عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

زبان های غیر عربی در قرآن

تأملي در کتابِ هيروگليف در قرآن

هيروگليف در قرآن، سعد عبدالمطلب العدل، ترجمه: دکتر حامد صدقي و دکتر حبيب الله عباسي، انتشارات سخن، 1388

تأملي در کتابِ هيروگليف در قرآن
هيروگليف، زبان مصريان باستان است. شامبليون ( 1832 - 1790 )، افسر فرانسوي، « حجر الرشيد » را در مصر يافت که بر آن سنگ نبشته با سه زبان نوشته شده بود، هيروگليف، يوناني و قبطي. وي توانست با ياري گرفتن از دو ادامه ...

کلمات فارسي در قرآن مجيد

کلمات فارسي در قرآن مجيد
پيش از ورود به مباحث اصلي اين مقاله و طرح يکايک کلمه هاي قرآني اي که اصل آنها فارسي انگاشته مي شود، به اطلاع خوانندگان گرامي مي رساند که نگارنده ي اين مقاله از بضاعت علمي کافي، از جمله دانش زبان شناسي، ادامه ...

معرفي کتاب « واژه هاي دخيل در قرآن مجيد »

معرفي کتاب « واژه هاي دخيل در قرآن مجيد »
قرآن که در فرهنگ تشيع با صفت « مجيد » و در فرهنگ تسنن با صفت « کريم » معروف است، کتاب مقدس و آسماني اسلام است و تعريف تفصيلي و علمي آن از اين قرار است: وحي نامه ي اعجاز آميز الهي که به زبان عربي، و عين ادامه ...

اشاره اي به «واژه هاي دخيل در قرآن»

اشاره اي به «واژه هاي دخيل در قرآن»
نخستين بار با نام كتاب آرتور جفري در موضوع واژه هاي دخيل در قرآن در كتاب اعلام قرآن مرحوم دكتر محمد خزائلي (چاپ سوم 1355) آشنا شدم. اكنون اين كتاب ترجمه شده و در دسترس عموم قرار گرفته، به بعضي نكات درباره ادامه ...

واژگان دخیل و تعیین زبان خارجی آن ها در تفسیر قرآن

واژگان دخیل و تعیین زبان خارجی آن ها در تفسیر قرآن
جلال الدین سیوطی (متوفی 911ق / 1505م) دست کم دو اثر مستقل در باب واژگان «دخیل» در قرآن نگاشته است.(*) نخستین آنها المتوکّلی فیما ورد فی القرآن باللغات، مختصر فی معرَّب القرآن نام دارد. نام این رساله مأخوذ از اسم ادامه ...

تحلیل مبانی نظری و زبان شناسی واژه های غیرعربی در قرآن کریم

تحلیل مبانی نظری و زبان شناسی واژه های غیرعربی در قرآن کریم
کاربرد واژه های غیرعربی (معرّب) در قرآن از جمله مباحث مناقشه انگیزی است که زبان شناسان عرب به آن توجه جدی داشته اند. وجود این واژه ها در قرآن موجب بروز آراء گوناگونی شده است. ادامه ...

انعکاس زبان‌های غیر عربی در قرآن

انعکاس زبان‌های غیر عربی در قرآن
تفسیر و تأویل نصّ قرآن کریم در ادوار گوناگون اسلامی همواره دچار چالش‌های فراوانی بوده است و چه فراوان علومی تکوین یافتند تا بتوانند نصّ این کتاب مقدس را تفسیر کرده و معانی نهفته و مقاصد عالیه‌ی آن را شکافته و آن را در ادامه ...

فرهنگ اشتقاقی تطبیقی واژگان قرآن ضرورت ها و چالش ها (5)

فرهنگ اشتقاقی تطبیقی واژگان قرآن ضرورت ها و چالش ها (5)
فعل «اقنی» که از ریشه قنی می باشد، در سوره ی نجم به معنای «سرمایه دادن و بر طرف کردن نیاز» آمده است. ریشه ی «قنو» نیز با ریشه ی اخیر پیوند دارد و ادامه ...

فرهنگ اشتقاقی تطبیقی واژگان قرآن ضرورت ها و چالش ها (4)

فرهنگ اشتقاقی تطبیقی واژگان قرآن ضرورت ها و چالش ها (4)
فلق به معنای شکافتن و فرق به معنای جدا کردن است. ابن فارس در فقه اللغه آیه ی فوق را برای وقوع ابدال در قرآن کریم مثال زده، می گوید: ادامه ...

فرهنگ اشتقاقی تطبیقی واژگان قرآن ضرورت ها و چالش ها (3)

فرهنگ اشتقاقی تطبیقی واژگان قرآن ضرورت ها و چالش ها (3)
عربی امروز به صورت اباتی به معنای رئیس کل یا عنوان افتخاری رهبانی و کلیسایی آمده است. Abba (آر. ): پدر. این واژه ابتدا در رسائل پولس رسول ادامه ...