عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

تناسب آیات و سور

گونه‌های تناسب معنایی میان دو سوره همجوار

گونه‌های تناسب معنایی میان دو سوره همجوار
از گونه‌های ارتباط میان سوره‌ها، ارتباطی است که میان آغاز سوره و پایان سوره‌ی پیش از آن است. این ارتباط یا لفظی است و روشن که در آن لفظ یا مترادف آن، تکرار شده است و یا ارتباط، گاهی معنایی است که یا به دلیل ارتباط ادامه ...

گونه‌های تناسب معنایی در یک سوره

گونه‌های تناسب معنایی در یک سوره
عبدالرزاق و ابن جریر از عِکرمه باز گفته‌اند که: کعب بن اشرف نزد مشرکان کفرپیشه‌ی قریش رفت و ایشان را بر ضد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بسیجید و از ایشان درخواست که با وی به جنگ پردازند و گفت: ما با شماییم و با ادامه ...

دانش تناسب‌های معنایی در تفسیر موضوعی قرآن

دانش تناسب‌های معنایی در تفسیر موضوعی قرآن
دانش تناسبهای معنایی با تفسیر موضوعی - بویژه تفسیر موضوعی یک سوره - ارتباط و پیوندی استوار دارد. به علتهای گوناگون و رخدادهای پراکنده می‌بینیم که آیه یا مجموعه‌ای از آیات، فرود آمده و سپس در یک سوره جای گرفته‌اند. ادامه ...

قاعده ی سیاق آیات و کاربردهای آن

قاعده ی سیاق آیات و کاربردهای آن
آنان که چیدمان آیه ای، نیز چینش سوره ای کنونی قرآن مجید را دستوری و برخاسته از فرمان نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) و توقیفی می دانند نه اجتهاد اصحاب، (1) این زیرساخت استوار را مبنای « قاعده سیاق: حجیّت ظهورات ادامه ...

نظريه تناسب سوره ها در قرآن

نظريه تناسب سوره ها در قرآن
قرآني که اکنون در دست ماست از سوره ي « فاتحه » آغاز و به « ناس » ختم مي شود. آنچه مورد اتفاق همگان است، جمع آوري سوره هاي قرآن بر تربيتي غير از ترتيب نزول آن هاست. اکثر سوره هاي ابتداي قرآن، مدني اند و ادامه ...

علل پراکنده به نظر آمدن قرآن

علل پراکنده به نظر آمدن قرآن
فصاحت و بلاغت قرآن کريم در حدي قرار دارد که دست رسي به تمام ابعاد آن براي هيچ کس امکان پذير نيست. فصاحت يعني شيوايي و رواني سخن از جنبه ي لفظي و ساخت جملات آن و بلاغت، رسايي معنا و وضوح مقصود را ادامه ...

ارتباط و تناسب آيات در قرآن

ارتباط و تناسب آيات در قرآن
يکي از علوم مهم قرآني، علم تناسب آيات است. مناسبت در لغت به معناي مشاکلت، يعني هم شکل بودن، و نزديک به هم بودن است. و در اصطلاح علوم قرآني، به معناي ربط دهنده ميان آيات مي باشد که اين معناي رابط، خواه عام باشد ادامه ...

تفسير سوره ي حمد

تفسير سوره ي حمد
سوره حمد از سه بخش تشکيل گرديده است: بخش اول مربوط به حمد و ثناي خداوند و توجه به صفات عالي کمال و جمال الهي است و بخش دوم آن مربوط به اظهار بندگي و استعانت در پيشگاه اوست و بخش سوم آن مربوط به دعا، نيايش و ادامه ...

تناسب و هماهنگی در فواصل آیات قرآنی

تناسب و هماهنگی در فواصل آیات قرآنی
تناسب و هماهنگی در فواصل و پایان بندهای آیات قرآنی،یکی از جلوه های اعجاز بیانی قرآن کریم به شمار می رود که در پرتو ژرف نگری و پژوهش در آن می توان به نکات و حقایق گرانسنگی دست یافت. ادامه ...

تناسب آیات و سور قرآن کریم در تفسیر «نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور»

تناسب آیات و سور در تفسیر نظم الدرر

تناسب آیات و سور در تفسیر نظم الدرر
تناسب آیات و سور قرآن و وحدت موضوعی سوره های قرآن کریم، از جمله مباحث بحث بر انگیز در میان مفسّران و دانشمندان علوم قرآن بوده است. یکی از نظریه پردازان و مدافعان سر سخت این علم، برهان الدین أبی الحسن أبی بکر ادامه ...