عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243

چیستی، چرایی و چگونگی تفسیر

شیوه‌ی پژوهش در موضوعی از قرآن کریم

شیوه‌ی پژوهش در موضوعی از قرآن کریم
هنگامی که محقق بر آن می‌گردد تا به موضوعی از موضوعهای قرآن کریم بپردازد، چاره‌ای نیست که تصور و برداشتی از ابعاد موضوع داشته باشد و در گردآوری و دسته بندی مباحث علمی موضوع، با توجه به مراحل زیر، گام به گام ادامه ...

شیوه ی تفسیر موضوعی قرآن

روش تفسیر قرآن

روش تفسیر قرآن
بحثی که مطرح می‌باشد تفسیر موضوعی قرآن کریم است. بنابراین قبلاً باید به معنای تفسیر توجه کرد، بعد درباره‌ی ‌اینکه آیا قرآن را با روش خاصی می‌شود تفسیر کرد‌ یا نه؟[بحث کرد]. اگر روش خاصی در بین مطرح است کدام است؟ و ادامه ...

روشن ساختن زمان و مکان و فضا و جوّ نزول آیات

لزوم توجه به شرایط و فضای نزول آیات در تفسیر

لزوم توجه به شرایط و فضای نزول آیات در تفسیر
بر این اساس، مفسّر راستین نخست باید به پاکسازی جانش بپردازد و به اندازه پاکی فکری و رفتاری اش، بدان حقیقت نوری دست یابد و خودش را نوردار سازد؛ آن گاه زمان و مکان فرود آمدن آیات را ( به گونه کلّی نه جزئی و تک به ادامه ...

معنای تفسیر

معنای تفسیر
از مجموع سخنان ادیبان عرب برمی آید که ریشه « ف س ر » و « س ف ر » به معنای کشف و روشن ساختن است؛ واژه « تفسیر » فقط یک بار در قرآن آمده و در روشن ساختن امور معنوی و معقول ( بیان و آشکار ساختن مراد ادامه ...

دانش های باسته در فهم و تفسیر آیات قرآن (2)

دانش های باسته در فهم و تفسیر آیات قرآن (2)
توریه و استخدام از قواعد مهم علم بدیع هستند كه می توانند ابزار فهم مفسر در بررسی و تحلیل منابع لغوی باشند. « توریه» یكی از محسنات علم بدیع است كه در آن متكلم لفظی را كه بیش از یك معنی دارد به كار می برد و با اینكه ادامه ...

دانش های باسته در فهم و تفسیر آیات قرآن (1)

دانش های باسته در فهم و تفسیر آیات قرآن (1)
در این مقاله ابتدا در تعریفی كوتاه، تفاوت بین علوم بایسته و منابع تفسیر بیان شده و سپس طی نقل تأییدآمیز استاد معرفت از راغب اصفهانی برخی از علوم بایسته در تفسیر از دیدگاه ایشان را همان علوم مطرح شده در سخن راغب تلقی ادامه ...

روش صحیح تفسیر قرآن با تأكید بر كتاب « التفسیر الأثری الجامع »

روش صحیح تفسیر قرآن با تأكید بر كتاب « التفسیر الأثری الجامع »
فقیه پارسا و مفسر ارجمند آیت الله محمد هادی معرفت (رحمة الله علیه) ‌از جمله اندیشمندان عرصه قرآن پژوهی در دوره معاصر بوده اند و آثار فراوانی در جهان اسلام و تشیع از خود برجای گذاشته اند. التفسیر الأثری الجامع آخرین تألیف ادامه ...

روش قرآن در ارائه و بيان مسائل

شيوه ي فهم و تفسير آيات قرآن (2)

شيوه ي فهم و تفسير آيات قرآن (2)
براي اينکه مخاطب از حقانيت و درستي مطلب اطمينان حاصل کند، معمولاً در بيان مطلب از ابزار تأکيد استفاده مي شود يکي از مهمترين و مؤثرترين ابزار تأکيد سوگند خوردن است. قرآن نيز براي افاده تأکيد در کلام و جهت حصول ادامه ...

روش قرآن در ارائه و بيان مسائل

شيوه ي فهم و تفسير آيات قرآن (1)

شيوه ي فهم و تفسير آيات قرآن (1)
قرآن تا آنجا که به ظاهر آن مربوط مي شود، مثل همه ي کتابهاي آسماني، با زبان مخاطبان مستقيماً بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شده است. حقيقت بلند قرآن، آنقدر نازل شده و نازل شده تا به لسان عرب درآمده است. قرآن ادامه ...

روش شناسي تفسير قرآن

روش شناسي تفسير قرآن
در تفسير قرآن گاه به طور جداگانه از هر سه روش عقلي، نقلي و شهودي استفاده مي شود و شيوه هاي تفسيري عقلي و مأثور و عرفاني شکل مي گيرد. گاه نيز شيوه ي ترکيبي به کار گرفته مي شود که روش تفسير اجتهادي نمونه بارز آن ادامه ...