عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243

اسرائیلیات

نقد و بررسی اسرائیلیّات در تفاسیر قرآن (3)

نقد و بررسی اسرائیلیّات در تفاسیر قرآن (3)
تنها در دو سوره از قرآن به داستان ادریس پیامبر (علیه‌السلام) اشاره شده است. (245) مفسّران گفته‌اند که نام ادریس پیامبر، اخنوح بوده و آن گونه که در تورات آمده، او یکی از اجداد نوح (علیه‌السلام) بوده است. (246) و بدین جهت به ادریس ادامه ...

نقد و بررسی اسرائیلیّات در تفاسیر قرآن (2)

نقد و بررسی اسرائیلیّات در تفاسیر قرآن (2)
هاروت و ماروت دو کلمه‌ی سُریانی است که در قرآن کریم تنها یک بار برای دو فرشته از فرشتگان الهی به کار رفته است.(136) گفته شده است که آنان، دو شیطان از انس و جن و ساکن شهر بابل بوده‌اند. (137) در روایتی از امام رضا ادامه ...

نقد و بررسی اسرائیلیّات در تفاسیر قرآن (1)

نقد و بررسی اسرائیلیّات در تفاسیر قرآن (1)
یکی از آفاتِ تفاسیر نقلی، وجود روایات اسرائیلی است. از این‌رو، شناسایی این گروه از روایات و نقد و بررسی دقیق آن‌ها و زدودن و پالایش تفاسیر قرآن کریم از آن‌ها موضوعی است که همه‌ی اندیشمندان و محقّقان علوم قرآنی ضرورت و ادامه ...

دلایل پذیرش یا عدم پذیرش روایات اهل کتاب (2)

دلایل پذیرش یا عدم پذیرش روایات اهل کتاب (2)
اسرائیلیّات را به اعتبارهای مختلف دسته‌بندی کرده‌اند. ابن‌تیمیّه روایات اسرائیلی را بر اساسِ صدق و کذب آن‌ها بر سه قسم دانسته است: ادامه ...

دلایل پذیرش یا عدم پذیرش روایات اهل کتاب (1)

دلایل پذیرش یا عدم پذیرش روایات اهل کتاب (1)
پس از شناسایی اجمالی چهره‌های شاخص راویان اهل کتاب و برخی از کسانی که تحت تأثیر اندیشه‌های دانشمندان یهودی و مسیحی واقع شده‌اند، نوبت به بررسی دلایلی می‌رسد که در پذیرش یا عدم پذیرش سخنان اهل کتاب، به آن‌ها استناد شده ادامه ...

چهره‌های پدید آورنده‌ی اسرائیلیّات (2)

چهره‌های پدید آورنده‌ی اسرائیلیّات (2)
چنان که یادآور شدیم، یکی از عوامل مهمّ نشر و گسترش اندیشه‌های اسرائیلی در بین مسلمانان و نفوذ آن‌ها در فرهنگ، آداب و رسوم، ادبیات، تاریخ، حدیث و تفسیر اسلامی، وجود برخی از صحابه و تابعین در صدر اسلام بوده است که با ادامه ...

چهره‌های پدید آورنده‌ی اسرائیلیّات (1)

چهره‌های پدید آورنده‌ی اسرائیلیّات (1)
با بررسی تفاسیر روایی به خصوص تفاسیر اهل سنّت، به خوبی می‌توان دریافت که بیش‌ترین روایات اسرائیلی در آن‌ها انباشته شده است. چنان که گذشت، بسیاری از این روایات از طریق ارتباط صحابه و تابعین با دانشمندان اهل کتاب و به ادامه ...

اسرائیلیّات؛ زمینه‌ها و انگیزه‌ها (2)

اسرائیلیّات؛ زمینه‌ها و انگیزه‌ها (2)
منظور از انگیزه‌ها عواملی است که بیش‌ترین تأثیر را در پیدایش و گسترش اسرائیلیّات و ورود آن‌ها به منابع اندیشه‌ی دینی و به ویژه تفسیر قرآن داشته است. گرچه همه‌ی آن‌ها از نظر درجه ی اهمیّت یکسان نیستند؛ در آثار محقّقان ما کاری در ادامه ...

اسرائیلیّات؛ زمینه‌ها و انگیزه‌ها (1)

اسرائیلیّات؛ زمینه‌ها و انگیزه‌ها (1)
واژه‌ اسرائیلیّات، جمع اسرائیلیة است و به داستان یا حادثه‌ای که از منبع اسرائیلی روایت شود اطلاق می‌گردد. اسرائیلی منسوب به اسرائیل است و مراد از آن، یعقوب‌بن اسحاق بن‌ابراهیم، پدر حضرت یوسف است. ادامه ...

نقد و بررسی اسرائیلیات از دیدگاه آیت الله معرفت

نقد و بررسی اسرائیلیات از دیدگاه آیت الله معرفت
مسلماً پدیده اسرائیلیات، از جمله ی مهم ترین آفات زیان بار تفاسیر مأثور به شمار می رود؛ قرآن پژوهان معاصر همواره دغدغه ی آسیب شناسی تفاسیر نقلی و روایات تفسیری را در ذهن و اندیشه خود داشته اند؛ چه اینكه با آغاز عصر ادامه ...