عضویت العربیة English
امام رضا علیه‌السلام: به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم نمایید. عیون اخبار الرضا، ج2، ص265

تنزیل

عموم و خصوص میان لفظ و سببِ نزول آیه

عموم و خصوص میان لفظ و سببِ نزول آیه
لفظ شارع كه جواب به سؤال و یا سببی است، گاه خود مستقل و به تنهایی مفید است؛ قطع نظر از اینكه سبب یا سؤال چه بوده است، و گاه غیرمستقل است، بدین معنی كه مفید نخواهد بود مگر اینكه با سببش و یا پرسشی كه مطرح بوده مورد نظر ادامه ...

راه‌های شناسائی سبب نزول

راه‌های شناسائی سبب نزول
واحدی در «اسباب النزول» خود می‌گوید: «گفتار درباره‌ی اسباب نزول كتاب، روا نیست مگر به روایت و شنیدن از كسانی كه خود شاهد نزول بوده‌اند و بر اسباب نزول واقف بوده و از علم بر آن بحث كرده‌اند». با اینكه در این باره كتب ادامه ...

فایده‌ی شناسائی سبب نزول

فایده‌ی شناسائی سبب نزول
پاره‌ای گفته‌اند كه فایده‌ی شناسائی سبب نزول چیست؟ و حال آنكه یك چنین شناسائی مفید فواید و بهره‌هاست از آن جمله: ادامه ...

معنی سبب نزول

معنی سبب نزول
در دوران نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) گاه حادثه‌ای پیش می‌آمد و یا پرسشی از او می‌شد كه آیه‌ای و یا آیاتی از قرآن درباره‌ی آن حادثه و یا به پاسخ آن پرسش نزول می‌یافت، حكمی را به هنگام وقوع آن حادثه بیان می‌كرد و یا مطلبی را ادامه ...

مراحل نزول قرآن

مراحل نزول قرآن
قرآن كریم، نزول خود را در سه آیه بیان داشته است كه اگر ترتیب نزول را هم در نظر بگیریم از این قرار می‌شود: 1) فرمود: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ (97: 1) ادامه ...

معنی نزول قرآن

معنی نزول قرآن
در كتاب و سنت، فراوان پیش آمده كه از قرآن به كلمات نزول و انزال و تنزیل و تعبیر شده باشد. در لغت «نزول» به دو معنی آمده است: وارد شدن و جای گیر شدن در جائی كه متعدّی آن می‌شود انزال. مثل: ادامه ...

راه یافتن به اسباب نزول

راه یافتن به اسباب نزول
چون اسباب نزول از راه نقل روایت به دست می‌آید و متأسفانه وقایع و حوادث، در گذشته ضبط نمی‌شد، بنابراین غالب روایات منقول چندان منابع قابل اعتمادی نیستند، جز اندكی كه بیشتر آنها ضعیف السند یا متعارض و متهافت است. ادامه ...

تنزیل و تأویل

تنزیل و تأویل
در اصطلاح سلف، تنزیل بر مورد نزول گفته می‌شود. این مورد می‌تواند یك واقعه‌ی خاص باشد كه آن واقعه سبب نزول آیه شده است. ولی تأویل مفهوم عامّی است كه از آیه برداشت می‌شود و قابل انطباق بر جریانات مشابه است. در ادامه ...

استفاده‌ی فقهی از شأن نزول و تنزیل و تأویل

استفاده‌ی فقهی از شأن نزول و تنزیل و تأویل
فقها و دانشمندان اسلامی با توجه به سبب و شأن نزول و ظهر و بطن آیات، قاعده‌ای را به دست آورده‌اند و با تمسك به آن قاعده، احكام را استنباط می‌كنند. آن قاعده عبارت است از: «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد؛ اعتبار به ادامه ...

سبب نزول یا شأن نزول

سبب نزول یا شأن نزول
چه فرقی میان این دو عبارت وجود دارد؟ بیشتر مفسرین فرقی میان این دو قابل نشده‌اند و هر مناسبتی را كه ایجاب كرده است آیه یا آیه‌هایی نازل شود، گاه سبب نزول و گاه شأن نزول گفته‌اند. در صورتی كه میان این دو عبارت فرق ادامه ...