابراين نسبت دنيا و دين، بنابر تعبيرى عرفانى، همان ظاهر و باطن است. مقاله حاضر، به بررسى موضوع فوق با توجه به اشعار اقبال لاهورى مى پردازد. ادامه ...

تاثير قرآن بر ادب فارسي

تاثير قرآن بر ادب فارسي
يا ويلتي ليتني کم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذّکر فرقان/28-29؛ واي بر من!اي کاش فلان(مرد فاسق)را دوست نمي گرفتم که مصاحبت و همنشيني با او،مر از پيروي قرآن و رسول حق محروم ساخت. اي فغان از يار ناجنس اي فغان همنشين نيک جوييد از فلان «مولوي» ادامه ...

کلام الهي در بيان شاعران پارسي گوي

کلام الهي در بيان شاعران پارسي گوي
قرآن کريم آيات نوربخش خداي رحمن و رحيم است که زمزم زلال معارفش حبيب قلوب عاشقان و انيس نفوس عارفان و بسان آينه اي بي زنگار و زداينده ي تمامي ناپاکي و خبايث است. ادبيات فارسي با اين کتاب الهي ارتباط لاينفک و جدايي ناپذيري دارد به گونه اي که با تورقي بر ديوان تمامي شاعران فارسي گوي به اين نکته ظريف خواهيم رسيد که تمامي آنان کوشيده اند براي ارزش بخشيدن به کلام خود وحتي به قصد تيمن و تبرک کلام خويش را در قالب تلميح، اقتباس، ارسال المثل و... با ادامه ...

اصطلاحات قرآني در محاوره فارسي

اصطلاحات قرآني در محاوره فارسي
نفوذ قرآن مجيد در ذهن و زبان مسلمانان، از اهل علم و غير اهل علم، بسيار عظيم و وصف‌ناپذير است. امثال و حكم قرآني هم كه در ادب عربي و فارسي به كار مي‌رود، فراوان و شمارش ناپذير است. در مقاله حاضر، بعضي اصطلاحات و تلميحات قرآني را كه نه در زبان رسمي و ادبي،‌ بلكه در عرف محاوره فارسي به كار مي‌رود آن هم نه به نحو استقصا واستيفا، بلكه نمونه وار و با استمداد از حافظه (چون در اين باره متن مدوني وجود ندارد) عرضه مي‌داريم . ادامه ...

تجليات قرآنى در شعر شاعران

تجليات قرآنى در شعر شاعران
در اين شيوه شاعر از پاره اى از واژه ها و تركيب هاى واژگانى قرآنى وام مى گيرد و بر شيوايى و فصاحت و بلاغت و بلندى معناى شعر خود مى افزايد, واژگانى را از قرآن مى گيرد كه ريشه قرآنى داشته باشند, حال مستقيم و يا غيرمستقيم كه مى تواند از شعر شاعران ديگر گرفته باشد. تجلّى واژگانى خود به دو شيوه تجلّى واژگانى مستقيم و تجلّى واژگانى مترجم, تقسيم مى شود. ادامه ...